Taggarkiv: hastighet

Det lutar åt 40 km/h i hela Västra Hamnen

Från Gatukontorets kundtidning Anslaget 2009-09-30

Gatukontoret har på försök haft hastighetsgränserna 40 respektive 60 km/h på olika gator i Malmö. Eftersom Gatukontoret anser att försöket har varit lyckat, så håller Gatukontoret nu på att ta fram två alternativ för politikerna att ta ställning till. För närvarande ser alternativen ut på följande vis:

  1. Alla Malmös gator får hastighetsgränsen 40 km/h
  2. Försöksområdet med 40-gräns i centrala Malmö utökas till att innefatta gatorna innanför Nobelvägen och John Ericssons väg samt hela Västra Hamnen

Som synes innebär båda förslagen att Västra Hamnen får hastighetsgränsen 40 km/h.

Avslag på ansökan om sänkt hastighet vid Krankajen

Från ett mejl 2009-02-25

Boende i Dockan fortsätter kampen för att sänka hastigheten till 30 km/h på Krankajen. Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) har kommit fram till att:

  • Om en fotgängare blir påkörd i 50 km/h så är risken att fotgängaren dödas upp till 80 procent.
  • Om fotgängaren blir påkörd i 30 km/h så är risken cirka 10 procent.

Tekniska nämndens trafiknämnd avslog den 20:e januari de boendes begäran om en sänkning av hastigheten.

Läs mer om den fortsatta kampen för sänkt hastighet på Krankajen: hastighet.krankajen.se

 

Dagens länk: Vårprogrammet för Blå Båten – med både rysk folkmusik och skånska toner. Premiär 27 februari.