Taggarkiv: Ilmar Reepalu

Ilmar Reepalu drömmer om linbana till Västra Hamnen

Enligt Ilmar Reepalu så har tillkomsten av Västra Hamnen inte förvärrat segregationen i Malmö:

 • ”Tvärtom. Västra Hamnen är en av de bästa mötesplatser vi har i södra Sverige. Inte bara ett bostadsområde.”

Innan Ilmar går i pension så vill han gärna hinna med att få till en linbana för röda kabelvagnar från Centralen, över hamninloppet till Västra Hamnens torg och bostadshus.

 • Hissar i husen används för att komma upp och ner.
 • Kabelvagnarna avgår var femte minut och kan gå ner vid torg.
 • Enligt Reepalu skulle en linbana bli en billigare lösning på Västra Hamnens trafikproblem än en tunnel under hamninloppet som enligt Reepalu skulle kosta miljarder.
 • Idén fick Reepalu på fastighetsmässan Mipim i Cannes, när Londons planer inför OS presenterades där.

Läs mer: Han vill lappa ihop Malmö

Felaktig motivering till Ilmars ledarskapsbedrift

Låt oss leka leken ”hitta felen” med dagens citat:

 • ”Bo01 – numera Västra Hamnen – kostade den kommunala kassan mycket och var ett högst kontroversiellt projekt när det byggdes upp, inte minst för arkitekten Ralph Erskines vågade ”Turning Torso” som sticker upp högt över stadens tak.
  Men just därför har stadsdelen blivit mycket uppmärksammad i hela världen och blivit en besöksattraktion i egen rätt.”

Citatet kommer från rapporten De största svenska ledarskapsbedrifterna där två sidor ägnas åt hur Ilmar Reepalu vände Malmö genom att:

 • Placera Malmö Högskola på Universitetsholmen
 • Starta bygget av Öresundsbron
 • Skapa den nya miljö- och klimatanpassade stadsdelen Västra Hamnen  genom startskottet bomässan Bo01.

Åter till vår lek. Hur många fel hittade du? Hittade du nedanstående fel?

 • Fel 1: ”Bo01 – numera Västra Hamnen”. Felet består i att påstå att Bo01 har ersatts av Västra Hamnen. Som så många andra sätter textförfattaren likhetstecken mellan utbredningen av Bo01 och utbredningen av Västra Hamnen. I verkligheten är Bo01 en del av Västra Hamnen. Västra Hamnen innefattar även områden som Flagghusen, Fullriggaren, Dockan och Universitetsholmen.
 • Fel 2: ”arkitekten Ralph Erskines vågade ”Turning Torso””. Felet består i att påstå att det är Ralph Erskine som är Turning Torsos arkitekt. Det är Santiago Calatrava som är Turning Torsos arkitekt. Ralph Erskine har dock ritat det färgglada hörnhuset vid Scaniaplatsen i Bo01-området.

"Västra Hamnen är det gröna folkhemmet"

När Sydsvenskan intervjuar Ilmar Reepalu, så får vi veta följande Västra Hamnen-relaterade saker:

 • Det är Ilmar själv som hittade på metaforerna om det nya Malmö. ”En språklig talang som är viktig i visionsarbetet.” De många bilderna ger associationer och förmedlar känslor:
 • ”Ribban är Malmös Copacabana.”
 • ”Västra Hamnen är det gröna folkhemmet.” 
 • När Ilmar får tala om nyckelbesluten i förvandlingen av Malmö, så låter det så här:
  • ”Ska du göra en förändring måste den ske med byggnader, så att den syns i verkligheten.”
  • Nyckelbesluten för Malmös del var:
   • Att omvandla Bo01-området och mässan. ”Att köpa området av Saab för 240 miljoner. Det var ett riktigt klipp. ”
   • Att bygga citytunneln. ”För att få staten med på det var vi tvungna att få loss kapital och sälja Sydkraft.”
   • Att placera Malmö Högskola på Universitetsholmen.
   • Att bygga Öresundsbron. Beslutet togs 1991.
 • På frågan ”Du har varit drivande i att locka mer välbärgat folk till Malmö, till exempel med de nya områdena i hamnen. Varför ger denna helomvändning inte större politisk majoritet?” svarar Ilmar så här:
  • ”Malmö har inte en guldsits. Arbetslösheten är nio procent. Många har tagit stryk i förvandlingen. Varvsarbetarna blev ju inte IT-tekniker.”
 • Ilmar får också frågan om hur Malmö ska undvika att göra om miljonprogrammets misstag. Ilmar svarar:
  • ”Västra Hamnen ska inte byggas i ett svep. Det är bättre att bygga i etapper och se till att det går några år emellan. Inte bara för att det ska bli estetisk omväxling, utan också för att se vilka behov som växer fram under tiden. Om man bygger allt samtidigt blir det våldsamma peakar med förskolebarn, sedan flyttar barnen och då blir det käppastad. Man vill befolka ett område med flera olika generationer. Så vi växlar mellan att bygga i Västra Hamnen och i Hyllie.”

Lars kommentar till att Västra Hamnen inte ska byggas i ett svep:

 • Det är ok att det tar lite tid innan hela Västra Hamnen är fylld med bostäder och kontor.
 • Men: Det är inte ok att dra ut på fullbordandet av ett påbörjat bostadsområde:
  • I södra Bo01-området (ett bostadsområde där folk började flytta in år 2001) byggs det fortfarande nya bostäder, 10 år efter att de första bostäderna började byggas. För tillfället byggs fyra passivhus mitt i södra Bo01-området. Det finns till och med fortfarande obebyggda tomter i södra Bo01-områdets östra kant, där ingen byggnation har påbörjats:
   • Parkeringsplatsen söder om Turning Torso.
   • Parkeringsplatsen och den rivna byggnaden söder om den privata Vittraskolan.
   • Parkeringsplatsen öster om Entrehuset (på andra sidan Lilla Kockumskanalen).
   • Parkeringsplatsen öster om innersta hamnbassängen i Bo01s småbåtshamn.
 • Varför kan kommunen inte styra upp byggandet så att ett bostadsområde avslutas innan byggnationen av nästa bostadsområde påbörjas?

Läs mer: Arkitekten för det hela

Ilmar Reepalu "inviger" rivningen av Malmömässan

Från Sydsvenskan 2010-04-13

Den 17:e maj kommer kommunalrådet Ilmar Reepalu att ta ”ett första spadtag” för rivningen av en del av Malmömässan-byggnaden.

 • Rivningen startar inomhus.
 • Efter sommaren kommer rivningen att synas utifrån, när väggar faller.
 • Rivningen tar 10 månader.
 • En krossanläggning kommer att byggas upp för att ta hand om all betong.

Läs mer: Bullrigt när mässan rivs

Ilmar Reepalu fortsätter att ljuga om Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2009-03-13

Ilmar Reepalu vill gärna få Malmö att framstå i bästa möjliga ljus, och vid lämpliga tillfällen tar han fram Västra Hamnen som ett exempel, och han drar sig inte för att ljuga genom att tänja på verkligheten (eller så är han bara okunnig om hur verkligheten ser ut):

 • Enligt Sydsvenskan så beskrev Ilmar Reepalu Västra Hamnen som ”världens bästa exempel” på ett koldioxidneutralt område till 100% (i samband med att Malmö utnämndes till Årets Tillväxtkommun 2009).
 • Problement med Illmar Reepalus påstående är att det inte är sant.
  • Inför bomässan Bo01 år 2001 så byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt producerad förnybar energi” för Västra Hamnen.
   • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
   • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.
  • Trots denna ambitionssänkning från kommunens sida så fortsätter Ilmar Reepalu att sprida denna felaktiga uppgift om Västra Hamnen och får på så sätt kommunen att framstå i en bättre dager än vad som är berättigat.

Ilmar minglade med Victoria i Turning Torso

Med inspiration från en insändare i Sydsvenskan 2008-10-04

Ilmar Reepalu fanns med i Turning Torso när den framtida statschefen kronprinsessan Victoria var där och hälsade på unga skånska entreprenörer i måndags.

 • Ilmar Reepalu är som socialdemokrat intimt förknippad med Malmö och verkar alltså inte ha något emot att umgås med en framtida statschef.
 • Socialdemokraterna i Malmö har via kommunalrådet Carina Nilsson tidigare förklarat att någon inbjudan till ”ickedemokratisk valda statschefer” inte var aktuellt till firandet av 100-årsdagen av trekungamötet i Malmö.

Då kan man fråga sig: Är det inte dumt av detta parti att skicka ut två så inkonsekventa budskap, och åt vilket håll bör den numera så ofta använda partipiskan vina?