Taggarkiv: byggstart

Byggstart 21 mars för Briggens kontorshus i Fullriggaren

Den 21:a mars är det byggstart för Briggens kontorshus i nya bostadsområdet Fullriggaren här i Västra Hamnen.

 • Sex våningar + penthouse.
 • Reception, restaurang, konferenslokaler, bilpool och skyddad cykelparkering.
 • Inflyttning sommaren 2012.

Läs mer:

Fullriggaren: Byggstart under april & maj

Från en lapp i lådan 2010-04-16

Det är dags att bygga bostäderna i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet. Byggena kommer att starta i april och maj.

 • 600 lägenheter
 • LSS-boende
 • Förskola
 • Två kontor
 • Parkeringshus
 • Första inflyttning: 2011
 • Bygget av Fullriggaren pågår en bit in på år 2013.
 • Färdigställandet av gator och parker i området startar tidigast hösten 2011 och beräknas vara klart under 2013.

När byggena startar stängs Fullriggaren-området av för allmän trafik, även för gående.

Värt att notera: Etapp 2 av bygget av stadsdelsparken Varvsparken med gula bollen-lekplatsen kommer att starta under hösten 2010. (Etapp 1 var parken närmast Turning Torso.)

Skanska startar stoppat projekt på Universitetsholmen

Från Sydsvenskan 2009-06-24

I mitten på mars 2008 så hade Skanska långt framskridna planer på att bygga kontorshuskvarteret Bassängkajen öster om NordMills kvarn på Universitetsholmen:

 • Två huskroppar.
 • Totalt 20 000 kvadratmeter.
 • Sju våningar.
 • Ljust silverfärgad fasad.
 • Mycket glas i fasaden mot vattnet i norr och mot staden i söder.
 • Garage med cirka 75 parkeringsplatser i källarplan.
 • Inflyttning i första etappen beräknades till år 2010.
 • Ingen hyresgäst var klar ännu.
 • Intresserade av att flytta in var:
  • Myndigheter
  • Offentliga verksamheter
  • Finans
  • IT
  • Juridik

Men så kom det en lågkonjunktur i vägen. Planerna lades på is. Fram till nu, då Skanska har beslutat sig för att bygga första etappen:

 • 3 300 kvadratmeter av Bassängkajen har hyrts ut till Malmö högskola.
 • Första etappen:
  • Består totalt av 8 500 kvadratmeter
  • Skanskas investering uppgår till 240 miljoner kronor
  • Bygget påbörjas i september
  • Lokalerna ska stå färdiga sommaren 2011

För hela Bassängkajen-kvarteret gäller följande:

 • Fortfarande sju våningar.
 • Totalytan har krympt till 16 000 kvadratmeter.
 • Antalet parkeringsplatser har ökat till 120.

Läs mer och se bilder hos Skanska: Bassängkajen, Stilla cityläge


2009-06-24: Snart slipper vi trampa i lervälling för att gå in i den spelande kullens inre, i Scaniaparken. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!