Taggarkiv: KO

Kön stängd för båtplats i Bo01s småbåtshamn

Från Lokaltidningen 2010-03-31

Lokaltidningen skriver: ”Kön till båtplatserna i Västra Hamnen är stängd” och syftar på båtplatserna i Bo01s småbåtshamn.

  • ”6 år tar det att få en större båtplats i Västra Hamnen.”
  • Det finns 36 båtplatser
  • 85 personer står i kö, somliga har köat i 6 år.
  • Det är förbjudet att hyra ut båtplatsen i andra hand.

Gatukontorets handläggare Lars Holmgren: ”Vi har slutat ta in nya ansökningar till kölistan till Västra Hamnen. Den är redan så fulltecknad och det är ingen ruljans på platser.”

Som jämförelse nämns att Limhamns småbåtshamn har 120 personer i kö, och där är kötiden i genomsnitt ett år, men för större båtar är kötiden tre år.

Dagens länk: Nytt företag satsar på Öresund (om Club Nautic)

KO intresserar sig för Dockterrassen

Från Sydsvenskan 2009-04-26

Konsumentombudsmannen (KO) har fått in anmälningar från flera personer som känner sig vilseledda av hur avtal för nya bostadsrätter har varit formulerade.

  • Lägenhetsköpare har trott att det enda de har riskerat är handpenningen, men när allt kommer till kritan så har de riskerat mer än så.
  • KO har bland annat fått in anmälningar från lägenhetsköpare som har tecknat upplåtelseavtal för lägenheter i Dockterrassen i Dockan här i Västra Hamnen.
  • KO överväger att gå till Marknadsdomstolen med några ärenden för att få avtalstexterna prövade.