Taggarkiv: grundskola

Ännu ej byggda skolan fullbelagd år 2012

Från Vårt Malmö april 2008

Första spadtaget till Västra Hamnens nya kommunala grundskola mellan Turning Torsos garage och stadsdelsparken tas i augusti.

 • Skolan ska stå klar år 2010.
 • 5000 kvadratmeter.
 • Tre plan där det är som högst.
 • Idag finns 126 skolbarn i Västra Hamnen som nu går på skolor runt om i Malmö.
 • Skolan får 450 platser.
 • Skolan kommer att vara fullbelagd med elever år 2012, utifrån Stadsbyggnadskontorets beräkningar som räknar med att:
  • 2575 nya lägenheter kommer att bli klara i Västra Hamnen fram till år 2012.
  • Ytterligare 3755 nya lägenheter kommer att bli klara fram till år 2020.
 • Förskolan och skolan kommer att ha plats för barn i åldrarna 1-16 år.

Västra Hamnens grundskola färdig hösten 2010

Från Sydsvenskan 2008-04-15

Formellt beslut tas på fullmäktigemötet den 23:e april, men kommunens tjänstemän tänker sig följande tidtabell för Västra Hamnens grundskola:

 • Hösten 2008: En ny förskoleklass börjar i Ankarets förskola, bredvid Stapelbäddsparken.
 • Hösten 2009: Samma klass fortsätter i samma lokaler, som förstaklassare. Förskolan Ankaret flyttar till andra lokaler.
 • Hösten 2010: Västra Hamnens grundskola är klar att börja användas.
 • Hösten 2012: Västra Hamnens grundskola är fullt utbyggd och har plats för 450 elever. Det finns plats för:
  • 75 förskolebarn
  • 55 elever i förskoleklass
  • 187 elever i klass 1-5
  • 131 elever i klass 6-9

Att driva Västra Hamnens grundskola kommer att kosta 11 miljoner kronor per år. Det är relativt många pengar jämfört med de 29 miljoner kronor per år som stadsdel Centrum idag betalar för driften av sju skolor.

 • Planerna på en grundskola i Västra Hamnen har funnits färdiga sedan 2002.
 • Skolan hade kunnat stå klar till år 2006.
 • Beslutet att starta skolan har dröjt, på grund av ett för litet elevunderlag och osäkra prognoser.

Se bild på skolans placering: Ny kommunal grundskola i Västra Hamnen

299 barn 0-15 år i Västra Hamnen

Från Skånska Dagbladet 2008-04-03

Snart kan beslutet komma, om en skola i Västra Hamnen för 450 elever öster om Turning Torsos garage. Ett beslutsunderlag har tagits fram för stadsdelsnämndens aprilmöte.

 • Skolan har diskuterats sedan 2002.
 • Skolan kan stå klar höstterminen 2010.
 • Skolan kommer ungefär att kosta 11 miljoner kronor i årshyra.
 • Eventuellt måste andra skolor i stadsdel Centrum avvecklas.
 • I mitten av mars fanns följande antal barn i Västra Hamnen:
  • 102 barn i åldrarna 6-15 år.
  • 148 barn i åldrarna 1-5 år.
  • 49 barn som ännu inte fyllt ett år.
 • På 15-20 års sikt behövs det ytterligare en skola i Västra Hamnen.

Idag hänvisas barn i Västra Hamnen till Västra Skolan, och de som inte får plats där hamnar på Österportsskolan. Eleverna i Västra Skolan får flytta till antingen Rönnenskolan eller Johannesskolan när de ska börja i sjuan. Även här blir den nya skolan i Västra Hamnen bättre, eftersom här kan eleverna gå ända till och med årskurs nio.

Läs mer: Västra Hamnen kan få skola

Föräldrarna vill att den planerade skolan byggs

Från Sydsvenskan 2008-02-18 (en insändare) samt 2008-02-19 (en artikel) och från Punkt SE 2008-02-21 (en artikel)

Kommunen har länge haft planer på att bygga en skola för barn i åldrarna 1-15 år vid Varvsparken nära Turning Torso, med plats för 500 elever.

 • Under 2007 fanns det 269 barn i Västra Hamnen som var 16 år eller yngre.
 • Det finns 2500 tomma skolplatser i stadsdel Centrum. Problemet är att skolorna inte ligger där de skulle behövas mest.
 • Den privata skolan Vittra som redan finns här i Västra Hamnen har sett elevantalet öka stadigt sedan starten 2002. Snart kan Vittra inte ta in fler.
 • Stadsfastigheter har tidigare räknat med att den kommunala skolan i Västra Hamnen skulle kunna stå klar till år 2008 eller 2009, eftersom ritningar och tomtmark finns framtagna.
  • Politikerna har dock inte beslutat sig för att starta skolbygget eftersom elevunderlaget har varit för litet.
 • Nu vill föräldrar i Västra Hamnen att beslut tas om att skolan ska byggas.
 • Enligt stadsdelsfullmäktiges ordförande Nils T Svensson utreds skolan för närvarande och ett beslut kan väntas under våren (april).
  • Blir det klartecken för skolan så kan den stå klar till år 2010.