Taggarkiv: förlängning

Malmömässan kan bli kvar i Västra Hamnen

Från Sydsvenskan 2009-07-07

Det har sedan länge varit klart att mässverksamheten skulle upphöra i Malmömässan-byggnaden 2009-06-30, men fastighetsägaren Diligentia har nu ändrat sig:

 • Mässbolaget Malmömässan förhandlar om att få stanna till 2010-03-31.
 • Malmömässan behöver inte betala full årshyra.
 • Diligentias tidigare krav på Malmömässan om ombyggnad har ersatts med krav på smärre reparationer och justeringar i lokalerna.
 • Malmömässan har kontakt med flera fackmässor som letar efter lokal.
 • Malmömässans nya hyreskontrakt kan vara färdigförhandlat denna vecka.

Läs mer: Malmömässan kan bli kvar i Västra Hamnen

Dagens länk: Trygg- och säkerhet i hemmet via bredband (examensarbete som handlar om ett av de ursprungliga Packwerk-radhusen som ett smart hem med handikappanpassning)

Finanskris ger byggherrar längre betänketid

Från Metro 2008-12-04 samt ett mejl 2008-11-20

Arkitekttävlingen för det nya kongress- och konserthuset förlängs till den 29:e maj 2009 på grund av det ekonomiska läget. Kommunen motiverar förlängningen med att det ingår i tävlingen att redovisa ekonomiska förutsättningar, och kommunen vill undvika att deltagarna fördyrar projektet genom att höja marginalerna med finanskrisen som motiv.

Även för anbuden på tomten Salongen 35 i södra Bo01-området har kommunen förlängt anbudstiden, bland annat med hänvisning till att alla inblandade ska hinna få en klarare bild av finanskrisens härjningar. För denna mindre tomt ska numera anbuden ha inkommit senast den 7:e januari 2009.

Föreslår museispårvägsförlängning till Västra Hamnen

Från en insändare i Sydsvenskan cirka 2007-10-20

Museispårvägen i Slottsparken skulle kunna byggas ut till en ringlinje. Det skulle bli en bad-, turist- och pendlar-ringlinje som knyter samman den gamla och nya staden genom att överbrygga dagens ”ingenmansland” mellan Citadellsvägen och Västra Hamnen. Förslaget från c innebär att det skulle kunna bli nya spårvagnshållplatser på följande ställen:

 • Hundrastplatsen
 • Kockum Fritid
 • ICA Maxi
 • Teknikportalen
 • Malmö Högskola (Citadellsvägen)
 • Västra Hamnens kommande nedgång till Citytunneln