Taggarkiv: förbud

Kustbevakningen har skaffat vattenskoter

Från Sydsvenskan 2009-06-16

Under den senaste varma perioden fick Kustbevakningen ungefär 25 samtal om dagen som klagade på vattenskoteråkare i Malmö (främst Västra Hamnen och Kanalen).

 • Det är ett fåtal skoterägare som orsakar klagomålen.
 • Förbudet mot motortrafik i vattnet utanför Västra Hamnen som började gälla i mitten på juli förra året har gjort det lättare att övervaka skotrarna, men ingen åkare har rapporterats eller bötfällts. Skoterförarna sköter sig när Kustbevakningen är i närheten.
 • Kustbevakningen har skaffat två egna skotrar för att inte bli ifrånåkta samt för att kunna köra på grundare vatten och i kanalen.
 • Kustbevakningen hoppas att EU ska säga ok till särskilda skoterförbud, som skulle kunna förbjuda all skoteråkning i Västra Hamnen.

Läs mer: Kustbevakningen jagar vattenskotrar + Krafttag mot skotermarodörer

Dagens länk om Ribersborgs kallbadhus: Ribban öppnade igen


2009-07-11: Malmö City Beach Challenger i Scaniaparken.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Motorbåt & vattenskoter förbjudna


2009-05-14: Kommunen har lagt ut bojar från inseglingsrännan vid Bo01s småbåtshamn till en bit utanför Scaniabadet längre norrut. Bojarna markerar området där det är förbjudet att framföra motorbåt och vattenskoter mellan den 1:a maj och den 30:e september enligt Länsstyrelsens beslut som började gälla förra året. Förra året hann kommunen inte få ut några bojar förutom precis utanför Scaniabadet. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Det blir bojar som markerar båtförbudet

Från ett mejl 2008-08-06

Kommunen har nu beslutat sig för att markera förbudszonen för motorbåt och vattenskoter utanför Ribersborgsstranden och Västra Hamnens västra sida som Länsstyrelsen har beslutat om med bojar. Kommunen kommer snarast att beställa arbetet av entreprenören som de använder sig av.

Tidigare inlägg i samma ämne: Förbud, men inga bojar som markerar förbudet

Förbud, men inga bojar som markerar förbudet

Från ett mejl 2008-07-29 samt ett tidigare mejl.

Det är sedan den 15 juli förbjudet att under sommarhalvåret (1 maj – 30 september) framföra motorbåt och vattenskoter 100 meter ut från Västra Hamnens västra kust.

 • Förbudet omfattar även Ribersborgsstranden, fast där är det 400 meter från strandkanten som gäller.
 • Förbudet gäller inte inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.

Problemet just nu är att det var meningen att kommunen skulle märka ut förbuds-zonen med bojar. Detta har inte gjorts. Bojar har bara lagts ut utanför badplatsen Djuphavsbadet (där det varje sommar har funnits bojar även innan förbudet trädde ikraft). Det finns inga bojar utanför Sundspromenaden.

ICA Maxis skejt-ambivalens

Från en runda i Västra Hamnen 2008-07-29

Det verkar som att ICA Maxi i Västra Hamnen inte gillar skejtare från närbelägna Stapelbäddsparken:

 • ICA Maxi har satt upp stora plakat, som förbjuder skateboards i butiken.

Men: ICA Maxi kanske gillar skejtare innerst inne, ändå:

 • Den 23 juli berättade Stapelbäddsparken att ICA Maxi i Västra Hamnen lottar ut skateboardprodukter från Streetlab under Stapelfestivalen.


2008-07-29: Jord i Dockan som ser ut att behöva lite regn.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

På tisdag förbjuds vattenskotrar och motorbåtar

Från Sydsvenskan 2008-07-22

På tisdag träder länsstyrelsens förbud mot vattenskotrar och motorbåtar utanför Västra Hamnens västra delar i kraft.

 • Förbudet gäller från och med tisdag, och därefter årligen mellan 1 maj och 30 september.
 • Förbudet gäller inte inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.
 • Länsstyrelsens avsikt med förbudet är att göra det säkrare för badande.
 • Den som bryter mot förbudet riskerar böter.

Lars kommentarer:

Förbudet gäller följande område:

 • Förbudszonen startar vid småbåtshamnen Lagunen i sydväst och slutar cirka 50 meter efter Djuphavsbadet i Västra Hamnen i nordöst.
 • Förbudet gäller 400 meter ut från Ribersborgsstranden, eftersom det är långgrunt där.
 • Förbudet gäller 100 meter ut från Västra Hamnens strandskoning (fast bara inom förbudszonen).

Sydsvenskan (ni vet, tidningen som påstår sig ha koll på Malmö) har inte riktigt koll på Västra Hamnens utbredning:

 • Trots att förbudszonen till största delen ligger utanför Ribersborgsstranden, så påstår Sydsvenskan att förbudet gäller i Västra Hamnen.
  • Tidningen nämner inte med ett ord om att förbudet även gäller Ribersborgsstranden. Däremot visar en karta förbudszonen, där man grafiskt kan se att även Ribersborgsstranden omfattas av förbudet. Eftersom inte heller kartan skriver ut Ribersborgsstranden i text så får kartan tillsammans med artikeltexten betraktaren att tro att Västra Hamnen omfattar även det område som i verkligheten är Ribersborgsstranden och som inte tillhör Västra Hamnen.
  • Tidningstexten får även läsaren att tro att det nya förbudet gäller hela Västra Hamnens kustlinje. Så är inte fallet. Förbudet gäller bara västra delen av Västra Hamnens kustlinje, upp till cirka 50 meter nordöst om Djuphavsbadet.
   • Det nya förbudet omfattar bara halva Scaniaparkens kustlinje.
   • Det nya förbudet omfattar inte Dockan och inte Universitetsholmen.

Läs mer: Förordning ska få stopp på vattenskotrar

Motorbåtstrafik förbjuds nära stranden från 15:e juli

Från Länsstyrelsen 2008-06-18

Länsstyrelsen har bestämt sig för att förbjuda motordrivna farkoster i Västra Hamnens vattenområde.

 • Förbudet gäller 100 meter ut från stranden, förutom i inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.
 • Förbudszonen kommer att märkas ut med sjövägmärken.
 • Förbudet gäller varje år mellan 1:a maj och 30:e september.
 • I år börjar förbudet att gälla den 15:e juli.
 • Förbudet gäller inte vindsurfare och kanotister.

Läs mer: Ingen motorbåtstrafik i Västra Hamnen i Malmö

Gatukontoret vill inte förbjuda kajaker & vindsurfare

Från Sydsvenskan 2008-04-27

Kustbevakningen vill förbjuda alla vattenfarkoster utanför Västra Hamnen:

 • Vattenskotrar, motorbåtar, segelbåtar, vindsurfare och kanoter.
 • 100 meter ut i vattnet från Västra Hamnens strandskoning.
 • 400 meter ut i vattnet från Ribersborgs strand.

Gatukontoret vill inte gå lika långt i sitt remissyttrande via kommunstyrelsen och länsstyrelsen.

 • Gatukontoret vill inte förbjuda vindsurfare och kanotister.
  • Ett ”förbud skulle slå undan benen på en viktig ungdomsaktivitet”.
 • Motordrivna farkoster kan Gatukontoret däremot tänka sig ett förbud för.
  • De rör sig ”snabbt och okontrollerat också på grunt vatten, med risk för små och stora badande. De släpper ut avgaser, ljud och buller.”

Kustbevakningen vill stoppa alla vattenfarkoster

Från Sydsvenskan 2008-03-26

Förra sommaren låg kustbevakningens fartyg utanför Västra Hamnen och höll koll på alla vattenfarkosters framfart.


2007-08-05: Förutom kustbevakningens vanliga fartyg så hyrdes även en snabbgående gummibåt in för att hålla koll på vattenskotrarna utanför Västra Hamnen.


2007-06-10: Tre vattenskotrar närmar sig Scaniaplatsen, där folk badar.


2007-06-10: En av vattenskotrarna visar upp sina konster.


2007-06-10: Sedan gäller det givetvis att visa upp hur fort det kan gå också, och ja, det är den badandes huvud från första bilden du ser i nederkanten av bilden.

En vattenskoter kan komma upp i 60 knop, vilket motsvarar lite under 120 kilometer i timmen. Det finns inga ålderskrav eller kompetenskrav på föraren.

Nu kommer resultatet av kustbevakningens utökade bevakning av Västra Hamnen förra sommaren: Kustbevakningen har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att förbjuda alla typer av farkoster (båtar, vattenskotrar, kajaker, vindsurfingbrädor…) utanför Ribersborgsstranden och en del av Västra Hamnen:

 • Förbudet skulle starta vid Lagunen i sydväst och sluta cirka 50 meter efter Djuphavsbadet i Västra Hamnen i nordöst.
 • Förbudet skulle gälla 400 meter ut från Ribersborgsstranden, eftersom det är långgrunt.
 • Förbudet skulle gälla 100 meter ut från Västra Hamnens strandskoning.

Orsaken till att Kustbevakningen vill förbjuda vattenfarkoster är många klagomål från badande och boende, samt att både antalet vattenfarkoster samt antalet badande i området har ökat. Kustbevakningens regioninspektör Jan Sjölin: ”Om vi inte gör något kommer det att hända olyckor.”

Idag är vattenskotrar förbjudna 100 meter ut från strandlinjen, men lagen är utformad så att kustbevakningen bara kan ingripa vid vårdslöst beteende.

Lars kommentarer och frågor:

 • Att förbjuda snabba vattenskotrar bland badande känns bra.
 • Behövs verkligen ett förbud mot långsamma kajaker?
 • Gäller förbudet även luftmadrasser och enkla gummibåtar?
 • Om man läser Sydsvenskans artikel så får man intrycket att ingen båttrafik får ske till och från Bo01s småbåtshamn. Gissningsvis är in och utseglingsrännan till småbåtshamnen undantagen från förbudet.

Läs mer (bland annat massor av kommentarer): Förbud slår hårt mot vindsurfare