Taggarkiv: Kunskapsgymnasiet

Kunskapsgymnasiet: Bra eller dålig skola?

Man får väldigt olika budskap om en skola beroende på om man läser skolans beskrivning av sig själv eller skolinspektionens bedömning av skolan. Ta till exempel Kunskapsgymnasiet i Båghallarna i Dockan:

Skolan beskriver sig själv på följande sätt, enligt Sydsvenskan:

 1. Du blir väl förberedd för kommande studier och en tuff arbetsmarknad.
 2. Vi genomför flera projekt i samverkan med universitet, högskolor och näringsliv.
 3. Modern teknik underlättar ditt lärande oavsett hur och när du vill studera.
 4. Vi är experter på att hjälpa dig att ta vara på dina möjligheter.

Skolinspektionen har följande anmärkningar:

 1. Eleverna får inte så mycket undervisning som lagen kräver.
 2. Låg andel elever som får slutbetyg.
 3. Skolans ordningsregler tillämpas inte konsekvent. Hög frånvaro.
 4. Otillräckligt stöd till svaga elever. Åtgärdsprogrammen handlar i stor utsträckning om att eleven själv ska ta ansvar för att förändra situationen.
 5. Undervisningen måste anpassas mer till den enskilda elevens behov.
 6. Skolan tar ut olagliga avgifter av eleverna.

Läs mer: Samma skola – olika bilder

Kunskapsskolan i Sverige får inte utvidga verksamheten vid Kunskapsgymnasiet Malmö

Från Sydsvenskan 2011-10-15

Skolinspektionen besökte Kunskapsgymnasiet Malmö i Dockan i somras, och hittade flera brister:

 • Eleverna får inte möjlighet att nå grundläggande behörighet för vidare studier.
 • Skolan är inte avgiftsfri i alla delar.
 • Stödinsatserna är otillräckliga.

På grund av bristerna får Kunskapsskolan i Sverige inte starta nya utbildningar vid Kunskapsgymnasiet i Malmö.

Öppet hus: Kunskapsgymnasiet

Från en annons i bland annat Sydsvenskan cirka 2009-01-12

Den 18 januari mellan 18 och 20:30 har Kunskapsgymnasiet i Dockan (bredvid Skånes Dansteater) öppet hus. Skolan kommer även att ha öppet hus den 13:e april mellan samma klockslag. Adressen är Östra Varvsgatan 13B.

 • Lär dig mer om skolans arbetssätt
 • Titta runt i lokalerna
 • Träffa elever och lärare

På Kunskapsgymnasiet i Malmö kan man gå på Naturvetenskapsprogrammet eller på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Läs mer: www.kunskapsgymnasiet.se