Taggarkiv: havsbassänger

Scaniabadets bassänger färdiga tidigast år 2021

Malmö stad senarelägger ännu en gång utbyggnaden av Scaniabadet:

  • År 2011 var planen att bassängerna skulle vara klara sommaren 2014.
  • Så sent som i våras planerade Malmö stad för färdigställande år 2018.
  • Nu meddelar byggkommunalrådet Milan Obradovic att badet planeras bli klart år 2021.

Tanken är att Scaniabadet för 50 miljoner kronor ska få tre betongbassänger för uppumpat havsvatten som värms av spillvärme från fjärrvärmenätet, samt:

 • Bastu
 • Hopptorn
 • Ännu mera soldäck
 • Kiosk
 • Restaurang

Läs mer: Varmt havsbad försenas igen

Dagens länkar:

Havsbassänger vid Scaniabadet

Från Sydsvenskan 2009-07-25

Gatukontoret har beslutat sig för att placera de tre havsbassängerna i betong precis sydväst om Scaniabadet, så som ursprungligen tänkt.

Boende i närheten har önskat att bassängerna placeras längre norrut eller österut för att inte få alltför många badande på samma plats.

 • Läggs bassängerna längre norrut så hamnar de för nära planerade bostäder. Dessutom är havsbotten olämplig längre norrut eftersom djupet har varit stort där, för att passa båtar från Kockums.
 • En utbyggnad vid Scaniabadet är enligt Gatukontoret naturlig, eftersom där redan finns parkeringsplatser, cykelbanor, busshållplatser och toaletter.

Det blir:

 • Tre bassänger med vattenfall mellan bassängerna:
  • Stora bassängen är 50 meter lång och fyra meter djup
  • Avslappningsbassäng
  • Barnbassäng
 • Fler cykelparkeringar och toaletter
 • Omklädningsrum
 • En permanent restaurang

Bassängerna kan vara klara tidigast våren 2011.

Läs mer: Bassänger vid Scaniabadet – trots boendes protester


2009-07-25: Dockan fick besök av kryssningsfartyget Vistamar, som har sin hemmahamn i Venedig. Fin? Ful? Kommentera!

Ett steg närmare havsbassänger vid Scaniabadet

Från Sydsvenskan 2009-02-12 och 13

Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden hade inga invändningar mot Gatukontorets planbeställning gällande tre havsbassänger vid Scaniabadet.

”Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en havsvattenbassäng som ger Malmöbor, besökare och turister utökade badmöjligheter på djupt vatten, även vid förhållanden när det inte går att bada i havet”

Kommunens planer för Scaniabadet ser ut så här:

 • Fritt inträde.
 • Tre bassänger.
  • Havsvatten pumpas upp i bassängerna.
  • Den största bassängens vattenyta ligger en meter över normal havsnivå.
 • Soldäck i trä och betong.
 • Soldäcken kan användas som läktare vid tävlingar.
 • Eventuellt blir det vattenfall och forsar.

Nu ska det hållas samrådsmöte med berörda fastighetsägare, innan detaljplanen tas upp i Stadsbyggnadsnämnden och därefter ställs ut för allmänheten. Det är primärt två saker som avgör när havsbassängerna kan bli verklighet:

 • Gatukontorets ekonomi.
 • Ett eventuellt överklagande av detaljplanen.

Se kartbild: Scaniabadet får havsbassänger