Taggarkiv: glas

Glaset i fasaden splittras

Från Sydsvenskan samt en runda i Västra Hamnen 2009-03-20

Orkanens märkvärdiga och grönskimrande fasad lever inte upp till förväntningarna.

 • Enligt tillverkaren kan glaset innehålla fabrikationsfel.
  • Man kan förvänta sig att en promille av glasen splittras av spänningar.
  • Det finns 3000 glasskivor på Orkanens fasad, så att tre glasskivor splittras får man enligt tillverkaren räkna med.
  • Nu har sju glasskivor splittrats.
 • Glaset splittras i små bitar, men det är inte trevligt att få glassplitter över sig.
 • Området närmast fasaden har spärrats av.
 • Alla entréer har fått tillfälliga tak.
 • Orkanen kostade 630 miljoner kronor att bygga

Läs mer: Glasskiva föll ner från högskolans fasad

WSPs kontor har dubbla glasfasader

Från en annonsbilaga cirka 2008-01-27

WSPs nya glaskontor i World Trade Center Malmö har enorma glaspartier. Är det verkligen energieffektivt?

Forskaren Åke Blomsterberg var med under byggandet:

 • Från början var tanken att fasaderna skulle bestå av glas till 100%.
 • En närmare analys, med simulering av inomhusklimat och dagsljus, och efterföljande diskussion gjorde att målet sänktes till max 50% glasytor i fasaden.
  • Analysen visade att det går att bygga en glasad kontorsbyggnad som är lika energieffektiv som en traditionell kontorsbyggnad.
 • Om man inte tänker sig för blir det lätt för varmt sommartid och för kallt vintertid med kallras.

WSPs energieffektiva glaskontor:

 • Dubbelskalsfasad.
 • Yttre rörlig solavskärmning skyddad från väder och vind mellan de två fasaderna.
 • Sensorstyrd belysning
 • Behovsstyrd ventilation