Taggarkiv: EWP

Planerad bro Varvsstaden-Universitetsholmen hindrar Cerealias båtar

Varvsstadens fortsatta utbyggnad innebär bland annat planer på en gång- och cykelbro mellan Varvsstaden och Universitetsholmen. En bro är ett hinder för fortsatta fartygsanlöp:

 • Vindkraftstorntillverkaren EWP förvarar vindkraftstornsrör längs kajerna utanför Hall 8 i Kockums gamla industriområde.
  • Inför Varvsstadens fortsatta utbyggnad måste rören bort från kajerna.
  • En del rör skeppas ut med båt. Det kan bli svårare när den nya bron realiseras.
  • Peab låter EWP stanna kvar i området till 2015.
  • EWP har planer på att flytta till Ystad.
 • Järnvägsvagnstillverkaren Kockums Industrier med 85 anställda hade innan lågkonjunkturen slog till planer på att flytta till Trelleborg, men de är fortfarande kvar i Västra Hamnen och hoppas att få stanna till 2015.
  • Kockums Industrier använder järnvägen för att frakta de producerade järnvägsvagnarna, och är därför inte beroende av båttransporter som kan hindras av en bro.
 • Till mjölkvarnen som ägs av Cerealia kommer det ett par båtar i veckan.
  • En flytt av verksamheten kostar mer än 1,5 miljarder.

Läs mer: Vindkraftsfabriken måste flytta på sig

Fotoutställning om vindkraftstornstillverkningen i Västra Hamnen

Enercon Windtower Production (EWP) tillverkar vindkraftstorn i Kockums gamla industrilokaler i Västra Hamnen. Peab vill göra bostäder och kontor av de gamla industribyggnaderna i det som numera kallas Varvsstaden, och därför planerar EWP att flytta till Ystad 2015.

Den 28:e januari öppnar en fotoutställning vid namn Adjö Västra Hamnen – en industri flyttar ut på Malmö Museer som handlar om platsen där tornen tillverkas och människorna som arbetar där.

EWP

 • 250 personer arbetar i treskift: Svetsare, plåtslagare, plåtarbetare, montörer, transportare, kranförare, ingenjörer med flera.
 • Minst 6 torn per vecka levereras.
 • Fotona är tagna under november och december 2010 av Anderas Nilsson, som är fotograf på Malmö Museer.


Ett svep flyttas med hjälp av traversen till den avdelning där de svetsas ihop till en sektion. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer.

 


Tonny Larsen svetsar bottenfläns. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 


Osman Shala, valsare. Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.

 


Plåtarbetarnas pausplats i anslutning till förtillverkningen i Skepp 3. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 


Aldona Wirén, handsvetsare och pulversvetsare. Foto: Andreas Nilsson / Malmö Museer.

 

Läs mer:

Kockums Industrier flyttar till Trelleborg

Från Skånskan.se och Sydsvenskan.se 2008-12-29

Kockums Industrier med 130 anställda tillverkar fem järnvägsvagnar i veckan i Kockums gamla industrilokaler här i Västra Hamnen. Eftersom markägaren Peab vill omvandla området till bostäder och lokaler, så är hyreskontraktet uppsagt till år 2013. Nu har Kockums Industrier bestämt sig för att flytta till en gammal valsfabrik i Trelleborg under 2009 (kontor och utveckling) och 2010 (produktion av järnvägsvagnar).

 • Eftersom Kockums Industrier flyttar tidigare än beräknat, kan det innebära att omvandlingen av Kockumsområdet kan komma igång tidigare än planerat.
 • Den andra kvarvarande stora industrin i Västra Hamnen är EWP Windtower Production. De har ännu inte bestämt vart de ska flytta.

Läs mer:

Lars kommentar: Sydsvenskan.se har inte koll på läget. Sydsvenskan får det att låta som att Kockums 150-åriga verksamhet i Malmö nu är slut. Så är inte fallet:

 • Kockums Industrier (KIAB, som ett tag hette K-Industrier AB för att de inte fick heta Kockums) har inte funnits i 150 år, utan är en avknoppning från Kockums för cirka 15 år sedan.
 • Kvar i Västra Hamnen finns fortfarande Kockums AB med huvudkontor och ubåtskonstruktion. Produktionen sker i Karlskrona.

Sydsvenskan illustrerar webb-artikeln med en bild på Kockums gamla industribyggnad närmast klaffbron. Man får intrycket att det är i denna byggnad som Kockums Industrier idag har sin verksamhet. Så är inte fallet:

 • Industriolkalerna på bilden byggs för närvarande om för ny verksamhet: Moving Media Center
 • Kockums Industriers industrilokaler ligger cirka 350 meter längre bort (västerut).

Stor efterfrågan på vindkraftstorn

Från Punkt SE 2008-02-25

EWP Windpower tillverkar torn till vindkraftverk i Kockums gamla industrilokaler här i Västra Hamnen. Efterfrågan är stor. Trots att man jobbar dygnet runt i tre skift kan nybeställningar inte levereras förrän om flera år.

”Rören” som levereras från fabriken i Västra Hamnen är gigantiska. Tornets bottensektion har en diameter på 7,5 meter.

Lösningsmedelsutsläpp för miljöns skull?

Från Planprogram för kvarteret Bilen 7 i Västra Hamnen

Kan ett företag med miljöprofil syssla med miljöovänliga lösningsmedelsutsläpp? Av någon anledning så kan ett företag vara så ambivalent, i alla fall i Västra Hamnen:

 • Företaget EWP sysslar med tillverkning av vindkraftstorn i Västra Hamnen. Det låter ju som ett företag som främjar miljön.
 • I samband med målning av vindkraftstorn släpper företaget WSP ut lösningsmedlet Xylén i Västra Hamnen. Det låter inte som ett företag som främjar den lokala miljön.
  • Lukten av lösningsmedel kan ibland kännas i Stapelbäddsparken bland skateboardåkarna.
  • Kommunen har fått enstaka klagomål på lukt även från boende i Dockan.

Är då Xylén en fara för folk i Västra Hamnen? Förmodligen är koncentrationen av Xylén vid inandning i Stapelbäddsparken så liten att det inte är någon större fara. Däremot ska man inte avfärda Xylén som helt säkert. Från säkerhetsdatabladet för Xylén:

 • ”Farligt vid inandning och hudkontakt”
 • ”Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad”
 • ”Svagt irriterande för andningssystemet”
 • ”Använd slutna system så långt som möjligt. I övriga fall används mekanisk ventilation eller punktutsug.”

EWPs hyreskontrakt med Peab går ut 2013.

Tågförbindelse till Västra Hamnen eller ej?

Från Sydsvenskan 2007-12-13 samt 2007-12-25

När Citytunneln började byggas så klipptes tågförbindelsen från Västra Hamnen till Malmö Central via en tågbro av. Citytunneln har sedan dess bekostat frakt av tågvagnar från Västra Hamnen till Centralen på lastbil. Meningen är att rälsen ska kopplas ihop igen, men det finns intressegrupper som inte vill ha tillbaka rälsen.

 • Citytunneln vill gärna slippa kostnaden för att bygga en tågbro.
 • Skanska Öresund bygger ett nytt kontorshus bredvid spåret. Om de hade fått välja, så hade det inte blivit någon tågbro.
 • Malmös byggkommunaråd Anders Rubin har inte full koll på läget när han säger att ”det inte verkar särskilt rimligt att man lägger tågspår när man vet att industrierna som nyttjar banan har ett kontrakt som går ut om några år”.
  • Visserligen funderar vindkraftsbyggaren EWP på att flytta till en tomt i Norra Hamnen.
  • Visserligen vill kommunen att järnvägstillverkaren Kockums Industrier flyttar till den planerade järnvägsdepån i Glostorp.
  • Men: NordMills nyttjade banan innan tågbron revs, och de vill nyttja banan även i framtiden (i ökad omfattning), och de har inga planer på att flytta. Nordmills räknar med att tågförbindelsen åter fungerar i april 2009 som planerat och kontrakterat.