Taggarkiv: havsnivå

Då stiger havsnivån som mest

Från City 2011-03-03

En gång om året stiger havsnivån i Öresund med en meter, oftast på vintern.

Den största tillfälliga havsnivåhöjningen i Öresund får vi om det i samband med den årliga toppen är snösmältning och det blåser upp till en rejäl storm. Så skedde senast vid julen år 1902.

De platser i Malmö som ligger mest illa till är villakvarter vid havet i delar av Bunkeflostrand och södra Limhamn, men i farozonen återfinns även:

 • Västra Hamnen
 • Bangårdsområdet vid Centralen
 • Malmöhus slott
 • Kanalområdet

Bertil Johansson på Stadsbyggnadskontoret: ”Det går att skydda nuvarande Malmö genom att bygga en barriär.”

De kommuner på svenska sidan av Öresund som löper störst risk att hamna under vatten är Vellinge och Lomma.

Prognos: Upp till 66 cm havsnivåhöjning till 2070

Bertil Johansson är översiktsplanerare på den kommunala planavdelningens strategienhet:

 • ”Vid tre meters höjning av havsnivån berörs 2400 hektar mark i Malmö, bland annat stora delar av centrum, Limhamn och Västra Hamnen. Nu väntar vi oss inte mer än upp till 66 centimeters nivåhöjning till 2070, men vid högvattenstånd handlar det om över två meters höjning plus vågor.”
 • ”Men prognoserna för havsnivån är bara prognoser. Blir det uppåt fem meters får man till exempel flytta centralstationen.”

Läs mer: Malmös främsta vapen är gröna toppar

Dagens länk: Staten vill inte att Kockums flyttar

Sydsvenskan ljuger – Västra Hamnen inte under vatten

Från Sydsvenskan 2007-10-19

Sydsvenskan tog fram stora rubrik-släggan, och slog till med:

 • ”Västra Hamnen under vatten” (på förstasidan)
  • Lars kommentar: Man får av rubriken intrycket att Västra Hamnen redan idag står under vatten, vilket inte är sant.
 • ”Västra hamnen hotas av havet” (på förstasidan i lokaldelen)
 • ”Västra hamnen riskerar att dränkas” (artikelrubrik)

I artikeln fick vi bland annat veta att:

 •  

  • Detta ska jämföras med den nya rapporten som grundar sig på data från SMH som talar om att havsnivån runt Skåne blir mellan 38 och 79 centimeter högre än idag fram till nästa sekelskifte, vilket stämmer med Malmös tidigare antaganden.
  • Högsta tillfälliga förväntade havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte vid Klagshamn är 208 cm över normalvattenståndet, vilket är 58 cm högre än Malmös tidigare antaganden.
 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson har inga planer på att stoppa bebyggelsen av Västra Hamnen.
  • Västra Hamnen kan skyddas av vallar och höjda kanter mot havet om det behövs.
   • Kanten mot havet har redan höjts vid Bo01-området.
 • Malmö har en gräns för byggnation som ligger på 2,5 meter över havet.
  • Denna gräns planerar Malmö att höja till 3 meter.
 • Malmö har hittills räknat med att havet ska stiga 35 – 100 cm på hundra år, och att enstaka oväder kan pressa upp havsnivån 1,5 meter.

Sydsvenskan illustrerar artikeln med en karta över Malmös kust, där olika färger illustrerar höjden över havet. Kartan visar för Västra Hamnens del att:

 • Stora delar av Västra Hamnen ligger på 2-3 meter över havet. Undantagen är:
  • Vissa stråk precis utmed strandremsan ligger lägre än 2-3 meter över havet.
  • Bo01-området: 4-5 meter över havet. (Marknivån höjdes inför byggnationen av området.)
  • Flagghusen-området och stadsdelsparken: 5 meter över havet eller mer. (Marknivån höjdes inför byggnation av Flagghusen-området.)

Lars kommentarer:

 • Den rådande namnförvirringen gällande Västra Hamnen kontra Bo01-området ställer till det även i denna artikel, men åt andra hållet än vad som brukligt är:
  • Den normala namnförvirringen är att man säger Västra Hamnen men menar Bo01-området.
  • Sydsvenskans namnförvirring denna gång är att de säger Västra Hamnen men menar Västra Hamnen förutom Bo01-området och Flagghusen-området.
   • Eftersom marknivån har höjts i Bo01-området och Flagghusenområdet så är dessa områden inte lika utsatta som resten av Västra Hamnen för större havsnivåhöjningar än förväntat.
 • Sydsvenskan påstår även att tusentals lägenheter ska byggas trots att de ligger under Malmös höjdgräns för bebyggelse.
  • Sydsvenskan väljer att inte nämna att marknivån i Västra Hamnen har höjts i Bo01-området och Flagghusen-området före byggnation. Om en liknande höjning görs innan nya lägenheter byggs i andra områden i Västra Hamnen, så kommer de tusentals lägenheterna som ska byggas att hamna över Malmös höjdgräns för bebyggelse, tvärt emot vad Sydsvenskan påstår.
  • Sedan kan man ju undra hur Sydsvenskan kan vara så tvärsäkra på att marken där de tusentals lägenheterna ska byggas idag ligger på en marknivå under 2,5 meter över havet. Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med pekar på att höjdnivån är mellan 2 och 3 meter över havet för stora delar av Västra Hamnen dvs lägenheterna som byggs på denna mark utan marknivåhöjning först kan lika gärna hamna över Malmös nuvarande höjdgräns för bebyggelse.
 • Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med är inte helt korrekt för Västra Hamnens del. Kartan visar inte Dockans hamnbassäng, utan påstår att denna ”mark” ligger 2-3 meter över havet.

Se mer: Karta som visar höjd över havet för Malmös landremsa närmast havet

Västra Hamnen som datorspel?

Från Sydsvenskan 2007-10-19

Kommunen håller på att ta fram en datamodell av Västra Hamnen, där man kan zooma in på detaljer och se hur vatten sipprar in i luckor när havsnivån höjs. Det liknar nästan ett datorspel.

 • Modellen ska göras mer verklighetstrogen genom att fasader fotograferas och bilderna klistras på de grå klossarna i modellen.

Under sommaren har kommunen mätt en remsa på 1-2 kilometer in från kusten med laserteknik från ett flygplan.

 • Höjdnivåerna är så noga avskannade att varje decimeter registreras.
 • De nya mätningarna har inte gett några överraskningar så här långt.
 • Det är kända områden som ligger lågt.

Den som vill veta hur utsatt ett speciellt hus är kan få hjälp redan nu.

Havsnivårapport från SMHI

Från Sydsvenskan 2007-10-18 och 2007-10-19

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har tagit fram en rapport om hur det framtida klimatet kan komma att påverka Skånes och Blekinges kuster. Vi får bland annat veta att:

 • Havsnivån runt Skåne blir mellan 38 och 79 centimeter högre än idag fram till nästa sekelskifte.
 • Havsnivån runt Skåne kan vid högvatten stiga upp till 230 cm fram till nästa sekelskifte.
  • För SMHIs mätstation i Klagshamn är högsta förväntade vattenstånd 208 cm fram till nästa sekelskifte.