Taggarkiv: ekologisk

"En av världens ekologiska mönsterstadsdelar"

Från Dagens Samhälle nr 2/08

Dagens Samhälle hade tema hållbart boende och ägnade fyra sidor åt Västra Hamnen. Det mesta handlade om Bo01-området:

 • ”Allt från avfallskvarnar till mosstak studeras och kopieras.”
 • En Bo01-bo: ”Jag älskar min avfallskvarn!”
  • Tidningen konstaterar att ”Kvarnen är en av de lyckade lösningar som brukar lyftas fram när nyfikna delegationer från Nya Zeeland, Kina, Singapore, Indonesien, Jordanien och raden av andra länder drar fram genom de (i stort sett) bilfria gränderna i Bo01-området i Västra Hamnen.”
 • Björn Stenbeck, krögare på Salt&Brygga:
  • ”Vi komposterar och källsorterar allt, varenda ölkapsyl.”
  • Sumpen från det kravmärkta kaffet cyklar Björn hem med och odlar palsternackor i.
 • Systemet med grönytefaktor som används vid byggnation på kommunens mark i Västra Hamnen har anammats av bland annat Seattle. För Bo01-områdets del så har det bland annat inneburit att det i området finns:
  • Fladdermusholkar
  • Fjärilsbalkonger
  • Humleholkar
 • Sopsugens organiska avfall skulle bli biogas, men eftersom det hamnar för mycket annat avfall i det organiska avfallet så har det ännu inte blivit så.
  • Men: Snart ska en skruvpress installeras, och då kan det organiska avfallet pressas ut.
 • Målet för Bo01-området var att energiåtgången (uppvärmning och hushållsel) skulle hålla sig under 105 kWh per kvadratmeter och år.
  • Vid senaste mätningen låg genomsnittet på 120 kWh per kvadratmeter och år. Det är ungefär 30% mindre energiåtgång än i andra bostadsområden.