Taggarkiv: karta

Malmö Green Map

Kommunen har märkt ut gröna favoritställen i Malmö på en karta. För Västra Hamnens del så hittar vi följande:

 • UrbanaVillor – kvarteret som byggdes i egen regi
 • Dolce Sicilia – italiensk ekologisk glass i världsklass
 • Gröna tak i Bo01-området
 • Öppet dagvattensystem i Bo01-området
 • Solenergi i Bo01-området
 • Salt&Brygga – ekologisk restaurang
 • Helix – centrum för hållbar utveckling på Universitetsholmen
 • Barista Fair Trade Coffee – ekologiskt café på Universitetsholmen
 • Studentkåren Malmös hus har 180 kvadratmeter solceller på Universitetsholmen

Lars kommentarer:

 1. Det känns som att kartan inte är komplett för Västra Hamnens del. Kartan tar upp 180 kvadratmeter solceller på Studentkårens hus, men glömmer samtidigt att nämna Kockum Fritid vid namn. Kockum Fritid har 1200 kvadratmeter solfångare och värmepump för att hålla nere uppvärmnings och nerkylningskostnader i bad respektive ishall.
 2. När man tittar på kartan så ser man hur ojämnt fördelade de miljöinriktade insatserna i Västra Hamnen är. De västra delarna och Universitetsholmen står för bidragen till miljön, medan området Dockan enligt kartan inte bidrar alls till en bättre miljö. Kan det ha något att göra med att kommunen styr utvecklingen av byggnationen i väster (utifrån sin roll som ägare av exploateringsmark) medan privata intressen i form av JM, Wihlborgs och Peab håller i rodret för Dockan?

Läs mer:


2010-02-14: Isen förvandlade havet utanför Sundspromenaden till en ankdamm. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Västra Hamnen, fortfarande 72% av turistens Malmö

Från Kartguiden Malmö, Karta/Map 2008

Västra Hamnen var det dominerade motivet på framsidan av Malmökartan som turisterna fick när de kom till Malmö år 2005. Lars skrev på den tiden:

 • ”Lite förvånande är, att Turning Torso inte får vara med. Orsaken kan vara att Västra Hamnen-dominansen hade blivit för stor. De två Västra Hamnen-fotona som kom med upptar redan 72% av den tillgängliga ytan att visa upp Malmö på.”

Då frågar sig vän av ordning: Hur ser det ut idag?

 • Västra Hamnen dominerar fortfarande bland fotona på kartans framsida, nu när 2008 års upplaga har kommit ut:
  • Nu finns Turning Torso med: Det stora fotot visar Turning Torso i skymningen, med ett foto taget från Bo01-området.
  • Det översta av de fyra småbilderna visar småbåtshamnen i Bo01-området, med kajakuthyraren i förgrunden.
  • Västra Hamnen-fotona upptar fortfarande 72% av den tillgängliga ytan för foto på kartans framsida.
  • Ytterligare ett av de fyra småbilderna på framsidan skulle kunna vara taget i Västra Hamnen, men eftersom det inte är 100% säkert, så är detta foto inte inräknat i procentsiffran ovan:
   • Fotot visar en skejtare med brädan på axeln, som eventuellt är taget i Stapelbäddsparken här i Västra Hamnen.
 • Vecklar man ut kartans baksida, så hittar man fler Malmö-foton. Här, bland fotona som inte nådde ända fram till framsidan, så är Västra Hamnen-dominansen inte lika stor. Tre av åtta Malmö-foton kommer från Västra Hamnen:
  • Bo01s småbåtshamn får vara med igen.
  • Bron för gående och cyklister från Kockum Fritids parkering till Sundspromenaden finns avbildad.
  • Solbadare längs Sundspromenaden, med Öresundsbron i bakgrunden fick också vara med.

För övrigt har kartritaren lyckats ganska bra med att avbilda Västra Hamnen. Några små anmärkningar blir det dock:

 • ”Västra Hamnen” och ”Dockan” finns med som namn på områden.
  • Däremot finns varken ”Bo01”, ”Flagghusen” eller ”Universitetsholmen” med.
 • Nya badplatsen Scaniabadet finns med, dock utan namn.
 • Texten ”Badplats” står för långt åt nordost.
  • Varför märka ut en stenskoning som en badplats när det finns härliga bryggor hundra meter längre åt sydväst?
 • Tvåans busslinje slutar på kartan vid Turning Torso. I verkligheten så finns det en hållplats till, uppe vid parkeringen till Scaniabadet.
 • Dockgatan bakom husen som ska byggas längs Dockans västra kajkant finns med som en text på kartan, trots att gatan inte är utritad på kartan och trots att gatan inte är farbar i verkligheten.

Är Salongsgatan verkligen en gata?

En runda på nätet 2008-01-26 samt Metro 2008-01-24

Metros försök till illustration av Salongsgatan illustrerar även ett annat problem med Salongsgatan:

 • I det allmänna medvetandet är en gata en gata.
 • Så är inte fallet med Salongsgatan. Där gäller i stället undantagsregeln att en Salongsgata är:
  • En huvudgata
  • En parallell gata
  • Flera tvärgående gator

Detta gör det svårt för boende i området att hitta eller beskriva för andra var en adress på Salongsgatan ligger. Kommunen ville ha flera olika gatunamn i södra Bo01-området när området planerades, men postens regler för kvartersmark satte stopp.

 • Någon höjdare på posten borde prova på att guida en besökare i södra Bo01-området via mobil till en specifik adress på Salongsgatan för att inse hur dumt och förvillande det är med flera gator som heter samma sak.
 • Samma höjdare kan ju också ta och ställa sig utanför Salongsgatan 25 och försöka hitta till Salongsgatan 26A.
  • Hade Salongsgatan varit en normal gata så hade dessa två adresser legat nära varandra.
  • Nu har det i stället slumpat sig så att det är cirka 100 meter och två och ett halvt kvarter mellan Salongsgatan 25 och Salongsgatan 26A.

Låt oss titta på hur olika kartor på nätet väljer att tackla problemet Salongsgatan.

Hitta.se

Enligt Hitta.se som använder data från Lantmäteriverket så är Salongsgatan inte en gata utan fyra smågränder på lite olika ställen i södra Bo01-området.

 • Hitta.se har även lyckats med att felaktigt peka ut två smågränder i södra Bo01-området som tillhörandes Rodergatan. I verkligheten tillhör även dessa två smågränder Salongsgatan.

Malmö Stadsatlas

Låt oss undersöka om kommunen med sin stadsatlas har bättre koll på Salongsgatan.

Enligt kommunens karta är Salongsgatan en ganska ordinär gata, som korsar södra Bo01-området i nord-sydlig riktning. Kartan ser ju bra ut, men den stämmer inte med verkligheten i särskilt stor utsträckning: Det finns många smågator i södra Bo01-området som också tillhör Salongsgatan.

Eniro

Eniro är faktiskt den av de tre webbkartorna som vi tar upp här som i mitt tycke bäst återspeglar verkligheten:

 • Eniro har skrivit ut Salongsgatan på tre smågator i södra Bo01-området.
 • Eniro har också ritat ut nästan alla de smågator som tillsammans utgör Salongsgatan.
 • Tyvärr framgår det inte vilka smågator utan namn som tillhör Salongsgatan.

Låt oss utgå från Eniros karta och markera de gator som utgör Salongsgatan, för att få fram Salongsgatans sanna jag (så långt det nu går, en karta är alltid en approximation av verkligheten):

Låt oss fortsätta vår utforskning av Salongsgatan genom att koncentrera oss på Salongsgatans essens:

Visar du strecken ovan för någon och frågar vad det är för något så får du svar som:

 • En halt gubbe som röker pipa (Låt oss kalla honom för Salongsgubben.)
 • En hund som står på två ben (Låt oss kalla djuret för Salongshunden.)
 • Turning Torso

Den som får veta att teckningen visar Salongsgatan i södra Bo01-området kan lätt skämta till det och framlägga konspirationsteorin att bilden som träder fram förmodligen är ett självporträtt av den som ritade gatorna från början.

 • Mässarkitekten (för bomässan Bo01) Klas Tham brukar tala om att gränderna är utlagda i ett fisknätsmönster.

Vi kan konstatera att Salongsgatans samling av streck ligger långt ifrån folks mentala bild av en normal gata (som hade blivit ett rakt streck i stället för en streckgubbe).

 • Salongsgatan liknar mer en karta än en gata. Ska vi döpa om Salongsgatan till Salongskartan?
 • Ska vi trotsa Postens regler och hitta på unika gatunamn på alla gränder som idag tillsammans utgör Salongsgatan?

Karta med gator som aldrig funnits

Från en tur på nätet 2007-12-02

Malmös hemsida har bytt ut de gamla kartorna mot den lite mer avancerade Malmö StadsAtlas. Kartan över Västra Hamnen upplyser oss till exempel om att den ännu inte färdigställda stadsdelsparken kommer att heta Varvsparken.

Många kartor har problemet att de är för gamla. Nya vägar har tillkommit, som inte finns med på kartan. Här är det tvärt om. Kartan är för ny, och visar vägar som ännu inte finns:

 • Malmö StadsAtlas pekar ut Dockgatan som en för en bil farbar väg. Så är inte fallet. Dockgatan är inte färdigställd än.
  • Dockgatan kommer att gå parallellt med Krankajen och ungefär på samma sätt som Krankajen, fast på andra sidan Dockans hamnbassäng.
 • Malmö StadsAtlas talar om för oss att det finns två smågränder öster om Stapelbäddsparken som leder från Östra Varvsgatan till Stapelbäddsparken. Problemet här är att det är bara en av gränderna som finns i verkligheten.
  • Norra Stapelgränd finns inte och har aldrig funnits. Förmodligen kommer gränden att skapas i samband med att nästa kontorshus byggs.
  • Södra Stapelgränd finns och leder in till NCCs nya kontorshus Kaggen.

Sydsvenskan ljuger – Västra Hamnen inte under vatten

Från Sydsvenskan 2007-10-19

Sydsvenskan tog fram stora rubrik-släggan, och slog till med:

 • ”Västra Hamnen under vatten” (på förstasidan)
  • Lars kommentar: Man får av rubriken intrycket att Västra Hamnen redan idag står under vatten, vilket inte är sant.
 • ”Västra hamnen hotas av havet” (på förstasidan i lokaldelen)
 • ”Västra hamnen riskerar att dränkas” (artikelrubrik)

I artikeln fick vi bland annat veta att:

 •  

  • Detta ska jämföras med den nya rapporten som grundar sig på data från SMH som talar om att havsnivån runt Skåne blir mellan 38 och 79 centimeter högre än idag fram till nästa sekelskifte, vilket stämmer med Malmös tidigare antaganden.
  • Högsta tillfälliga förväntade havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte vid Klagshamn är 208 cm över normalvattenståndet, vilket är 58 cm högre än Malmös tidigare antaganden.
 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson har inga planer på att stoppa bebyggelsen av Västra Hamnen.
  • Västra Hamnen kan skyddas av vallar och höjda kanter mot havet om det behövs.
   • Kanten mot havet har redan höjts vid Bo01-området.
 • Malmö har en gräns för byggnation som ligger på 2,5 meter över havet.
  • Denna gräns planerar Malmö att höja till 3 meter.
 • Malmö har hittills räknat med att havet ska stiga 35 – 100 cm på hundra år, och att enstaka oväder kan pressa upp havsnivån 1,5 meter.

Sydsvenskan illustrerar artikeln med en karta över Malmös kust, där olika färger illustrerar höjden över havet. Kartan visar för Västra Hamnens del att:

 • Stora delar av Västra Hamnen ligger på 2-3 meter över havet. Undantagen är:
  • Vissa stråk precis utmed strandremsan ligger lägre än 2-3 meter över havet.
  • Bo01-området: 4-5 meter över havet. (Marknivån höjdes inför byggnationen av området.)
  • Flagghusen-området och stadsdelsparken: 5 meter över havet eller mer. (Marknivån höjdes inför byggnation av Flagghusen-området.)

Lars kommentarer:

 • Den rådande namnförvirringen gällande Västra Hamnen kontra Bo01-området ställer till det även i denna artikel, men åt andra hållet än vad som brukligt är:
  • Den normala namnförvirringen är att man säger Västra Hamnen men menar Bo01-området.
  • Sydsvenskans namnförvirring denna gång är att de säger Västra Hamnen men menar Västra Hamnen förutom Bo01-området och Flagghusen-området.
   • Eftersom marknivån har höjts i Bo01-området och Flagghusenområdet så är dessa områden inte lika utsatta som resten av Västra Hamnen för större havsnivåhöjningar än förväntat.
 • Sydsvenskan påstår även att tusentals lägenheter ska byggas trots att de ligger under Malmös höjdgräns för bebyggelse.
  • Sydsvenskan väljer att inte nämna att marknivån i Västra Hamnen har höjts i Bo01-området och Flagghusen-området före byggnation. Om en liknande höjning görs innan nya lägenheter byggs i andra områden i Västra Hamnen, så kommer de tusentals lägenheterna som ska byggas att hamna över Malmös höjdgräns för bebyggelse, tvärt emot vad Sydsvenskan påstår.
  • Sedan kan man ju undra hur Sydsvenskan kan vara så tvärsäkra på att marken där de tusentals lägenheterna ska byggas idag ligger på en marknivå under 2,5 meter över havet. Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med pekar på att höjdnivån är mellan 2 och 3 meter över havet för stora delar av Västra Hamnen dvs lägenheterna som byggs på denna mark utan marknivåhöjning först kan lika gärna hamna över Malmös nuvarande höjdgräns för bebyggelse.
 • Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med är inte helt korrekt för Västra Hamnens del. Kartan visar inte Dockans hamnbassäng, utan påstår att denna ”mark” ligger 2-3 meter över havet.

Se mer: Karta som visar höjd över havet för Malmös landremsa närmast havet

Malmökartan pekar inte ut Bo01-området

Från Kartguiden Malmö Karta / Map 2007

Kartguidens karta som delas ut gratis på lite olika ställen i Malmö produceras i samarbete med Malmö turism. Vad har då årets upplaga att förtälja om Västra Hamnen?

 • Kartan visar att det i Västra Hamnen finns ett område som heter Dockan.
  • Ska man tro kartans placering av texten ”Dockan” så ligger Dockans centrum precis norr om förskolan Ankaret. I verkliga livet skulle nog de flesta placera Dockans centrum cirka 400 meter längre österut, vid Dockplatsen och Kockums före detta stora torrdocka.
 • Kartan namnger däremot inte Bo01-området.
  • Den konspiratoriskt lagde anar att kommunen har fått sin vilja igenom att censurera bort Bo01-namnet för att inte behöva påminnas om de negativa skriverierna kring bomässan Bo01 för sex år sedan.
 • Kartan pekar även ut att det i Västra Hamnen finns något som heter Stapelbäddsparken. Det är inte bara Sydsvenskan som har svårt för att placera Stapelbäddsparken på rätt ställe på en karta. Även i Kartguidens karta bör den inte ont anande turisten inte lita på kartans placering av texten ”Stapelbäddsparken”. Det är dock inte så att både Sydsvenskan och Kartguiden är eniga om en och samma felaktiga placering av Stapelbäddsparken:
  • I fallet Sydsvenskan så påstår kartan som Sydsvenskan brukar använda för att illustrera var Stapelbäddsparken ligger att Stapelbäddsparken ligger norr om förskolan Ankaret.
  • I fallet med Kartguiden så påstår kartan att Stapelbäddsparken ligger precis söder om Flagghusen-området, det som vi andra i brist på något bättre namn brukar benämna den blivande stadsdelsparken med den häftiga lekplatsen gula kulan.
  • I verkligheten så ligger Stapelbäddsparken sydväst om förskolan Ankaret och sydost om den blivande stadsdelsparken.