Taggarkiv: hållbarhet

Klimatsmarta E.ON?

Energiföretaget E.ON:s halvsidesannons i bilagan Det nya Malmö som följde med Dagens Industri den 21:e oktober fokuserar på att E.ON levererar fjärrvärme till Västra Hamnen i Malmö, och E.ON vill få fjärrvärme att framstå som:

 • ”en klimatsmart uppvärmning”
 • ”hållbar fjärrvärme”
 • ”ger en hög grundstandard när det gäller hållbarhet”

Lars kommentar: Fjärrvärme kan generellt sett vara ett energismart val, men:

 • Vad E.ON väljer att inte nämna i sin annons är att cirka hälften av värmen i Malmös fjärrvärmenät kommer från Öresundsverket: Norra Europas största fossilgaseldade gasverk, som står för 20% av Skånes samlade utsläpp av koldioxid. Är det hållbart och klimatsmart, E.ON?

Läs mer:

Vill du hjälpa högskolan att utveckla hållbarare transporter?

Vill du som bor (eller jobbar) i Västra Hamnen samarbeta med några av Malmö Högskolas studenter, för att underlätta ditt hållbara resande? Skicka i så fall ett mejl till lars@bizzbook.com och anmäl ditt intresse.

 • Malmö högskola (K3 och MEDEA) sätter om en månad igång med ett projekt för masterstudenterna i interaktionsdesign där de ska undersöka möjligheterna att utveckla nya tjänster som kan hjälpa oss som bor (eller arbetar) i Västra Hamnen att ställa om till hållbarare transporter. Högskolan samarbetar med Malmö stad och utgår från stadens handlingsprogram för hållbara resor och transporter i Västra Hamnen.
 • Studenterna utgår alltid från människors vardagssituationer, vilket innebär att studenterna börjar med att kartlägga olika individers eller familjers vardagsliv, i det här fallet med fokus på transporterna, för att sedan tillsammans med individen eller familjen diskutera fram olika lösningar som passar just dem.

Väst fick mer än öst

Från pressmeddelandet 2009-12-15, Efter Arbetet 2010-01-02 samt City 2010-01-08

Malmö stad ansökte om 116 miljoner till projektet ”Hållbar stadsutveckling från Öst till Väst”. Delegationen för hållbara städer tilldelade Malmö stad 30 miljoner.

 • 22 miljoner till åtgärder i nya bostadsområdet Fullriggaren. Här vill kommunen göra Sveriges största komplex av lågenergi- och passivhus, vilket omfattar 72 000 kvadratmeter.
  • Täta hus
  • Solceller
  • Bilpooler
 • Ett gång- och cykelstråk från Rosengård till Möllevångstorget och vidare till Västra Hamnen beviljades 4,8 miljoner för upprustning.

Läs mer:

Pengar till hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen

Från ett pressmeddelande 2009-12-16

Den av regeringen utsedda delegationen för hållbara städer ger Malmö stad ungefär 30 miljoner kronor för hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen och i Rosengårdsstråket. För Västra Hamnens del, så handlar det om nya bostadsområdet Fullriggaren, öster om Flagghusenområdet:

 • Fullriggaren ska bli Sveriges största komplex av passiv- och lågenergihus, lokaler och parkeringshus på 72 000 kvadratmeter.
 • Ett nytt byggprogram med långtgående miljökrav vid namn Miljöbygg-program Syd ska testas för första gången.
 • I Byggvestas egenvärmehus ska hyresgästerna kunna reglera sin egen boendekostnad genom individuell mätning och debitering av värme, el och varmvatten.
 • P-huset Fullriggaren blir energisnålt och till 50% självförsörjande på energi.

Senast 2014 ska alla projekt vara genomförda.

Här hittar du Fullriggaren:
Fullriggaren

Läs mer: Miljonregn över Malmös hållbarhetssatsningar

Västrahamnteatern fick flest hållbarhetspengar

Från Skånskan 2008-12-09

Miljönämnden delade ut 1,6 miljoner till föreningar och liknande med hållbarhetsidéer.

 • Flest pengar (300 000 kronor) gick till Västrahamnteatern, som ska spela en pjäs för gymnasieelever om att vända klimatoro till handlingskraft.
 • Som jämförelse kan nämnas, att Svenska kyrkan fick 88 000 kronor för att genomföra en musikalisk barnteaterföreställning vid namn Vintervatten och sommarsnö.

Läs mer: Miljöanslag till 13 projekt

Dagens länk: Julig design lockade till Västra Hamnen (Skånskan)

Medelmåttan ligger inte i framkanten

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

När MediaPlanet tar fram en bilaga om hållbar stadsutveckling, så handlar mycket om Västra Hamnen. Till exempel får vi lära oss att:

 • ”I Malmö står Turning Torso som ett spektakulärt utropstecken i Västra Hamnen – bostadsområdet som byggts med modern arkitektur och med miljöanpassning som främsta signum. Här är all energi lokalt producerad och till 100 procent förnybar. Här har senaste teknik och ofta exklusiva material använts. Målsättningarna har varit höga och intressant nog har exempelvis krav och gränsvärden successivt höjts för att området hela tiden ska ligga i frontlinjen.”

Lars kommentarer:

 • MediaPlanet påstår att i Västra Hamnen är det 100% lokalt producerad förnybar energi som gäller.
  • Det är inte sant. Det är bara i Bo01-området och inte i hela Västra Hamnen som målsättningen har varit 100% lokalt producerad förnybar energi.
 • MediaPlanet påstår att gränsvärden successivt har höjts för att området hela tiden ska ligga i framkanten.
  • Det är inte sant. Intressant nog har exempelvis kravet på maximal energiförbrukning i bostäder sänkts efter byggandet av Bo01-området, där det är max 105 kWh per kvadratmeter och år som gäller.
   • För Flagghusen är gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år.
   • För området öster om Flagghusen är gränsvärdet 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • MediaPlanet påstår att målsättningarna har varit höga och att Västra Hamnen ligger i framkanten.
  • Det är inte sant, i alla fall inte i alla avseenden: Om målsättningen hade varit hög och Malmö hade legat i framkant, så hade inte Malmö behövt anpassa det av Malmö satta gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år till Boverkets nya byggregler, som säger att alla bostäder i klimatzon söder i Sverige ska klara 110 kWh per kvadratmeter och år. ”Framkants-Malmö” har altså haft ett gränsvärde som inte alls låg i framkant. Det är inte heller en hög målsättning att numera ha ett gränsvärde i ”Framkants-Malmö” som är samma gränsvärde som Boverket har dikterat för hela södra Sverige.

"Ytterligare utveckling" när 100% försämras till 60%

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

I bilagan Hållbar Stadsutveckling får vi bland annat veta att:

 • ”Till och med i Kina nämner stadsplanerare Malmö med respekt.”
 • ”Bo01 var det första, och är hittills det enda, bostadsområdet i Sverige som försörjs med 100 procent lokalt förnybar energi.”

Även kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu får komma till tals. På frågan ”Bo01 ligger mycket långt fram i arbetet med den hållbara utvecklingen, hur ser man till att detta område blir morgondagens standard i hela regionen?” svarar Ilmar bland annat:

 • ”…och ett område som till 100 procent är försörjt med förnyelsebar energi. Självklart ska vi i Malmö bygga vidare på och ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna av detta. Alla nya områden i Malmö ska därför bygga på samma tankar och idéer som låg till grund för utvecklingen av Bo01-området.”

Lars kommentar: När man läser Ilmars svar så får man intrycket att 100 procent förnybar energi är någonting som Malmö strävar efter. Så är inte fallet. Trots talet om att ”ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna” från Bo01-området så är det numera bara 60% förnybar energi som kommunen strävar efter när det är dags att bebygga det nya bostadsområdet öster om Flagghusen här i Västra Hamnen.

"En av världens ekologiska mönsterstadsdelar"

Från Dagens Samhälle nr 2/08

Dagens Samhälle hade tema hållbart boende och ägnade fyra sidor åt Västra Hamnen. Det mesta handlade om Bo01-området:

 • ”Allt från avfallskvarnar till mosstak studeras och kopieras.”
 • En Bo01-bo: ”Jag älskar min avfallskvarn!”
  • Tidningen konstaterar att ”Kvarnen är en av de lyckade lösningar som brukar lyftas fram när nyfikna delegationer från Nya Zeeland, Kina, Singapore, Indonesien, Jordanien och raden av andra länder drar fram genom de (i stort sett) bilfria gränderna i Bo01-området i Västra Hamnen.”
 • Björn Stenbeck, krögare på Salt&Brygga:
  • ”Vi komposterar och källsorterar allt, varenda ölkapsyl.”
  • Sumpen från det kravmärkta kaffet cyklar Björn hem med och odlar palsternackor i.
 • Systemet med grönytefaktor som används vid byggnation på kommunens mark i Västra Hamnen har anammats av bland annat Seattle. För Bo01-områdets del så har det bland annat inneburit att det i området finns:
  • Fladdermusholkar
  • Fjärilsbalkonger
  • Humleholkar
 • Sopsugens organiska avfall skulle bli biogas, men eftersom det hamnar för mycket annat avfall i det organiska avfallet så har det ännu inte blivit så.
  • Men: Snart ska en skruvpress installeras, och då kan det organiska avfallet pressas ut.
 • Målet för Bo01-området var att energiåtgången (uppvärmning och hushållsel) skulle hålla sig under 105 kWh per kvadratmeter och år.
  • Vid senaste mätningen låg genomsnittet på 120 kWh per kvadratmeter och år. Det är ungefär 30% mindre energiåtgång än i andra bostadsområden.

Guide Västra Hamnen – Hållbar stadsutveckling

Från en runda på nätet 2008-01-08

I broschyren Guide Västra Hamnen – Hållbar stadsutveckling får vi bland annat lära oss följande om Västra Hamnen:

 • Redan på 1870-talet etablerades Kockums här. Det tillverkades tankfartyg längre än Turning Torso är högt.
 • Bo01 är också väldigt populärt bland malmöborna, en varm sommardag besöker runt 15 000 människor området.
 • Bara i Västra Hamnen finns 8 185 meter nya cykelbanor som på ett bra sätt smälter in i området.
 • Tanken är att malmöbor ska kunna promenera från innerstan till Västra Hamnen via parker och nya gröna stråk.

Läs mer: Guide Västra Hamnen – Hållbar stadsutveckling / Wester Harbour – Sustainable City Development (stort pdf-dokument)

Bäst i världen på hållbar stadsutveckling?

Från Planering i Malmö nr 3 2007

Stadsbyggnadskontoret ger ut en informativ men på grund av sin storlek otymplig tidning om nya planer för staden. Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson skriver i ledaren:

 • ”Avslutningsvis vill jag gratulera alla malmöbor som bor i en stad som är bäst i världen på hållbar stadsutveckling. Malmö stad erhöll nyligen priset Liveable Communities Award för Best Practice inom hållbarhets- och stadsmiljöfrågor. Ett pris i internationell konkurrens och ett pris att vara stolta över.”
  • Lars kommentar: Christer får oss att tro att vi är bäst i världen bland alla städer. Christer hade talat mer sanning om han även hade upplyst oss om att vi bara är bäst i världen bland städer med storlekar mellan 200 000 och 750 000 invånare.

Läs mer (bland annat om planerna på ett nytt kongress- och konserthus på Universitetsholmen): Planering i Malmö nr 3 2007 (stort pdf-dokument)