Taggarkiv: gatukontoret

Smaklösa Gatukontoret

Gatukontoret har satt upp skyltar bland annat i Västra Hamnen med gäss som uttalar sig om Folkets Park på ett negativt sätt.


2011-06-17: Gatukontorets gås vid Scaniaplatsen.

Lars kommentar: Varför förfular Gatukontoret gatumiljön på detta sätt med simpla skyltar? Jag trodde att det var Gatukontorets uppgift att göra staden vi lever i trevligare att vistas i.

Läs mer: Sura gäss sågar Folkets Park

Berätta för Gatukontoret vad du tycker om SM i beachvolley

Förra året avgjordes SM i beachvolley i Daniaparken här i Västra Hamnen. Det var en del boende i närheten som inte gillade det högljudda arrangemanget.

Även i år planerar gatukontorets arrangemangsenhet för SM i beachvolley (26-31 juli), och i år ordnas samtidigt Urban Beach i Daniaparken. Med erfarenheten från förra årets arrangemang i bagaget så inbjuder gatukontoret i år boende i Västra Hamnen till dialog den 18:e maj mellan 16 och 19 i ett tält på gräsmattan i Daniaparken. Gatukontoret vill då till exempel veta:

 • Stördes boende i Västra Hamnen av förra årets beachvolley-tävling?
 • Finns det några idéer om hur årets arrangemang kan förbättras?

Hållbara hundar

Relaterat: Bilder från SM i beachvolley 2010

Dagens länk om Scaniabadet: Facebookfest gav dagsböter

Stadsbyggnadsnämnden godkände utbyggnad av Djuphavsbadet

Från Sydsvenskan cirka 2009-10-02


2009-10-04: Betongbassängen är tänkt att ligga mellan de gröna räckena över Lilla Kockumskanalen och badvaktstornet.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Gatukontorets planer på en utbyggnad av Djuphavsbadet här i Västra Hamnen med betongbassänger där havsvatten pumpas upp fick godkänt av stadsbyggnadsnämnden.

 • Tre betongbassänger på gränsen mellan hav och land placeras strax utanför Vimpelgatan.
 • Utbyggnaden gör det säkrare att bada eftersom man slipper eventuella strömmar i havet.
 • Det blir åskådarplatser på trädäck runt huvudbassängen, som kan användas vid tävlingar.
 • Planen innehåller även små hus nära bassängerna, för bastu, restaurang, omklädningsrum och liknande.
 • Kostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.
 • Tekniska nämnden har pengar i budgeten för bygget.
 • Hela anläggningen kan tidigast stå klar våren 2011.

Gatukontorets planer för utbyggnad av Djuphavsbadet har fått kritik: Cirka 10 enskilda hushåll och en bostadsrättsförening i närheten har uttryckt sitt ogillande:

 • De utgick från att marken skulle förbli grön.
 • De är oroliga för ytterligare trafik, skräp och buller.
 • Någon föreslår en flytt längre norrut.

Det lutar åt 40 km/h i hela Västra Hamnen

Från Gatukontorets kundtidning Anslaget 2009-09-30

Gatukontoret har på försök haft hastighetsgränserna 40 respektive 60 km/h på olika gator i Malmö. Eftersom Gatukontoret anser att försöket har varit lyckat, så håller Gatukontoret nu på att ta fram två alternativ för politikerna att ta ställning till. För närvarande ser alternativen ut på följande vis:

 1. Alla Malmös gator får hastighetsgränsen 40 km/h
 2. Försöksområdet med 40-gräns i centrala Malmö utökas till att innefatta gatorna innanför Nobelvägen och John Ericssons väg samt hela Västra Hamnen

Som synes innebär båda förslagen att Västra Hamnen får hastighetsgränsen 40 km/h.

Kortare bussfärd till Västra Hamnen från december

Från Malmö stads hemsida 2009-08-30

Nu när bygget av Citytunneln börjar ta slut är det dags att återställa området kring Malmö Central. Universitetsholmen får en helt ny gata, Neptunigatan, som på lite längre sikt helt kommer att ersätta Citadellsvägen som genomfartsled.

 • Första etappen av Neptunigatan ska stå klar i december, och då kommer korsningen Nordenskiöldsgatan/Neptunigatan att öppnas för trafik mot Västra Hamnen. Busslinjerna 2 och 3 kommer att börja använda korsningen, vilket gör bussfärden från Centralen till Västra Hamnen kortare, eftersom bussarna inte längre behöver köra den krokiga vägen mellan Universitetsbron och Centralen.

Läs mer: Vi bygger Neptunigatan

Gatuarbeten klara i maj 2011

Från en runda i området 2009-08-15

Vägarna i centrala Västra Hamnen ska förbättras:

 • VA Syd utför ledningsarbete och Gatukontoret/PEAB bygger om och breddar Östra Varvsgatan till fyra körfält.
 • VA Syd utför ledningsarbete och Gatukontoret/PEAB gör en officiell gata av den inofficiella gatan från Lilla Varvsgatan till Östra Varvsgatan.
 • Gatukontoret/PEAB bygger även en bygata kallad Stapelbäddsgatan.

Allt detta ska vara klart i maj 2011.

Havsbassänger vid Scaniabadet

Från Sydsvenskan 2009-07-25

Gatukontoret har beslutat sig för att placera de tre havsbassängerna i betong precis sydväst om Scaniabadet, så som ursprungligen tänkt.

Boende i närheten har önskat att bassängerna placeras längre norrut eller österut för att inte få alltför många badande på samma plats.

 • Läggs bassängerna längre norrut så hamnar de för nära planerade bostäder. Dessutom är havsbotten olämplig längre norrut eftersom djupet har varit stort där, för att passa båtar från Kockums.
 • En utbyggnad vid Scaniabadet är enligt Gatukontoret naturlig, eftersom där redan finns parkeringsplatser, cykelbanor, busshållplatser och toaletter.

Det blir:

 • Tre bassänger med vattenfall mellan bassängerna:
  • Stora bassängen är 50 meter lång och fyra meter djup
  • Avslappningsbassäng
  • Barnbassäng
 • Fler cykelparkeringar och toaletter
 • Omklädningsrum
 • En permanent restaurang

Bassängerna kan vara klara tidigast våren 2011.

Läs mer: Bassänger vid Scaniabadet – trots boendes protester


2009-07-25: Dockan fick besök av kryssningsfartyget Vistamar, som har sin hemmahamn i Venedig. Fin? Ful? Kommentera!

Ett steg närmare havsbassänger vid Scaniabadet

Från Sydsvenskan 2009-02-12 och 13

Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden hade inga invändningar mot Gatukontorets planbeställning gällande tre havsbassänger vid Scaniabadet.

”Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en havsvattenbassäng som ger Malmöbor, besökare och turister utökade badmöjligheter på djupt vatten, även vid förhållanden när det inte går att bada i havet”

Kommunens planer för Scaniabadet ser ut så här:

 • Fritt inträde.
 • Tre bassänger.
  • Havsvatten pumpas upp i bassängerna.
  • Den största bassängens vattenyta ligger en meter över normal havsnivå.
 • Soldäck i trä och betong.
 • Soldäcken kan användas som läktare vid tävlingar.
 • Eventuellt blir det vattenfall och forsar.

Nu ska det hållas samrådsmöte med berörda fastighetsägare, innan detaljplanen tas upp i Stadsbyggnadsnämnden och därefter ställs ut för allmänheten. Det är primärt två saker som avgör när havsbassängerna kan bli verklighet:

 • Gatukontorets ekonomi.
 • Ett eventuellt överklagande av detaljplanen.

Se kartbild: Scaniabadet får havsbassänger

Västra Hamnen visar vi gärna upp

Från ett mejl 2009-01-29

När Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret här i Malmö gick ut och frågade Malmöborna vad de tycker (vilket de gör vartannat år), så fick de bland annat reda på att:

 • I första hand är det Västra hamnen, Turning Torso och någon av parkerna som man är stolt över och vill visa upp för besökare.
 • Platser som man gärna besöker för att träffa folk och som ökat sedan förra mätningen är Lilla torg, Möllevången, Bo01/Västra hamnen samt kust – och strandremsan.

Läs mer: Så tycker Malmöborna om sin stadsmiljö


2009-02-08: I söndags hölls en deltävling för södra Sverige i Barista Cup (SM i espresso). Platsen var Baristas nya lokal på Universitetsholmen nära Citytunneluppgången.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Barista Fair Trade Coffee öppnar för alla kaffesugna den 10:e februari. Inledningsvis är det öppet vardagar 07:30 – 18:00, men tiderna kommer att utökas i takt med att efterfrågan ökar. När våren kommer (från april) blir det helgöppet. Det blir uteservering på den nyskapade piazzan i hörnet av hamnbassängen

Berätta för kommunen vad du tycker om Scaniabadet

Från en skylt vid Scaniabadet 2008-08-01

Gatukontoret vill veta vad du tycker om Scaniabadet. Därför bjuder de på kaffe vid Scaniabadet den 7:e augusti mellan 14 och 16. Gatukontoret vill diskutera skötselfrågor med både boende och badgäster.

Enligt skylten vid Scaniabadet går det även att lämna synpunkter via nätet. När jag besökte webbsidan skylten hänvisade till, så fanns där dock inget naturligt sätt att lämna några synpunkter. Den kontaktmöjlighet som erbjuds är två olika e-mejladresser att tveka mellan: Ska jag skicka mejl till den sidansvarige eller ska jag använda Malmös generella e-post?). Kolla själv: Dagens strand


2008-07-29: Öresundsbron från utsiktsnoden i Daniaparken.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!