Taggarkiv: kockums

Beväpnad militär besökte Västra Hamnen

I tisdags besökte Försvarets materielverk (FMV) Kockums Stirlinglaboratorium här i Västra Hamnen för att hämta hemliga handlingar, för att förhindra att handlingarna (om Stirlingtekniken, som gör att konventionella ubåtar kan smyga länge under vatten utan att bli upptäckta) lämnar landet. Med sig hade FMV en militär transportskyddsstyrka från det skånska regementet P7.

Kockums ägs av tyska Thyssen Krupp. FMV har bestämt sig för att Thyssen Krupp inte kommer att få tillverka Sveriges nya ubåt A26, och de kommer inte heller att få ta hand om uppgradering av befintliga ubåtar i Gotlandsklassen.

 • Kockums säkerhetschef Lars E Karlsson var på plats, men lyckades inte hindra FMV från att komma in. Efter händelsen togs Lars ur tjänst, enligt Blekingenytt.
 • Kockums ringde polisen och bad om hjälp.
 • Enligt Thyssen Krupp fick inte FMV med sig något, eftersom man inte var sams om vad som tillhörde vem. Materialet kommer att förvaras i en låst container tills man hittar en lösning.
 • FMV har bekräftat att det har förekommit en skyddsvärd transport.
 • Beväpnade soldater vaktade transporten.
 • Militärerna var aldrig inne på Kockums.

Läs mer:

Bildspecial: En närmare titt på ångisbrytaren Bore

I helgen var det möjligt att stiga ombord på världens äldsta fungerande ångisbrytare: Isbrytaren S/S Bore, som levererades från Kockums här i Västra Hamnen år 1894. För den som missade möjligheten kommer här några bilder.

bore-unionsflagga
2013-08-18: Bore har en unionsflagga där bak, eftersom Bore byggdes under Svensk-Norska unionen som varade mellan 1814 och 1905. På däck fick besökarna en snabbversion av Bores historia. Foto: Lars Tufvesson.

 

bore-kockums-skylt
2013-08-18: På däck hittar man en mässingssköld som berättar att båten byggdes på Kockums år 1894.

 

bore-kockums-skylt-inne
2013-08-18: I en av passagerarsalongerna så hittar man samma typ av mässingssköld från Kockums. Foto: Lars Tufvesson.

 

bore-fralsarkrans
2013-08-13: Livräddningsbojen informerar oss om var fartyget hör hemma. Foto: Lars Tufvesson.

 

bore-salong
2013-08-18: En av de två salongerna för passagerare (damerna för sig, herrarna för sig), som användes stränga vintrar när de vanliga passagerarbåtarna inte kunde ta sig fram mellan Malmö och Köpenhamn. Foto: Lars Tufvesson.

 • En svår vinter tog överfarten 11 timmar. En anledning till den långa överfartstiden var Bores sätt att bryta is:
  • Pumpa vatten till bakre tanken, så att fören höjs.
  • Kör med fart upp på isen.
  • Pumpa vattnet från bakre till främre tanken, så att tyngden i fören knäcker isen.
  • Backa och gör om samma sak igen.
 • Fartygets inre har på senare år renoverats från grunden utifrån originalritningar från Kockums.

 

bore-maskinrummet
2013-08-19: En titt ner i det allra heligaste: Maskinrummet med ångmaskinen. Foto: Lars Tufvesson.

 

Då frågar vi oss alla: Var det Kockums som byggde ångmaskinen i Bore? Här kommer svaret:

motala-verkstad
2013-08-19: Ångmaskinen byggdes av Motala Verkstad och levererades år 1894.

 

bore-fartreglage
2013-08-18: Vid vackert väder kan kaptenen stå utomhus och kommunicera med undre däck via ett rör. Foto: Lars Tufvesson.

Två Västra Hamnen-frågor: Fler kanaler? Varför står kvarteret tomt?

Frågorna nedan kommer från ett mejl till lars@bizzbook.com .

Fråga 1: Jag besöker ofta vhamnen för lite intressanta läsningar. Jag har dock två frågor. Jag vet inte om du behandlat den på hemsidan redan men som relativt nyinflyttad i Västra hamnen och Malmö så har jag två funderingar.

I översiktsplanen för västra hamnen på följande sida är det kanaler byggda längs med Östra Varvsgatan och mellan Dockan och Bo01. Vet du om dessa kommer verkställas eller är de projekten skrotade?

Svar: När översiktsplanen togs fram ville man ha kanaler i Västra Hamnen. Lilla Kockumskanalen som nu finns precis öster om Bo01-området skulle vara djup, så att båtar kunde färdas där. Av ekonomiska skäl blev dock kanalen grund.

Även om tanken på farbara kanaler i Västra Hamnen har lagts på hyllan, så lever ändå drömmen om mer vatten i Västra Hamnen. Nästa steg i en vattnigare riktning för Västra Hamnen verkar bli Varvsparkens södra gräns mot Lilla Varvsgatan. Där kommer som en del av parken ett ”monument” att uppföras, som ska få oss att bättre minnas Västra Hamnens Kockumitiska varvshistoria:

 • En 90 cm hög mur (som är över 100 meter lång) längs Varvsparkens södra gräns, där vatten rinner ner från murens topp längs murens norra sida. Vattnet rinner ner i en plaskdamm, som följer muren. Den vattnade sidan av muren förses med information om Kockums verksamhet i Västra Hamnen. Läs mer: Varvsparken etapp 4: Långsmal plaskdamm med Kockumsbåtar som tema
 • Målet för Varvsparken etapp 4 (med muren och plaskdammen) var länge sommaren 2014, men nu är det i stället sommaren 2015 som man siktar in sig på.

Tillägg 2013-07-08: Kommunen har presenterat sina planer för Västra Hamnen fram till år 2031, och där hittar vi följande:
Vattenaxel
En tematisk vattenaxel ska skapas i öst-västlig riktning längs Lilla Varvsgatan från Scaniaplatsen till Dockplatsen. Vattnet kan utformas i olika skalor och ha olika uttryck,från en större vattenanläggning i Varvsparken till mindre fontäner eller öppen dagvattenhantering.

Fråga 2: Min andra fråga är om du vet vad som händer med de vita husen på Barometergatan runt hörnan från Albatross. Jag tycker de sett obebodda ut väldigt länge. Vem är det som äger dem och varför händer inget där?

Svar: Kommunen lät bröderna Berggren med företaget Jakri (som har byggt massor av hyresrätter i Hjärup i området Jakriborg) ta hand om bygget på denna tomt i norra Bo01-området genom underbolaget Fastighets AB Ankarspelet 1. Arkitekt Monica Berggren. Kommunen väntade sig att husen skulle färdigställas någorlunda snabbt, men så skedde inte. Läs mer: ”Spökhuset” väntar på bättre tider

Kockums byter namn till ThyssenKrupp Marine Systems AB

Kockums ägare ThyssenKrupp har beslutat att alla deras 670 bolag ska ha ett namn där ThyssenKrupp ingår. Därför byter Kockums namn till ThyssenKrupp Marine Systems AB från den 1:e juni i år.

Företaget Kockums Industrier ägs inte av ThyssenKrupp och kommer att fortsätta att heta Kockums Industrier, men: Kockums Industrier lägger ner produktionen i Västra Hamnen

Läs mer: Kockums tar ner skylten

Eurovision i Malmö: Colourvision på Kockums

Den 18:e maj är det Eurovision Song Contest-final på Malmö Arena. Malmö kommer att vara i fokus i ett TV-program som ses av 100 miljoner tittare. Malmö Arena ligger i Hyllie. Då kan man fråga sig: Kommer Västra Hamnen att märka av Eurovision Song Contest?

Svaret är ja. Vi kommer åtminstone få se tillfällig konst på Kockums huvudbyggnad här i Västra Hamnen:

 • Fyra konstnärer har gjort originalmålningar som nu ska målas upp i jätteformat, för att smycka byggnader i Malmö.
 • Daniel Novakovic är en av de fyra. Hans verk ska pryda Kockums.
 • Projektet heter Colourvision och är ett initiativ från branschorganisationen Målarmästarna.

Läs mer: Colourvision: Daniel Novakovic

Dagens länk: Malmö Live skjuter i höjden – Vi kan glädja oss åt en Skybar på 25:e våningen på Universitetsholmen här i Västra Hamnen år 2015.

Varvsparken etapp 4: Långsmal plaskdamm med Kockumsbåtar som tema


2012-10-12: Varvsparken syns i bildens nedankant. Foto: Lars Tufvesson.

Stadsdelsparken i Västra Hamnen heter Varvsparken.

 • Etapp ett och två är klara. Det kan dröja ett tag med etapp tre och fyra, eftersom det är besparingstider. Ursprungligen var det tänkt att etapp tre och fyra skulle färdigställas under 2013.
 • Etapp tre handlar om två stycken tematrädgårdar i västra delen av parken:
  • Ett lummigt rum
  • En blomsterträdgård
 • Etapp fyra är en långsmal vattenanläggning i södra delen av parken.

Det är den fjärde etappen som är intressantast, eftersom här vill kommunen berätta om Västra Hamnens varvshistoria. Följande framkom under Varvshistoriska föreningen i Malmö:s höstmöte:

 • Längs med vägen i söder anläggs en 90 cm hög ”mur”, där vatten rinner ner från murens topp längs murens norra sida.
  • Vattnet rinner ner i en långsmal plaskdamm.
  • Under ”vattenfallet” vill kommunen rista in namnen på de över 600 båtar som Kockums har byggt, tillsammans med några bilder på båtar.
  • Norr om plaskdammen blir det möjligt att sitta på trappsteg. Här ska det också finnas plats för drottning Victorias blomstergata.
   • Blomstergatan kan inte återuppstå på det ställe där den fanns under bomässan Bo01, eftersom en del av denna plats nu har tagits i anspråk av Västra Hamnens skola.
 • En av murens kortändor kommer att ha en utställning som visar hur Västra Hamnen har vuxit sig större och större med åren genom havsutfyllnad.
 • Den andra kortändan är tänkt att visa upp ett par båtmodeller i något robust material. för några båtar som har byggts på Kockums varv.

Läs mer:

Kockumsbyggda isbrytaren Bore är på väg till Malmö för Malmöfestivalen

Världens äldsta ångmaskindrivna isbrytare heter Bore och byggdes på Kockums varv 1894, i Västra Hamnen. Det var den 70:e båten som Kockums byggde.

 • Bore fungerade som isbrytare i Malmö hamn, och kunde även fungera som reservpassagerarfärja till Köpenhamn.
 • Bore var i tjänst till år 1968.
 • Sedan 1984 har Bore varit i Västerås, men där är Bore inte välkommen längre.
  • Den koleldade ångpannan proveldas en gång om året, och den tar tre till fyra dygn att starta med försiktig eldning.
  • Grannarna till båten i Västerås gillade inte röken.
 • Bore användes i filmen om ingenjör Andrés luftfärd.
 • Gissningsvis kommer Bore att i Malmö förtöja längs Hjälmarekajen vid Malmö Högskolas grönskimrande jättebyggnad Orkanen på Universitetsholmen här i Västra Hamnen.


2012-08-13: Bore Malmö – fångad på bild i Ystad, på väg till Malmöfestivalen. Notera den stora svenska unionsflaggan: När fartyget var nytt pågick den senaste svensk-norska unionen. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-08-13: Bore framifrån, i Ystad. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-08-13: Det är svårt att undvika att båten heter Bore. Foto: Lars Tufvesson.

 


2012-08-13: Livbåt modell äldre. Foto: Lars Tufvesson.

 

Läs mer och se fler bilder:

Uppdatering: Bore åter i Malmö

Dagens citat handlar om att storhandla på ICA Maxi Västra Hamnen med lådcykel:

 • ”Det enda som kanske stör turen lite, om jag nu ska gnälla lite, är det otroligt ogästvänliga bemötandet man får som cyklist vid stormarknaden.”
 • Från Din ångest kan bli en trevlig utflykt.

Kockums halvsekelgamla huvudkontor ingår i det nya Malmö – enligt Sydsvenskan

I dagens Sydsvenskan fokuserade en rad artiklar på olika gränser i Malmö stad. Fyra av reportrarna upplevda gränser i staden fick en artikel var. Gränsen mellan det nya Malmö och det gamla Malmö hittade Sydsvenskan i Västra Hamnen längs Stora Varvsgatan.

Så här beskriver Sydsvenskans reporter gränsen mellan gammalt och nytt när man står vid Västra Varvsgatans rondell i Västra Hamnens mitt:

 • Det nya Malmö: ”Till vänster Kockums nya femton våningar höga och svängda glasskrapa och där bakom Ubåtshallen som annekterats av Malmö högskola och Mediegymnasiet.”
 • Det gamla Malmö: ”Till höger ett hukande murrigt envåningshus i brunt tegel, ännu en kvardröjande del av den gamla varvsstaden, som ser ut som en förskrämd gnagare där det står.”


Nytt hus enligt Sydsvenskan. Foto: Lars Tufvesson.

Lars frågar sig:

Visserligen har Gängtappen (som Kockums huvudkontor kallas) en arkitektur som står sig väldigt väl jämfört med hus byggda på 2000-talet i Västra Hamnen, men att kalla ett hus som byggdes 1958 (för mer än ett halvsekel sedan, 54 år) för en del av det nya Malmö, är det inte att dra gränsen för vad som är nytt lite väl långt bakåt i tiden?

Lars kommentar:

Sydsvenskan påstår att ’Senast 2013 ska de sista industriella verksamheterna vara ute ur de gamla varvshallarna. Hela området ska enligt en storslagen plan omvandlas till ett ”modernt hamnkvarter” med 1500 bostäder och 5000 kontorsplatser.’

Sydsvenskan vilseleder sina läsare, eftersom både Peab och hyresgästerna i de gamla varvshallarna är inne på att de sista industriella verksamheterna kommer att fortsätta längre än så (vilket tidningen själv har rapporterat om tidigare, den 13:e mars: Vindkraftsfabriken måste flytta på sig)

 • Kockums industrier hoppas att få stanna till 2015.
 • Peab låter EWP stanna kvar i området till 2015.

Läs mer: Checkpoint: Västra Hamnen

Kunskapsföretaget Kockums passar inte in i Malmös framgångssaga

När Malmös politiker och tjänstemän ska locka folk till staden börjar de ofta berättelsen så här (första meningen ur ledaren i 48-sidiga Malmöbilagan i Dagens Industri i oktober 2011):

 • ”Malmö har gått från att vara en framgångsrik industristad på nedgång till en modern och attraktiv kunskapsstad.”

(Lars kommentar: Här har författaren Ilmar Reepalu slagit knut på sig själv för att framställa Malmö i allra bästa dager. Lars frågar sig: Hur kan någonting som var på nedgång samtidigt vara en industristad som var framgångsrik?)

Problemet med denna berättelse är att industristaden ställs som en förlorare och motpol till kunskapsstaden. Berättelsen hamrar indirekt in budskapet i oss alla att industristaden inte kan vara en kunskapsstad. Detta budskap är felaktigt:

 • Under varvet Kockums storhetstid i Västra Hamnen talade dåtidens politiker om kunskapsföretaget Kockums.
 • Under åren 1977 – 1979 skötte Kockums Malmös stordatoranläggning vid Ledbursgatan och fick bland annat ta hand om löneberäkningarna för stadens alla anställda.
 • I början på 1960-talet konstruerade, tillverkade och monterade Kockums de viktigaste komponenterna till atomanläggningen i Studsvik.

Läs mer:

Lär dig mer om Kockums ”skyddsrumsraket”

Från Skyscraper City – Malmö Projects & Construction

Inne på Kockums gamla industriområde, nära där Media Evolution City håller på att byggas här i Västra Hamnen, står ett konstigt torn:


Foto: Lars Tufvesson

Detta skyddsrum var tänkt för cirka 100 Kockumstjänstemän. Modellen är inte vanlig i Skandinavien. Kockums skyddsrum är det enda av sitt slag i Sverige.


2011-08-14: Tornets nedre halva från en annan vinkel. Foto: Lars Tufvesson.

 • Tornet kommer från Tyskland, där det första tornet dök upp 1936.
 • I Tyskland byggdes omkring 100 torn.
 • Det användes under andra världskriget som skydd mot flygbombning.
 • Tornet är designat för att bomberna ska kunna studsa mot tornets vägg, falla ner på marken och brisera vid tornets bastanta bas.
 • Tornets arkitekt har gett tornet dess namn: Winkeltorn (Winkeltürme).

Läs mer och se bilder på massor av skyddsrumstorn: Strange Towers of the Third Reich

Dagens länkar: