Taggarkiv: Cerealia

Lär dig mer om valskvarnen på Universitetsholmen

Lantmännen Cerealia AB med bland annat varumärket Nord Mills tillverkar mjöl i valskvarnen på Universitetsholmen. Det är en relativt miljövänlig verksamhet, men tåg- och båttrafiken till kvarnen ställer till det för den fortsatta utbyggnaden av Västra Hamnen. Kommunen och Lantmännen har skrivit ett avtal om tåg- och båttrafikens avveckling:

 • Fartygstrafiken upphör någon gång under 2016.
 • Planen är att Klaffbron ska ersättas med en fast bro under 2016.
 • Tågtrafiken upphör tidigast 2015-04-01.

Läs mer: Nord Mills i Malmö – perspektiv på en valskvarn

Dagens länkar:

Dagens citat:

Planerad bro Varvsstaden-Universitetsholmen hindrar Cerealias båtar

Varvsstadens fortsatta utbyggnad innebär bland annat planer på en gång- och cykelbro mellan Varvsstaden och Universitetsholmen. En bro är ett hinder för fortsatta fartygsanlöp:

 • Vindkraftstorntillverkaren EWP förvarar vindkraftstornsrör längs kajerna utanför Hall 8 i Kockums gamla industriområde.
  • Inför Varvsstadens fortsatta utbyggnad måste rören bort från kajerna.
  • En del rör skeppas ut med båt. Det kan bli svårare när den nya bron realiseras.
  • Peab låter EWP stanna kvar i området till 2015.
  • EWP har planer på att flytta till Ystad.
 • Järnvägsvagnstillverkaren Kockums Industrier med 85 anställda hade innan lågkonjunkturen slog till planer på att flytta till Trelleborg, men de är fortfarande kvar i Västra Hamnen och hoppas att få stanna till 2015.
  • Kockums Industrier använder järnvägen för att frakta de producerade järnvägsvagnarna, och är därför inte beroende av båttransporter som kan hindras av en bro.
 • Till mjölkvarnen som ägs av Cerealia kommer det ett par båtar i veckan.
  • En flytt av verksamheten kostar mer än 1,5 miljarder.

Läs mer: Vindkraftsfabriken måste flytta på sig

Han vill flytta mjölbranschens Rolls Royce

Från Sydsvenskan 2009-01-04

När tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis återinvigde Suellsbron tittade han på Lantmännens kvarn (Cerealia, tidigare Nordmills) på Universitetsholmen här i Västra Hamnen och sade att ”hela verksamheten bör flyttas härifrån”. Byggkommunalrådet Anders Rubin är inte lika negativt inställd till verksamheten: ”Cerealia får gärna vara kvar om de inte lägger restriktioner på området.”

Lantmännen har investerat i produktionslinjer som ska hålla i 30-35 år, och Citytunnelbyggarna har lagt 15-20 miljoner på att återställa spårförbindelsen till kvarnen. Erling Koch är platschef på Lantmännens Cerealia. Han anser att kvarnen är mjölbranschens Rolls Royce. ”När vi gjorde våra investeringar fick vi veta att det inte fanns någon hotbild mot vår placering långsiktigt.”

Fakta om kvarnen:

 • 40% av Sveriges spannmål mals här
 • 4500 lastbilar, 55 fartyg och 150 järnvägsvagnar anländer varje år med spannmål till kvarnen
 • 55 meter höga lagringsbehållare för spannmål
 • Åtta plan
 • 18 000 kvadratmeter
 • 90 anställda
 • Kvarnverksamheten har funnits på platsen sedan 1881
 • Kvarnarna helautomatiserades 1910
 • Paketeringen automatiserades på 1980-talet
 • De nya kvarnarna kan mala 800 ton spannmål per dygn

Läs mer: Kvarnen inte önskvärd


2010-01-06: Pulkor i Scaniaparken. Fin? Ful? Kommentera!

100 mjölpaket per minut

Från stadsdelstidningen Centrum nr 3 2009

De stora silosarna på Universitetsholmen är en del av Lantmännen Cerealias anläggning. I över 100 år har det malts säd där:

 • Malmö Stora Valskvarn började byggas 1881
 • Fyra år senare stod anläggningen med ångdrivna valskvarnar klar
 • 1899 blev anläggningen helautomatiserad
 • 1910 byggdes kontorshusen som tillhör anläggningen
 • Under 1950- och 1960-talet byggdes de stora silosarna

190 000 ton säd mals per år.

 • 29 olika sorters mjöl
 • Vetet har 35 olika användningsområden
 • Bland annat produceras kli, vetemjöl och mannagryn
 • Vetet används också vid godistillverkning, som bindningsmedel i leverpastej och som ingrediens i läkemedel.
 • 55 fartyg lastas med mjöl varje år
 • Det produceras 100 tvåkilos mjölpaket per minut
 • På forskningsavdelningen utförs kvalitetsarbete och provbakning.
 • Totalt arbetar 89 personer på anläggningen.
 • Nattetid sköts anläggningen av en person.
 • Lantmännen vill vara kvar på Universitetshomen, eftersom den nödvändiga logistiken är på plats, i form av järnväg, väg och hamn.

Dagens fakta: Västra Hamnens Citytunneluppgång på Universitetsholmen kommer att öppnas för allmänheten i december 2010.

Dagens länk (via Skyscrapercity – Malmö projects):