Taggarkiv: gupp

Kommunal effektivitet


2008-12-14: Ett exempel på kommunal effektivitet?

  • Kommunen talade 2008-01-29 om för oss att tre gupp i gatan (vid Kockum Fritid, vid korsningen Stora Varvsgatan – Västra Varvsgatan, på Stora Varvsgatan väster om korsningen med Östra Varvsgatan) skulle sänkas för att värna om busschaufförernas miljö.
  • Nu, mer än 10 månader senare, byggs de första guppen i gatan om (utanför Kockum Fritid).

Mindre guppande på gatorna

Från www.malmo.se 2008-01-29

Tycker du att vägguppen i Västra Hamnen är påfrestande? Då är du inte ensam. För att främja busschaufförernas arbetsmiljö kommer tre gupp i Västra Hamnen att byggas om, eftersom höga stötvärden har uppmätts:

  • Vid Kockum Fritid.
  • Vid korsningen Stora Varvsgatan – Västra Varvsgatan.
  • På Stora Varvsgatan väster om korsningen med Östra Varvsgatan.

Läs mer: Busschaufförers arbetsmiljö leder till åtgärder