Taggarkiv: klimat

Kommunen funderar på stadsmur mot havet

Från City 2009-12-16 samt kommunens pressmeddelande 2008-12-04

Kommunen planerar att höja lägsta tillåtna marknivå för ny bebyggelse från 2,5 till 3,0 meter över havsytan.

Stora delar av det obebyggda Västra Hamnen ligger på mellan 2,5 och 3 meters höjd över havet. Före byggnation höjdes marknivån i Västra Hamnens bostadsområden så att dessa nu ligger på mer än 3 meter över havsnivån.

Västra Hamnen, Nyhamnen och Limhamns hamn- och industriområde föreslås ingå i en närmare studie, som ska komma fram till vilken kombination av markhöjning, permanenta och temporära skyddsåtgärder som är lämplig för ett tillräckligt skydd mot översvämningar. Kommunen skriver i ett dialog-PM om vad som bör göras på lång sikt:

 • ”I stadsmiljöer som Västra Hamnen, Nyhamnen och på Ön är skyddsmurar att föredra. Murar kan utformas som en del av en strandpromenad och på så sätt bli ett positivt inslag i stadsmiljön.”
 • ”…murar på Västra Hamnens väst- och nordsidor…”
 • ”Murarna kan ha öppningar som stängs vid högvatten.”

Läs mer:

Västra Hamnen imponerade på miljödoktorerna

Från Sydsvenskan 2008-10-30

Några av världens ledande forskare inom klimat och hållbar utveckling samlades i Malmö under onsdagen. De fick bland annat se Västra Hamnen.

Sofia Vaz är doktor i miljöteknik i Lissabon (Portugal):

 • ”Västra Hamnen är bra, men det dåliga är priserna för att bo där. Det förstod jag när jag pratade runt med människor. Det verkar vara ett område skapat för en elit. Och även om de bor i ett hållbart område, fick jag intrycket att de inte bryr sig så mycket. I så fall skulle de inte ha använt så mycket elenergi. För mig framstår Västra Hamnen mera som en teknologisk lösning än som en lösning för människorna. Men ändå är jag imponerad.”

Jill Jäger är doktor på Sustainable Europe Research Center i Wien, Österrike:

 • ”Det mest imponerande är att alla jag träffade i Västra Hamnen och Augustenborg verkar vara så stolta. Det gillar jag.”

Västra Hamnen välkänt på Bali

Från Skånska Dagbladet 2007-12-18

Malmös miljökommunalråd Lari Pitkä Kangas var på Balimötet och höll föredrag om:

 • Malmös miljövänliga transporter
 • Solfångare
 • Miljöprofilen på Augustenborg och Västra Hamnen

Det var överraskande många ledare i världens städer och kommuner med högt miljömedvetande som kände till Malmö:

 • ”Aha! Västra Hamnen” blev svaret när Malmö kom på tal.
 • Anledningen till kändisskapet är idéerna om en ekologisk hållbar stad i Västra Hamnen, som har fått stor uppmärksamhet internationellt.
 • Nyfikenheten är stor på hur Malmö gick till väga när staden genomförde omvandlingen från industriområde till attraktivt bostadsområde med grön profil.

Balimötet kommer att följas upp med ett möte i Köpenhamn hösten 2009, då klimatavtalet ska undertecknas. Räkna med fullbokade hotell även i Malmö.