Taggarkiv: djuphavsbadet

Solcellsladda elbilen på badplatsparkeringen vid Scaniabadet

Under december börjar Parkering Malmö på initiativ av Miljöförvaltningen att bygga två parkeringsplatser för solcellsladdning av elbilar på badplatsparkeringen vid Scaniabadet/Djuphavsbadet.

 • Det blir 20 kvadratmeter solceller som producerar 2600 kilowattimmar per år, vilket räcker till 2000 mil för en elbil.
 • Gratis laddning om man har betalt parkeringsavgiften
 • Laddning kan ske även när solen är frånvarande, eftersom energi tas från elnätet vid behov
 • Anläggningen ska vara klar till årsskiftet.

Läs mer: Malmö får solcellsparkering

Vi noterar att: Folktandvården Västra Hamnen bytte namn den första december till Folktandvården Dockan. Klinikchef Louise Enggren:

 • ”Med namnbytet blir vi mer geografiskt knutna till Dockplatsen och förhoppningsvis blir det nu lättare för våra kunder att hitta oss”.

Scaniabadets betongbassänger: Uppvärmt vatten?

Kommunen har för en tid sedan beslutat att bygga betongbassänger vid djuphavsbadet Scaniabadet här i Västra Hamnen.

 • Planen är att tre bassänger med upp-pumpat havsvatten ska stå klara till sommaren 2014. Bygget för nästan 50 miljoner kronor inkluderar bland annat:
  • En 50-metersbassäng som kan användas för simtävlingar.
  • Ett soldäck med plats för 3000 personer.
 • Kommunen undersöker nu möjligheten att använda spillvärme från fjärrvärmenätet för att värma upp bassängerna. Diskussioner pågår med både Sysav (som matar in värme i fjärrvärmenätet och som kommunen är delägare i) och Eon (som äger fjärrvärmenätet som kommunen sålde i början på 1990-talet).
 • Tinnerbäcksbadet i Linköping värms upp med spillvärme. Där är temperaturen 25-26 grader på sommaren.

Betongbassänger

Läs mer: Malmö kan få uppvärmt havsbad

Dagens länk: Klart för inflyttning i nytt kvarter (Bostadsminister Stefan Attefall besökte Västra Hamnen för att inviga 31 ägarlägenheter i kvarteret Koggens Gränd)

Kommunstyrelsen sade ja till Scaniabadets utbyggnad

Från bland annat tidningen City 2012-02-02

Scaniabadets utbyggnad bestående av tre betongbassänger med upp-pumpat havsvatten och ett större soldäck med plats för 3000 åskådare för totalt 47,9 miljoner kronor har godkänts av kommunstyrelsen.

 • En torgyta anläggs nära badet.
 • Badanläggningen kommer att kosta drygt 5,2 miljoner kronor per år att driva.

Den provisoriska strandbaren vid Scaniabadet kommer att bytas ut mot en permanent restaurang, men kostnaden för detta ingår inte i de 47,9 miljonerna ovan.

Hade inte utbyggnadsplanerna för Scaniabadet överklagats så hade vi kunnat börja använda betongbassängerna i år. För närvarande ser tidtabellen ut så här:

 • Entreprenör för bygget utses under hösten 2012.
 • Byggarbetena inleds hösten 2013 och slutförs under 2014.
 • Vi kan börja bada i de nya bassängerna lagom till badsäsongen 2014.

Läs mer: Scaniabadet byggs ut

Bild: Från Scaniabadets högsta brygga


2011-11-13: Den del av Scaniaparken där Scaniabadet ligger. Utbyggnaden av Scaniabadet med en 50-meters-betongbassäng med upp-pumpat havsvatten kommer att ligga precis efter bortre bryggan i denna bild. Bassängen kommer att sticka ut en liten bit i havet, men minst halva bassängen kommer att vara där det nu är land. Foto: Lars Tufvesson.

Dagens länk om vad som hände i Stapelbäddsparken: Träff för passionerade nördar

Scaniabadet är inte att leka med

Från Sydsvenskan 2010-06-30

Scaniabadet här i Västra Hamnen är Malmös enda djuphavsbad. Jerker Nilsson från Cityjour Akutvård AB sköter badvaktsverksamheten och anser att Scaniabadet är Malmös farligaste bad, speciellt om man är dålig på att simma.

Jerker ser många på Scaniabadet (speciellt unga killar) som bara klarar av att simma hundsim och som knappt kan hålla sig flytande i det fyra meter djupa vattnet. Vid fint väder hämtar badvakterna dagligen in flera badande som har simmat för långt ut och som inte orkar simma tillbaka.

 • Respektera flaggningen:
  • Grön flagg – badbart vatten
  • Gul flagg – håll särskild uppsikt
  • Röd flagg – absolut badförbud

Det finns både boende i området och badgäster som trots meterhöga vågor ska bada ändå. Jerker ställer sig väldigt frågande till det. Jerker giller inte heller att skolorna tar unga elever till Scaniabadet: ”Idag tar skolorna hit elever i så låga åldrar att det är ett rent under att det inte händer fler olyckor.”

Larmtelefonen på Scaniabadet har flest falsklarm i hela Malmö, vilket ökar risken för att badvakterna inte är tillgängliga när det väl är allvar.

Läs mer:


2010-07-01: Det mest långvariga Öresundsbrofyrverkeriet fyrades av vid det svenska brofästet. Så här såg det ut från Sundspromenaden i Västra Hamnen. Foto: Lars Tufvesson.

Miljödepartementet gav ok till utbyggt bad

Från Sydsvenskan 2010-05-05

Kommunens planer på att bygga ut Djuphavsbadet med hopptorn, trädäck och tre bassänger har fått klartecken från Stockholm.

 • Boende i närheten överklagade kommunens plan till Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen gav kommunen rätt.
 • Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen.
 • Regeringen har nu via Miljödepartementet givit kommunen rätt att bygga ut badet.

Dagens länk: MKB om kommande hyresrätter i kvarteret Jungmannen (mittemot Kockum Fritid)


2010-05-08: En stilla stund på ett grågåsben nära fågelön i Lilla Kockumskanalen.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Sydsvenskan gillar betongbassäng

Från Sydsvenskan cirka 2009-12-01

Sydsvenskans ledare handlade om Djuphavsbadets (Scaniabadets) utbyggnad:

 • Tre bassänger mellan strand och hav, med filtrerat havsvatten:
  • Tävlingsbassäng
  • Mellanpool
  • Barnbassäng
 • Hopptorn
 • Soldäck, som även fungerar som vågbrytare och 3000 åskådarplatser
 • Restaurang, bastu och omklädningsrum
 • Stadsbyggnadsnämnden har sagt ja
 • Kan stå klart tidigast våren 2011 till en kostnad av 40 miljoner kronor

Boende i närheten har överklagat planerna på en utbyggnad av badplatsen. Sydsvenskan står inte på de överklagandes sida:

 • ”De som söker lugn och lummig grönska vid vatten bör knappast bosätta sig i en arkitektoniskt spännande, ytterst promenadvänlig och central del av landets tredje största stad.”
 • ”Säg den kustbefolkning som inte suckar över hur ’badjävlar’ solkar idyllen.”
 • ”Badjävlarna stör vissa. Men många, många har skäl att vara besvikna om Malmö inte fortsätter att satsa på mer bad för fler.”

Läs mer: Badjävlar i stan

Boende ogillar betongbassäng

Från Skånska Dagbladet cirka 2009-11-10

Detaljplanen som ska möjliggöra en utbyggnad av Scaniabadet/Djuphavsbadet med en betongbassäng har överklagats till länsstyrelsen av flera boende i närheten. Många boende tar upp risken för störningar:

 • ”Även i stadsmiljö har de boende rätt att ej bo i en festival.”
 • ”Högljudda attraktioner som en öppen badanläggning kan rimligen inte anläggas nedanför de boendes balkong.”
 • ”När jag 2006 bestämde mig för att köpa en bostad i Norra fören på Barometergatan var det enligt stadsplanen klart att Scaniaparken skulle vara ett grönområde. Nu är det planer på en havsbassäng med hopptorn. Bassängen kommer enligt förslaget att vara öppen dygnet runt. Vi som bor i området och upplever hur man roar sig på kvällar och nätter vågar inte tänka tanken på vad som kan hända när man ’festar’ vid bassängen. Och hur skall säkerheten upprätthållas, när man har hopptornet öppet hela dygnet för badande?”

Många klagande oroas också över att trafiken kommer att öka.

Stadsbyggnadsnämnden godkände utbyggnad av Djuphavsbadet

Från Sydsvenskan cirka 2009-10-02


2009-10-04: Betongbassängen är tänkt att ligga mellan de gröna räckena över Lilla Kockumskanalen och badvaktstornet.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Gatukontorets planer på en utbyggnad av Djuphavsbadet här i Västra Hamnen med betongbassänger där havsvatten pumpas upp fick godkänt av stadsbyggnadsnämnden.

 • Tre betongbassänger på gränsen mellan hav och land placeras strax utanför Vimpelgatan.
 • Utbyggnaden gör det säkrare att bada eftersom man slipper eventuella strömmar i havet.
 • Det blir åskådarplatser på trädäck runt huvudbassängen, som kan användas vid tävlingar.
 • Planen innehåller även små hus nära bassängerna, för bastu, restaurang, omklädningsrum och liknande.
 • Kostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.
 • Tekniska nämnden har pengar i budgeten för bygget.
 • Hela anläggningen kan tidigast stå klar våren 2011.

Gatukontorets planer för utbyggnad av Djuphavsbadet har fått kritik: Cirka 10 enskilda hushåll och en bostadsrättsförening i närheten har uttryckt sitt ogillande:

 • De utgick från att marken skulle förbli grön.
 • De är oroliga för ytterligare trafik, skräp och buller.
 • Någon föreslår en flytt längre norrut.