Taggarkiv: idrottshall

Detaljplan för bostäder, skola, idrottshall & fotbollsplan godkänd

Förra torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga följande saker väster om Stapelbäddsparken, intill Stapelbäddsgatan:

 • 1500 kvadratmeter bostäder
 • En idrottshall
 • En skola
 • En fotbollsplan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Carina Svensson:

 • ”Från att varit ett område tänkt för en samhällsetablerad målgrupp kan vi nu konstatera att ungdomar, barnfamiljer och unga vuxna söker sig hit. Deras behov måste tillgodoses och ger samtidigt oss i nämnden en spännande utmaning.”

Lars kommentarer:

 1. Vilka fina men ovanliga ord våra politiker rör sig med. Google hittar cirka 50 träffar om man söker på ”samhällsetablerad”, och Google undrar om man inte vill använda ordkombinationen ”samhälls” + ”etablerad” för sökning i stället.
  1. När man läser citatet ovan så börjar man undra varför våra politiker har åsikten att ungdomar och barnfamiljer står utanför det etablerade samhället.
 2. Att ungdomar i form av studenter och barnfamiljer gärna bosätter sig i Västra Hamnen stod klart redan år 2003.
  1. Denna webbsida skrev till exempel 21/8 2003: ”85% av bostäderna är sålda” + ”det finns nu flera barnfamiljer och unga par i området”.
  2. Varför är det först nu, mer än nio år senare, som stadsbyggnadsnämndens ordförande konstaterar att unga och barnfamiljer gillar att flytta till Västra Hamnen?
 3. I pressmeddelandet skriver Malmö stad att ”Området som nu är aktuellt för utbyggnad är platsen där Malmömässan en gång stod, intill Stapelbäddsgatan”. Detta påstående är inte sant:
  1. Malmömässans byggnad stod aldrig intill det som nu kallas Stapelbäddsgatan, vilket till exempel framgår om man tittar på flygfotot på sidan 2 i planbeskrivningen för DP 5228 .
  2. Det område som är aktuellt har till stora delar använts som parkeringsplats för Malmömässans besökare.
 4. Vi kan ju också notera att pressmeddelandets avsändare väljer (för att själv framstå i så bra dager som möjligt) att hålla tyst om att fotbollsplanen inte blir en fullstor fotbollsplan, utan en fotbollsplan endast avsedd för sjumannalag.

Läs mer: Utvecklingen av Västra Hamnen fortsätter

Stapelbäddens flexiskola ska stå färdig 2015

Stapelbäddens flexiskola ska byggas väster om Stapelbäddsparken.

Stapelbäddens flexiskola

 • Förskola
 • Skola upp till år 6 i första skedet
 • Plats för 200 elever i första etappen, som ska ta emot elever under år 2015
 • När skolan är färdig ska den rymma 300 elever och 80 förskolebarn
 • Kapacitet för skolklasser upp till år 9
 • Områdeschef PO Johansson: ”Skolan ska präglas av modern pedagogik där vi ställer krav på teknik, miljö och arkitektur.”
 • Max fem våningar.
 • Förskolan förläggs till första planet.
 • En ny idrottshall planeras samtidigt, som ska utnyttjas av både Stapelbäddens flexiskola och Västra Hamnens skola.

Läs mer:

Kockum Fritid: Bowlingbanor blir gymnastikhall?

Fastighetskontoret letar efter en gymnastiksal i Västra Hamnen.

 • Det byggs enligt Skånska Dagbladet just nu en idrottshall vid Stapelbädden, men den kommer att stå färdig tidigast år 2015.
 • För närvarande körs de större barnen från Västra Hamnens skola till Johannesskolans idrottshall vid större idrottsevenemang.
 • Bowlinghallen på Kockum Fritid kan komma att omvandlas till gymnastiksal, men den kan inte stå klar till skolstarten efter sommarlovet.

Läs mer: Malmö stad önskar sig fler lokaler för barn

Dagens citat 1:

 • ”Jag undrar från hur många vinklar man kan filma Turning Torso?”

En Stockholmsjournalist som hellre hade velat att Eurovision Song Contest förlades till Stockholmstrakten än till Malmö. Läs mer: Sverige missar chansen till full pott

Dagens citat 2 kommer från Rolf Nordström på Kommunteknik och handlar om tömning av soptunnor längs Sundspromenaden:

 • ”Vi skulle behöva fler som arbetar fram till elva på kvällen”

Idag tömmer Kommunteknik soptunnor i Malmö mellan fem på morgonen och fyra på eftermiddagen. Läs mer:

 1. Allt dyrare hålla Malmö rent
 2. Polisen prioriterar inte skräp

Skolan letar plats för idrottshall

Från Skånska Dagbladet 2010-05-29

Kommunen letar efter en ledig lokal eller tomt för en idrottshall i Västra Hamnen. Kommunen letar dessutom efter en plats för en mindre idrottsplats inom stadsdelen (plan och banor för uteidrott).

 • Anledningen är att Västra Hamnens skola behöver en idrottshall inom rimligt avstånd från skolan.
 • Två klasser ska kunna ha idrottslektioner samtidigt i idrottshallen.


2010-06-02: Grävmaskinen står på marken och river ner fläktaggregat från Malmömässans andra våning. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!