Taggarkiv: kollektivtrafik

Västra Hamnen en av de tre första spårvägssträckorna

Från www.malmo.se 2009-05-28

Malmö kommun dragit slutsatsen att Malmös kollektivtrafik behöver ta klivet upp till nästa kapacitetsnivå för att kunna hålla godtagbar kvalitet i framtiden. Det innebär spårvagnar på de mest kapacitetskrävande stråken. I första etappen kommer förmodligen tre sträckor att få spårvagnar, till en kostnad av 1,5 miljarder kronor (exklusive spårvagnar):

  • Rosengård – Malmö Central (Högst prioritet)
  • Lindängen – Malmö Central
  • Västra Hamnen – Malmö Central

Nu är det dags att bestämma linjedragningen mer precist.

Läs mer: Grönt ljus för spårvagnar

Lars kommentar: För Västra Hamnens del, så lutar det åt att linjedragningen blir något i stil med:

Ännu lyckligare blir boende (förutsatt att bostaden inte störs av spårvagnsljud) och besökare förstås om kommunen förlänger linjen så att den slutar vid Turning Torso:

En linjedragning som tar en rakare väg till Turning Torso är inte trolig, eftersom gatorna söder om Turning Torso inte är förberedda för spårvagn. I framtiden kommer busslinje 8 att trafikera Västra Varvsgatan.

Västra Hamnen-stråket får spårvagnar i framtiden

Från www.malmo.se 2008-10-24

Utredningen om Malmös framtida kollektivtrafik har kommit fram till att det finns fem kollektivtrafikstråk i Malmö där kapaciteten i framtiden inte kan klaras med dagens busstrafik, oberoende av vilken utvecklingsinriktning staden tar. Det kommer att bli nödvändigt att byta bussar mot spårvagn på dessa stråk. Ett av dessa stråk går från centrum till Västra Hamnen.

Kommunens strategi går i korthet ut på följande:

  • Bussprioritering.
  • Separata busskörfält.
  • Gå över till eldrivna bussar (t ex trådbussar) eller spårvagnar.

Läs mer: Framtidens kollektivtrafik i Malmö