Taggarkiv: E.ON

E.ONs Hållbarheten: Är det verkligen ovanligt klimatsmart?

Både Metro och City hade artiklar om E.ONs experimentlägenheter i Hållbarheten under tisdagen.

Metro: ”Ovanligt klimatsmart hus står färdigt”

City: ”Samtliga åtta lägenheter är utrustade med avancerade testsystem som ska ta reda på vilket sätt att leva och bo som är det mest hållbara”

Lars kommentar: Om E.ON vill ta reda på det mest hållbara sättet att bo på, så borde ett mål vara att få ner energiförbrukningen för uppvärmningen så mycket som möjligt. Det gör man inte genom att välja mellan följande primära uppvärmningssystem (som E.ON erbjuder i de 6 hyreshusen som söker hyresgäster):

 1. fjärrvärme
 2. luft/vatten-värmepump
 3. gasvärmepump

Man hittar inte det mest hållbara sättet att bo på även om man kompletterar de primära uppvärmningssystemen ovan med en solfångare.

Har E.ON inte hört talas om passivhus och plusenergihus? Eller är det så att ett bolag som tjänar pengar på att sälja energi till bostäder inte vill att bostäderna ska bli så energisnåla att källan till åtminstone en del av bolagets vinst försvinner?

E.ONs Hållbarheten: Bostadsrätter blev subventionerade hyresrätter

E.ON håller på och bygger ett spännande litet kvarter med åtta ”radhus på höjden” norr om Stapelbäddsparken. Detta har varit känt ett tag (läs till exempel Eon byggherre för åtta bostäder från maj 2011) men tidigare har planen varit bostadsrätter (billigaste bostadsrätten skulle kosta 4 850 000 kronor och vara inflyttningsklar sommaren 2012). Med en för närvarande svag bostadsmarknad är det nu i stället 6 subventionerade hyresrätter som gäller, med inflyttning den 1:a april 2013:

 • 112 – 130 kvadratmeter
 • Subventionerade hyror på mellan 9086 och 13 441 kronor per månad de tre första åren. Vad hyrorna blir därefter är oklart.
 • Tre rum och kök
 • Gemensam pool och bastu
 • En av lägenheterna har ett eget vindkraftverk
 • Fjärrvärmeslingor under uppfarten, för att hålla snö och is borta. (Lars frågar sig: Är detta inte att betrakta som energislöseri under den period av året när fjärrvärmeenergin behövs för uppvärmning av bostäder som mest?)
 • E.ON subventionerar hyresrätterna i tre år, eftersom E.ON ska utvärdera energianvändningen. Subventionen består av:
  • Tillgång till (förmånligt leasingavtal för) en gas- eller elbil
  • Tillgång till elcyklar
  • Fritt bredband
  • Reducerad hyra
 • När detta skrivs har 115 personer anmält sitt intresse för de 6 lägenheterna
 • E.ON kräver att hyresgäster har en ”Öppen inställning till eventuella massmediala förfrågningar”.

Tidtabellen:

 • 20 januari: Sista dagen du kan skicka in din intresseanmälan till E.ON.
 • 23 januari: E.ON kontaktar folk som anmält intresse och berättar om de fortfarande har en chans.
 • Vecka 4: Utvalda intressenter får exklusiva visningar av Hållbarheten.
 • Efter vecka 4 sker uppföljningssamtal.
 • 29 januari: E.ON beslutar vem som får flytta in.
 • 30 januari: De utvalda hyresgästerna får besked.
 • 31 januari: Kontrakt undertecknas.

Läs mer:

Klimatsmarta E.ON?

Energiföretaget E.ON:s halvsidesannons i bilagan Det nya Malmö som följde med Dagens Industri den 21:e oktober fokuserar på att E.ON levererar fjärrvärme till Västra Hamnen i Malmö, och E.ON vill få fjärrvärme att framstå som:

 • ”en klimatsmart uppvärmning”
 • ”hållbar fjärrvärme”
 • ”ger en hög grundstandard när det gäller hållbarhet”

Lars kommentar: Fjärrvärme kan generellt sett vara ett energismart val, men:

 • Vad E.ON väljer att inte nämna i sin annons är att cirka hälften av värmen i Malmös fjärrvärmenät kommer från Öresundsverket: Norra Europas största fossilgaseldade gasverk, som står för 20% av Skånes samlade utsläpp av koldioxid. Är det hållbart och klimatsmart, E.ON?

Läs mer: