Taggarkiv: historia

Västra Hamnens historia enligt tidningen City

Huvudartikeln i bo-bilagan i torsdagens City Malmö Lund-tidning hade rubriken Västra Hamnen 10 år. Där fick vi bland annat en tidsaxel för Västra Hamnen med följande årtal:

 • 1987: Kockumsvarvet läggs ner.
 • 1989-1991: Saabfabriken öppnar och läggs ner.
 • 1995: Beslut tas att försöka få till en bomässa i Limhamn 2000. Detta blev senare bomässan i Västra Hamnen 2001.
 • 2000: Öresundsbron invigs.
 • 2001: Bomässan Bo01 arrangeras.
 • 2002: Kockumskranen monteras ner.
 • 2004: Dockanområdet byggs.
 • 2005: Turning Torso står klar.
 • 2006: Stapelbäddsparkens skateboardbana invigs.
 • 2007: Flagghusen-områdets bostäder står klara.
 • 2008: Dockplatsen blir klar.
 • 2010: Västra Hamnenskolan startar.
 • 2010: Malmömässan rivs.
 • 2011: Stadsdelsparken påbörjas.
 • 2012: Inflyttning i bostadsområdet Fullriggaren (med ett kontorskvarter).


2011-11-13: Stora trätrappan ner till hala stenarna nedanför Sundspromenaden är utrustad med en lämplig varningsskylt. Foto: Lars Tufvesson.

Dagens länk: Västra Hamnen snart gastronomiskt komplett

Bildspecial: Så ser hemliga Varvsstaden ut

Från en guidad tur i Varvsstaden 2010-09-11

I samband med arkitekturdagarna i helgen fanns det möjlighet att följa med på en guidad tur i Varvsstaden, ett område i Västra Hamnen som idag inte är tillgängligt för allmänheten men som med tiden kommer att öppnas upp, i takt med att Kockums gamla industrilokaler omvandlas till moderna lokaler och bostäder.

 • Första steget mot Varvsstadens nya framtid togs när SVT flyttade in i sina nya (nyrenoverade) lokaler vid Klaffbron.
 • Andra steget mot Varvsstadens nya framtid tas när lokalerna bredvid SVT längs Stora Varvsgatan nu håller på att omvandlas till ett center för medieföretag.

Då ställer vi oss frågan: Hur ser denna otillgängliga del av Västra Hamnen ut idag? Här kommer svaret:

Nya mediecentret

Glasrutorna längst bort i bild gränsar till Stora Varvsgatan. Det gamla innehållet rivs ut och den nyrenoverade byggnaden kommer att byggas ihop med ett nytt hus som ännu inte har byggts.

Äldsta dockan

Det var Malmö stad som byggde den första dockan i Västra Hamnen, för skeppsbyggnad och reparation. Kockums började utnyttja dockan i Västra Hamnen när de kände att det blev för trångt vid Davidhallstorg, där de tidigare höll till. Denna docka kommer att bevaras.

Gissa vad detta är!

Svar: Detta är ett skyddsrum för omkring 100 tjänstemän på Kockums. Denna typ av skyddsrum, där bomberna på grund av skyddsrummets form skulle studsa bort från skyddsrummet, är ovanlig i Skandinavien. Detta är Sveriges enda exemplar av denna typ av skyddsrum.

Parken

Det finns inte speciellt mycket grönt i Varvsstaden, med ett undantag: En park vid Kockums gamla huvudkontor.

En salig blandning

Huset till höger är det äldsta huset i området. Även om det under en tidsperiod var viktigt med fina fabrikslokalsfasader (fabrikslokalernas fasader var dåtidens reklam) så har många av Kockums gamla fabrikslokaler fått känna på att ”funktion går före form”. I denna bild ser vi ett exempel på detta, där den gula sammanbyggnaden av de två husen skulle kunna betecknas som ett arkitektoniskt stilbrott eller två.

Bilden ovan visar områdets äldsta hus från ett annat håll. Här ser man att fasaden har kapats (återigen: funktion går före form). Växten som har fått växa fritt på fasaden gör dock att fasaden nästan kan betraktas som en tavla.

Stora dimensioner

Varvsstaden täcker ett stort område: 19 hektar. Ovan ser vi en väg i området, som efter den röda byggnaden längst bort i bild mynnar ut i Stora Varvsgatan.

En del byggnader har vackra tegelfasader. Huset i bilden ovan (som är huset till vänster i föregående bild) har en tillräckligt liten skala för att eventuellt kunna omvandlas till bostäder med bevarad fasad i framtiden.

Mysteriet med det kapade taket

Den uppmärksamme som färdas längs Stora Varvsgatan kan se detta kapade tak, och undra: Varför blev det så? Hade det inte varit bättre att ha kvar den fina skylten?

Svaret är lite komplicerat, men här kommer det i alla fall:

Kockums lät funktion gå före form. Det var viktigare att byggnaderna fungerade för båtbyggnad än att de såg vackra ut. Varvet expanderade och den stora dockan byggdes. Mellan den stora dockan och byggnaden i ovanstående bild byggdes en stor hall som användes för att bygga fartygets överdel. När överdelen var färdig, så lyftes den på plats på båtens underdel i dockan. För att kunna göra detta lyft, så hade den stora hallen ett tak som i delar kunde skjutas i hallens längdriktning. När det var dags för det stora lyftet så skulle hela taket ur vägen, och det sköts då utanför hallens ände längst bort ifrån den stora dockan. Men där låg det gamla huset i ovanstående bild, och hindrade med sin gamla höjd takdelarna från att skjutas helt bort från hallen. Lösningen blev att kapa det gamla husets tak tillräckligt mycket för att takdelarna från hallen skulle kunna skjutas över det gamla husets tak.

Inne i Varvsstaden finns det ett liknande gammalt tak som inte har fått sin topp kapad.

Dagens verksamhet

Släpet ovan används för att frakta de vindkraftstorn som idag tillverkas i Kockums gamla industrilokaler. Även järnvägsvagnar avsedda för LKAB tillverkas i området, fast i andra hallar.

I bakgrunden skymtas World Trade Center Malmö. Det nya tränger sig på. Industrierna i Varvsstaden har rivningskontrakt som går ut 2013. Då kan omvandlingen av Varvsstaden ta fart på allvar.

Foto: Lars Tufvesson

Värt att veta om höga hus

Från SkyscraperCity – Malmö projects 2010-04-19

 • Kockums huvudkontor här i Västra Hamnen var Skandinaviens högsta hus 1958.
 • Kronprinsen var Skandinaviens högsta hus för en kort period efter färdigställandet 1964.
 • Kronprinsen var Sveriges högsta hus till 2003.
 • Turning Torso är Skandinaviens högsta skyskrapa och har varit så sedan 2005.
 • 6 av de 10 högsta skyskraporna i Skandinavien ligger i Öresundsregionen.
 • 50% av de 20 högsta skyskraporna i Skandinavien ligger i Öresundsregionen.

Kockums historia i Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2009-01-10

 • 1857 Malmö stad bygger en torrdocka för fartygsreparationer som hyrs ut till Frans Henrik Kockum.
 • 1870 Frans Henrik Kockum köper första tomten i Västra Hamnen.
 • 1910-1914 Hela Kockums verksamhet flyttar till Västra Hamnen.
 • 1974 Kockumskranen monteras upp.
 • 1979 Varvskris
 • 1986 Fartygsproduktionen läggs ner
 • 2005 HDW-koncernen (Tyskland) tar över Kockums kvarvarande fartygsdel.
 • 2009 Kockums Industrier (produktion av järnvägsvagnar) flyttar till Trelleborg.

Lars kommentarer:

 • Sydsvenskan skriver att: ”2009: Kockums flyttar till Trelleborg”. Det är inte sant. Det är Kockums Industrier som flyttar till Trelleborg. Kvar i Västra Hamnen finns fortfarande Kockums som ägs av HDW-koncernen.
 • Sydsvenskan skriver också att ”2025: Vindkraftsföretaget EWP:s kontrakt går ut.” Det är inte sant. Kontraktet går ut 2013, i alla fall om man kan lita på en annan text på samma uppslag i Sydsvenskan. Texten för 2025 borde har varit något i stil med ”2025: Varvsstaden färdigbyggd.”

Kockums historia i Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2009-01-10

 • 1857 Malmö stad bygger en torrdocka för fartygsreparationer som hyrs ut till Frans Henrik Kockum.
 • 1870 Frans Henrik Kockum köper första tomten i Västra Hamnen.
 • 1910-1914 Hela Kockums verksamhet flyttar till Västra Hamnen.
 • 1974 Kockumskranen monteras upp.
 • 1979 Varvskris
 • 1986 Fartygsproduktionen läggs ner
 • 2005 HDW-koncernen (Tyskland) tar över Kockums kvarvarande fartygsdel.
 • 2009 Kockums Industrier (produktion av järnvägsvagnar) flyttar till Trelleborg.

Lars kommentarer:

 • Sydsvenskan skriver att: ”2009: Kockums flyttar till Trelleborg”. Det är inte sant. Det är Kockums Industrier som flyttar till Trelleborg. Kvar i Västra Hamnen finns fortfarande Kockums som ägs av HDW-koncernen.
 • Sydsvenskan skriver också att ”2025: Vindkraftsföretaget EWP:s kontrakt går ut.” Det är inte sant. Kontraktet går ut 2013, i alla fall om man kan lita på en annan text på samma uppslag i Sydsvenskan. Texten för 2025 borde har varit något i stil med ”2025: Varvsstaden färdigbyggd.”

Varvsstaden utvecklas av Peab

Cirka 2007-10-17

Byggnadsantikvarierna Carola Lund och Olga Schlyter på Malmö Kulturmiljö har gjort en kulturhistorisk utredning av den del av Kockums gamla varvsområde som ligger på fastigheten Hamnen 21:149. Anledningen är att Peab, som äger marken, ska utveckla området under namnet Varvsstaden.

Läs mer: Varvsstaden – Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan (25-sidigt pdf-dokument med mycket Kockums-historia)