Taggarkiv: Fullriggaren Fyra

Briggen visar Fullriggaren fyra den 10:e september

Kvarteret Fullriggaren här i Västra Hamnen håller på att byggas. En del boende har redan flyttat in, medan andra väntar på att bostaden ska bli klar. Även om Fullriggaren mestadels består av bostäder, så finns det annat också. Till exempel ett stort kontorshus i nordöstra hörnet av området.

  • Det är Briggen som bygger.
  • Projektet heter Fullriggaren fyra.
  • Den som är intresserad kan anmäla sig till den stora visningsdagen den 10:e september, då Briggen ger dig möjlighet att kika in bakom fasaderna.


2012-07-20: Glasburen som ska locka hyresgäster till kommande kontorshuset Briggen fyra kan snart skrotas, eftersom det snart går att visa kontorshuset i stället. Foto: Lars Tufvesson.

Läs mer och anmäl dig: Fullriggaren fyra

Fullriggaren fyra: Kontorskvarter med vindturbin

Briggen bygger ett kontorshus i nordöstra hörnet av nya bostadsområdet Fullriggaren här i Västra Hamnen.

  • Enda renodlade kontorskvarteret i Fullriggaren-området.
  • Ett rundat hörn i nordost, mot Östra Varvsgatan.
  • Lokaler i gatuplanet, med plats för bland annat en restaurang.

Precis som för övriga hus i området handlar mycket om hållbarhet och miljö. För Briggens kontor gäller följande:

  • ”Husets placering med stora glasytor mot norr och mindre mot söder minskar behovet av kyla, som annars brukar vara stort i kommersiella lokaler.”
  • Både belysning och ventilation är närvarostyrd.
  • En vindturbin på taket och solceller i solskydden på byggnadens söderfasad genererar el.
  • Byggnaden använder enbart miljömärkt el och grön fjärrvärme.

Lars kommentar: Att lyfta fram stora fönster mot norr och små fönster mot söder för ett kontor som miljösmart står i stark kontrast mot fönsterdimensioneringen för passivhus i småhus. För småhusen är det små fönster mot norr och stora fönster mot söder som gäller, för att vara miljösmart.

Läs mer och se bilder på hur kontorskvarteret kommer att se ut: Fullriggaren Fyra