Taggarkiv: interaktionsdesign

Vill du hjälpa högskolan att utveckla hållbarare transporter?

Vill du som bor (eller jobbar) i Västra Hamnen samarbeta med några av Malmö Högskolas studenter, för att underlätta ditt hållbara resande? Skicka i så fall ett mejl till lars@bizzbook.com och anmäl ditt intresse.

  • Malmö högskola (K3 och MEDEA) sätter om en månad igång med ett projekt för masterstudenterna i interaktionsdesign där de ska undersöka möjligheterna att utveckla nya tjänster som kan hjälpa oss som bor (eller arbetar) i Västra Hamnen att ställa om till hållbarare transporter. Högskolan samarbetar med Malmö stad och utgår från stadens handlingsprogram för hållbara resor och transporter i Västra Hamnen.
  • Studenterna utgår alltid från människors vardagssituationer, vilket innebär att studenterna börjar med att kartlägga olika individers eller familjers vardagsliv, i det här fallet med fokus på transporterna, för att sedan tillsammans med individen eller familjen diskutera fram olika lösningar som passar just dem.