Taggarkiv: förskola

Två nya förskolor i Västra Hamnen

Kommunens centrala stadsdel har beslutat sig för att öppna två nya förskolor i Västra Hamnen den närmaste tiden:

 1. Galjonens förskola med fyra avdelningar i paviljonger/baracker och egen gård mellan Riggaregatan och Djuphavsbadet startar i mars/april 2012.
 2. Fregattens förskola på Fregattgatan 1 i nybyggd fastighet startar sin verksamhet den 1:a augusti 2012.

Många barn i Västra Hamnen har på grund av platsbrist sedan åtminstone förra sommaren utplacerats på förskolor utanför Västra Hamnen. Dessa får nu en chans att flytta till ett dagis närmare hemmet. Platserna tilldelas utifrån gjorda anmälningar i barnomsorgskön.

Gympa på Skeppets förskola

Från Centrums stadsdelstidning cirka 2009-12-03

Varje tisdag har barnen på Skeppets förskola (söder om Kockum Fritid) gympa till musik utomhus.

 • Förskolan har cirka 90 barn i åldrarna 1-5 år.
 • Förskolan profilerar sig mot miljö och hälsa.
 • Många aktiviteter sker utomhus.
 • Odlingsförsöken inom förskolans område har inte gått så bra, på grund av hungriga kaniner och friska havsvindar. En av förskolans avdelningar har en odlingslott i Slottsträdgården i stället.
 • Barnen har fri tillgång till frukt och grönsaker.

Läs mer: Välkommen till Skeppets förskola

Västra Hamnens grundskola färdig hösten 2010

Från Sydsvenskan 2008-04-15

Formellt beslut tas på fullmäktigemötet den 23:e april, men kommunens tjänstemän tänker sig följande tidtabell för Västra Hamnens grundskola:

 • Hösten 2008: En ny förskoleklass börjar i Ankarets förskola, bredvid Stapelbäddsparken.
 • Hösten 2009: Samma klass fortsätter i samma lokaler, som förstaklassare. Förskolan Ankaret flyttar till andra lokaler.
 • Hösten 2010: Västra Hamnens grundskola är klar att börja användas.
 • Hösten 2012: Västra Hamnens grundskola är fullt utbyggd och har plats för 450 elever. Det finns plats för:
  • 75 förskolebarn
  • 55 elever i förskoleklass
  • 187 elever i klass 1-5
  • 131 elever i klass 6-9

Att driva Västra Hamnens grundskola kommer att kosta 11 miljoner kronor per år. Det är relativt många pengar jämfört med de 29 miljoner kronor per år som stadsdel Centrum idag betalar för driften av sju skolor.

 • Planerna på en grundskola i Västra Hamnen har funnits färdiga sedan 2002.
 • Skolan hade kunnat stå klar till år 2006.
 • Beslutet att starta skolan har dröjt, på grund av ett för litet elevunderlag och osäkra prognoser.

Se bild på skolans placering: Ny kommunal grundskola i Västra Hamnen