Taggarkiv: detaljplan

Ja till hotell i Dockan från Länsstyrelsen

Det har länge funnits planer på ett 85 meter högt hotell i Dockan (se till exempel Hotell i Dockan kan bli Malmös fjärde högsta byggnad från 2009).

 • Först försökte kommunen hantera hotellet som ett enkelt planärende utan allmänt intresse.
 • Länsstyrelsen stoppade kommunen. Kommunen fick göra om processen på ett mer traditionellt vis, inklusive godkännande av kommunfullmäktige.
 • Kommunens föreslagna detaljplan överklagades därefter av en bostadsrättsförening och två enskilda grannar.
 • Nu har länsstyrelsen gett klartecken, eftersom de inte anser att olägenheterna som de överklagande framfört varit tillräckligt allvarliga för att stoppa bygget.

Dockan hotell

Läs mer: Hotell får klartecken

Dagens länk: Död hittad i hamnen (vid Krankajen i Dockan)

Detaljplan för bostäder, skola, idrottshall & fotbollsplan godkänd

Förra torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga följande saker väster om Stapelbäddsparken, intill Stapelbäddsgatan:

 • 1500 kvadratmeter bostäder
 • En idrottshall
 • En skola
 • En fotbollsplan

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Carina Svensson:

 • ”Från att varit ett område tänkt för en samhällsetablerad målgrupp kan vi nu konstatera att ungdomar, barnfamiljer och unga vuxna söker sig hit. Deras behov måste tillgodoses och ger samtidigt oss i nämnden en spännande utmaning.”

Lars kommentarer:

 1. Vilka fina men ovanliga ord våra politiker rör sig med. Google hittar cirka 50 träffar om man söker på ”samhällsetablerad”, och Google undrar om man inte vill använda ordkombinationen ”samhälls” + ”etablerad” för sökning i stället.
  1. När man läser citatet ovan så börjar man undra varför våra politiker har åsikten att ungdomar och barnfamiljer står utanför det etablerade samhället.
 2. Att ungdomar i form av studenter och barnfamiljer gärna bosätter sig i Västra Hamnen stod klart redan år 2003.
  1. Denna webbsida skrev till exempel 21/8 2003: ”85% av bostäderna är sålda” + ”det finns nu flera barnfamiljer och unga par i området”.
  2. Varför är det först nu, mer än nio år senare, som stadsbyggnadsnämndens ordförande konstaterar att unga och barnfamiljer gillar att flytta till Västra Hamnen?
 3. I pressmeddelandet skriver Malmö stad att ”Området som nu är aktuellt för utbyggnad är platsen där Malmömässan en gång stod, intill Stapelbäddsgatan”. Detta påstående är inte sant:
  1. Malmömässans byggnad stod aldrig intill det som nu kallas Stapelbäddsgatan, vilket till exempel framgår om man tittar på flygfotot på sidan 2 i planbeskrivningen för DP 5228 .
  2. Det område som är aktuellt har till stora delar använts som parkeringsplats för Malmömässans besökare.
 4. Vi kan ju också notera att pressmeddelandets avsändare väljer (för att själv framstå i så bra dager som möjligt) att hålla tyst om att fotbollsplanen inte blir en fullstor fotbollsplan, utan en fotbollsplan endast avsedd för sjumannalag.

Läs mer: Utvecklingen av Västra Hamnen fortsätter

Hotellbygge, var god dröj

Från City 2011-03-18

Wihlborgs vill bygga ett minst 80 meter högt hotell vid Dockplatsen i Dockan:

 • 300 rum
 • Restaurang
 • Konferenslokaler
 • Spa
 • Gym
 • Vinterträdgård

Stadsbyggnadsnämnden hade uppe ärendet, men valde att skjuta på godkännandet, eftersom:

 • Bullernivåerna måste utredas
 • Många klagomål har inkommit, bland annat eftersom:
  • Hotellet under förmiddagarna kommer att skugga näraliggande delar av Dockhamnen.
  • Hotellet kommer att generera ytterligare biltrafik i området.
  • Hotellet är väsentligt mycket högre än befintlig bebyggelse.

Läs mer: Detaljplan 5119, Kranen 10 mfl i Dockan

Boka hotell

Bygglov beviljat för 88 hyreslägenheter

Från Malmö stad 2010-02-11 samt Sydsvenskan 2010-02-12

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 hyreslägenheter utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockum Fritid och Skeppets förskola.

 • NCC bygger och säljer till MKB som sedan hyr ut lägenheterna
 • Tre punkthus
 • 8-9 våningar
 • Mestadels tvåor

88 nya hyresrätter

 

Kommunen har även beslutat sig för att ta fram en detaljplan för 90 hyresrätter i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan (kvarteret Stapelbädden). Det är Ikano som vill bygga 80-90 hyreslägenheter på mark som idag är avsedd för kontor och centrumfunktioner.

Detaljplan för 90 nya hyresrätter

 

Slutligen har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att gå vidare med en samrådshandling som ligger till grund för en kommande detaljplan för 350 lägenheter och en förskola för 72 barn nära Mediegymnasiet, i ett område som ”omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata”. Samrådet handlar även om nya kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan.

Samråd om 350 bostäder och en förskola

Lars påpekar: Samrådsområdet som kommunen beskriver är delvis redan bebyggt.

Läs mer:

Detaljplan för 100 bostadsrätter godkänd

Från Malmö stads pressmeddelande 2010-01-21

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för området öster om Ankarparken, vilket innebär att det kan bli cirka 100 bostadsrätter i närheten av Vittra-skolan, tillsammans med kontors- och handelslokaler på bottenvåningarna.

Stadsbyggnadskommunalråd Anders Rubin: ”Bit för bit, kvarter för kvarter fylls nu området mellan Bo01-området och innerstaden med ny bebyggelse och succesivt växer Malmös innerstad alltmer och i takt med befolkningstillväxten.”

Lars kommentar: Man skulle också kunna uttrycka det som så att Malmö växer i otakt med befolkningstillväxten, eftersom befolkningen ökar mycket fortare än antalet bostäder.

100 nya bostäder

Läs mer:

Boende ogillar betongbassäng

Från Skånska Dagbladet cirka 2009-11-10

Detaljplanen som ska möjliggöra en utbyggnad av Scaniabadet/Djuphavsbadet med en betongbassäng har överklagats till länsstyrelsen av flera boende i närheten. Många boende tar upp risken för störningar:

 • ”Även i stadsmiljö har de boende rätt att ej bo i en festival.”
 • ”Högljudda attraktioner som en öppen badanläggning kan rimligen inte anläggas nedanför de boendes balkong.”
 • ”När jag 2006 bestämde mig för att köpa en bostad i Norra fören på Barometergatan var det enligt stadsplanen klart att Scaniaparken skulle vara ett grönområde. Nu är det planer på en havsbassäng med hopptorn. Bassängen kommer enligt förslaget att vara öppen dygnet runt. Vi som bor i området och upplever hur man roar sig på kvällar och nätter vågar inte tänka tanken på vad som kan hända när man ’festar’ vid bassängen. Och hur skall säkerheten upprätthållas, när man har hopptornet öppet hela dygnet för badande?”

Många klagande oroas också över att trafiken kommer att öka.

Restaurang & plastikkirurgi norr om Stapelbäddsparken

Från utställd detaljplan 2009-09-16

Förslaget på ny detaljplan för området öster om stadsdelsparken Varvsparken och mässhallarna nämner två kommande byggprojekt i området:

 • Park Point:
  • En klinik för plastikkirurgi med korttidsboende (longstayhotell) och restaurang.
  • Byggnaden ligger på hörntomten, mittemot stadsdelsparkens sydöstra hörna (där Västra Hamnens skola idag har tillfälliga baracker).
  • Fasaden har runda former.
  • 3-6 våningar
  • Max 4400 kvadratmeter
  • Ritat av Jaenecke Arkitekter AB
 • Vita Örn:
  • Bostäder
  • 3,5 – 7 våningar
  • Max 7900 kvadratmeter
  • Ritat av Hvidt Arkitekter

Läs mer: Område öster om Varvsparken och mässhallarna i Hamnen i Malmö

Se hur Park Point och Vita örn kan komma att se ut: Illustrationsplan

Detaljplan för 100 nya bostäder nära Vittra-skolan

Från kommunen 2009-05-25

Kommunen höll ett samrådsmöte 2009-05-25, för att man tillsammans med tomtägaren Diligentia vill ändra detaljplanen för tomten som Vittra-skolan befinner sig på (mellan Malmömässan-byggnaden och Ankarparken, väster om Västra Varvsgatan). Tomten är 60*165 meter stor. Tankarna är att:

 • Vittraskolan ska finnas kvar på sin nuvarande plats.
 • Bostäder byggs längs kanten mot Ankarparken.
 • Det ges plats för ungefär 100 lägenheter och 1000 kvadratmeter verksamhetsyta.
 • Högre hushöjder utmed Västra Varvsgatan (dock någon våning lägre än idag) och lägre hushöjder ut mot parken.
 • En gång för allmänheten rakt igenom tomten ”på mitten” från Ankarparken till Västra Varvsgatan. (Rulltrappan söder om Vittraskolan och gången över Västra Varvsgatan som finns här idag tas bort.)
 • Verksamheter ska placeras i bottenvåningen utmed Västra Varvsgatan.
 • Fasaden mot Västra Varvsgatan ska ”veckas” med vissa delar indragna upp till två meter från övrig fasad, för att undvika långa monotona byggnader.

Synpunkter på den föreslagna detaljplanen ska ha inkommit till kommunen senast 2009-06-01.

Läs mer och se karta med tomtens exakta utbredning: Område öster om Ankarparken i Hamnen

Ny detaljplan på gång, ska tillåta ett fåtal bostäder

Från www.malmo.se via ett tips från Malmö Projects 2008-11-05

Malmö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för kvarteret öster om kvarteret Ljungmannen 1 (Egmonthuset) nära World Trade Center som idag är en parkeringsplats. Syftet är att planen ska tillåta ett kontorshus som även innehåller cirka 10 lägenheter.

 • 3 – 5 våningar
 • Översta planet enbart bostäder
 • Affärslokal i bottenplanet

Läs mer: Detaljplan 5042, Jungmannen