Taggarkiv: helikopterplattan

Innoventum söker bygglov för sol- och vindkraftverk

Innoventum har sökt ett tidsbegränsat bygglov för att sätta upp ett kombinerat sol- och vindkraftverk på den gamla Helikopterplattan här i Västra Hamnen. Företaget vill sätta upp ett kraftverk för att certifiera ljud och energiprestanda.

Apropå vindkraftverk:

  1. Företaget Innoventum har även satt upp sol- och vindkraftverket Giraffen som står på en p-plats på parkeringen närmast Scaniabadet. Under en storm i slutet av oktober 2013 lossnade vingarna. Vindkraftverket reparerades efter stormen.
  2. Fastighetsbolaget Briggens kontorsfastighet Fullriggaren Fyra försågs med ett litet vindkraftverk på taket. Under stormen i slutet av oktober 2013 gick även detta vindkraftverk sönder. Detta vindkraftverk finns inte längre kvar på taket (åtminstone inte på samma plats som tidigare).