Taggarkiv: förnybar

Lokal förnybar energi på riktigt

Från Sveriges Radio 2008-08-07 och Sydsvenskan dagen efter

Boverket har beviljat Malmö stad pengar för att undersöka möjligheten att ha små vindkraftverk på tak och fasader i bostadsområden.

 • Kommunen kommer att detaljstudera två nya bostadsområden i Västra Hamnen och Hyllie.
 • Senast den 10:e juni 2010 ska utredningen vara klar.

Inför bomässan Bo01 år 2001 byggde Eon vindkraftverket Boel i Norra Hamnen, för att tillsammans med kommunen kunna sprida mantrat ”100% lokalt förnybar energi” för Västra Hamnen.

 • Numera gäller mantrat bara för Bo01-området i Västra Hamnen.
 • Nya områden i Västra Hamnen får nöja sig med en målsättning på 60% lokalt producerad förnybar energi.

Lars kommentar: Jag har alltid funnit det lustigt att något som påstås vara lokalt (vindkraftverket i Norra Hamnen), i själva verket ligger utanför det lokala området (som är Västra Hamnen eller Bo01-området i Västra Hamnen). Därför är det roligt att kunna konstatera att Västra Hamnen i framtiden kan komma att få lokalt producerad energi som verkligen är producerad i området och inte utanför området.

Läs/hör mer: Planer på vindkraft på hustaken

Läs mer: Vindkraftverk planeras mitt i Malmö

Universitetsholmen
2008-08-07: Skanskas kontorshus Hjälmarekajen på Universitetsholmen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Medelmåttan ligger inte i framkanten

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

När MediaPlanet tar fram en bilaga om hållbar stadsutveckling, så handlar mycket om Västra Hamnen. Till exempel får vi lära oss att:

 • ”I Malmö står Turning Torso som ett spektakulärt utropstecken i Västra Hamnen – bostadsområdet som byggts med modern arkitektur och med miljöanpassning som främsta signum. Här är all energi lokalt producerad och till 100 procent förnybar. Här har senaste teknik och ofta exklusiva material använts. Målsättningarna har varit höga och intressant nog har exempelvis krav och gränsvärden successivt höjts för att området hela tiden ska ligga i frontlinjen.”

Lars kommentarer:

 • MediaPlanet påstår att i Västra Hamnen är det 100% lokalt producerad förnybar energi som gäller.
  • Det är inte sant. Det är bara i Bo01-området och inte i hela Västra Hamnen som målsättningen har varit 100% lokalt producerad förnybar energi.
 • MediaPlanet påstår att gränsvärden successivt har höjts för att området hela tiden ska ligga i framkanten.
  • Det är inte sant. Intressant nog har exempelvis kravet på maximal energiförbrukning i bostäder sänkts efter byggandet av Bo01-området, där det är max 105 kWh per kvadratmeter och år som gäller.
   • För Flagghusen är gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år.
   • För området öster om Flagghusen är gränsvärdet 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • MediaPlanet påstår att målsättningarna har varit höga och att Västra Hamnen ligger i framkanten.
  • Det är inte sant, i alla fall inte i alla avseenden: Om målsättningen hade varit hög och Malmö hade legat i framkant, så hade inte Malmö behövt anpassa det av Malmö satta gränsvärdet 120 kWh per kvadratmeter och år till Boverkets nya byggregler, som säger att alla bostäder i klimatzon söder i Sverige ska klara 110 kWh per kvadratmeter och år. ”Framkants-Malmö” har altså haft ett gränsvärde som inte alls låg i framkant. Det är inte heller en hög målsättning att numera ha ett gränsvärde i ”Framkants-Malmö” som är samma gränsvärde som Boverket har dikterat för hela södra Sverige.

"Ytterligare utveckling" när 100% försämras till 60%

Från en bilaga till Sydsvenskan cirka 2008-02-16

I bilagan Hållbar Stadsutveckling får vi bland annat veta att:

 • ”Till och med i Kina nämner stadsplanerare Malmö med respekt.”
 • ”Bo01 var det första, och är hittills det enda, bostadsområdet i Sverige som försörjs med 100 procent lokalt förnybar energi.”

Även kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu får komma till tals. På frågan ”Bo01 ligger mycket långt fram i arbetet med den hållbara utvecklingen, hur ser man till att detta område blir morgondagens standard i hela regionen?” svarar Ilmar bland annat:

 • ”…och ett område som till 100 procent är försörjt med förnyelsebar energi. Självklart ska vi i Malmö bygga vidare på och ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna av detta. Alla nya områden i Malmö ska därför bygga på samma tankar och idéer som låg till grund för utvecklingen av Bo01-området.”

Lars kommentar: När man läser Ilmars svar så får man intrycket att 100 procent förnybar energi är någonting som Malmö strävar efter. Så är inte fallet. Trots talet om att ”ytterligare utveckla de positiva erfarenheterna” från Bo01-området så är det numera bara 60% förnybar energi som kommunen strävar efter när det är dags att bebygga det nya bostadsområdet öster om Flagghusen här i Västra Hamnen.