Taggarkiv: fjärrvärme

Scaniabadets betongbassänger: Uppvärmt vatten?

Kommunen har för en tid sedan beslutat att bygga betongbassänger vid djuphavsbadet Scaniabadet här i Västra Hamnen.

 • Planen är att tre bassänger med upp-pumpat havsvatten ska stå klara till sommaren 2014. Bygget för nästan 50 miljoner kronor inkluderar bland annat:
  • En 50-metersbassäng som kan användas för simtävlingar.
  • Ett soldäck med plats för 3000 personer.
 • Kommunen undersöker nu möjligheten att använda spillvärme från fjärrvärmenätet för att värma upp bassängerna. Diskussioner pågår med både Sysav (som matar in värme i fjärrvärmenätet och som kommunen är delägare i) och Eon (som äger fjärrvärmenätet som kommunen sålde i början på 1990-talet).
 • Tinnerbäcksbadet i Linköping värms upp med spillvärme. Där är temperaturen 25-26 grader på sommaren.

Betongbassänger

Läs mer: Malmö kan få uppvärmt havsbad

Dagens länk: Klart för inflyttning i nytt kvarter (Bostadsminister Stefan Attefall besökte Västra Hamnen för att inviga 31 ägarlägenheter i kvarteret Koggens Gränd)

Klimatsmarta E.ON?

Energiföretaget E.ON:s halvsidesannons i bilagan Det nya Malmö som följde med Dagens Industri den 21:e oktober fokuserar på att E.ON levererar fjärrvärme till Västra Hamnen i Malmö, och E.ON vill få fjärrvärme att framstå som:

 • ”en klimatsmart uppvärmning”
 • ”hållbar fjärrvärme”
 • ”ger en hög grundstandard när det gäller hållbarhet”

Lars kommentar: Fjärrvärme kan generellt sett vara ett energismart val, men:

 • Vad E.ON väljer att inte nämna i sin annons är att cirka hälften av värmen i Malmös fjärrvärmenät kommer från Öresundsverket: Norra Europas största fossilgaseldade gasverk, som står för 20% av Skånes samlade utsläpp av koldioxid. Är det hållbart och klimatsmart, E.ON?

Läs mer: