Taggarkiv: kontor

Bassängkajen läggs på is

Från Planering i Malmö nr 2 2008 samt Sydsvenskan 2008-11-05

När Skanska bygger kontorslokaler i kvarteret Nereus, så tänkte kommunen förstärka kajen norr om kvarteret. Tanken var att sätta igång med kajförstärkningen under 2008 för att vara klar 2009. Därefter skulle kajplanet byggas om med start 2010 eller 2011, beroende på tidplanen för kvarteret Nereus.

Problemet är att Skanska har beslutat sig för att lägga byggnationen av detta kvarter (ett sjuvåningskontor) på is på grund av lågkonjunkturen. Skanskas presschef Peter Gimbe:

 • ”Hittills har det varit väldigt lätt att hyra ut i Västra Hamnen. Vår uppfattning är att det är väldigt populärt att flytta sina kontor dit. Men som konjunkturen ser ut tar vi det lite lugnt. Vi har inte lagt ner idén, vi bara fryser den.”

Ny detaljplan på gång, ska tillåta ett fåtal bostäder

Från www.malmo.se via ett tips från Malmö Projects 2008-11-05

Malmö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för kvarteret öster om kvarteret Ljungmannen 1 (Egmonthuset) nära World Trade Center som idag är en parkeringsplats. Syftet är att planen ska tillåta ett kontorshus som även innehåller cirka 10 lägenheter.

 • 3 – 5 våningar
 • Översta planet enbart bostäder
 • Affärslokal i bottenplanet

Läs mer: Detaljplan 5042, Jungmannen

Webb-tv: Glimtar från samrådsmöte

Är du nyfiken på hur Malmömässans byggnad kommer att omvandlas när Malmömässan flyttar efter 2009? Då bör du kolla in senaste reportaget på Västra Hamnen webb-tv:

Glimtar från samrådsmöte (14,5 minuter). Det handlar om:

 • ICA Maxi
 • Malmömässan
 • Diligentia
 • Nya bostäder
 • Nya kontor
 • Planprogram och kommande detaljplaner
 • Diagonal genom området
 • Rivning av delar av mässhallarna
 • Blygsamt utökad handel
 • Trafiksituationen i Västra Hamnen
 • Varför är trafiken intensivare i Västra Hamnen än vad prognosen förutspådde?
 • Utspridda lokaler
 • Höghus utan hotell
 • Bollplan på ICA Maxis tak

Är du riktigt ambitiös i ditt Västra Hamnen-kunskapsinhämtande så kan du själv följa med i dokumentet som reportaget handlar om:

Nytt kontor mellan Telia och Kockums

Från Sydsvenskan 2008-01-12

Wihlborgs ska bygga ett kontorshus i södra delen av Dockan-området som teknikkonsulten Ångpanneföreningen ska flytta in i. Idag har Ångpanneföreningen i Malmö 225 medarbetare.

 • Fastigheten kommer att innehålla 7000 kvadratmeter för kontor, varav Ångpanneföreningen hyr 4000 kvadratmeter.
 • Dessutom blir det 1700 kvadratmeter butiker.
 • Byggstart under mars månad.
 • Inflyttning hösten 2009.
 • Hyresavtalet sträcker sig över 10 år.
 • Platsen är tomten väster om Teliahuset.

Läs mer, och se bild på hur kontorshuset kommer att se ut: Nytt ÅF-hus i Malmö!