Taggarkiv: förslag

Nya gatunamn i Västra Hamnen

Från City 2009-03-03 samt www.sydsvenskan.se 2009-03-04

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat sig för att föreslå nya namn på gator i Västra Hamnen. Om polisen, brandkåren och stadsarkivarien godkänner de föreslagna namnen, så kommer gatorna att heta:

 • Einar Hansens esplanad
 • Klippergatan
 • Fregattgatan
 • Briggens gränd
 • Galeasens gränd
 • Slupens gränd
 • Kogens gränd
 • Kostergränd
 • Klyvaregränd
 • Fregattparken
 • Koggparken
 • Slädgatan
 • Kilgatan
 • Sjösättningsparken
 • Pråmkajen

Läs Stadsbyggnadsnämndens protokoll med kartor över de nya gatorna

Lars kommentar: Det verkar som om kommunen har tagit till sig av kritiken och erfarenheterna från Bo01-området:

 • I Bo01-områdets södra inre så finns det enligt kommunen och kartorna bara en gata: Salongsgatan. I verkligheten finns det även cirka 16 gränder, beroende lite på hur man räknar. Det är inte lätt att hitta rätt, varken för boende, besökare, taxibilar eller leveranser.
 • I det nya bostadsområdet öster om Flagghusen, som de flesta av de nya gatunamnen ovan tillhör, så har varenda liten gränd fått ett eget namn av kommunen.

Vem skriver till kommunen och ber om att få unika namn på gränderna även i södra Bo01-området? …eller ska vi behöva namnge gränderna själva?

Förbättringsförslagen för Scaniabadet

Från en runda på nätet 2008-08-08

Kommunen samlade in synpunkter på Scaniabadet under torsdagen. Bland annat önskade folk mer bryggor, badflottar, räcken, enklare matställen, skugga, bänkar, en extra hundlatrin, en bastu, ombyggd infart till parkeringen och bättre skyltning.

Läs mer: Dagens strand på Scaniabadet i Västra Hamnen

Läs mer: Vad ska det bli av Scaniabadet?


2008-08-05: Solnedgång sedd från Kockum Fritids parkering.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!