Taggarkiv: byggnation

74 hyreslägenheter i Ankarspelet

Från MKBs hemsida 2007-10-25

MKB bygger 74 hyreslägenheter under namnet Ankarspelet vid Daniaparken.

Rum & kök

Antal

Kvadratmeter

Kr/månad

2 rok

24

47 – 79,9

7737 – 10702

3 rok

26

73,8 – 93,6

10358 – 12879

4 rok

22

91 – 128

12188 – 16322

5 rok

2

113

15182

Mer, inklusive datorgrafik på hur det kommer att bli: Ankarspelet

Självbyggd fastighet unik i Sverige

Från Grön Stad nr 3 2007

Urbana Villor bygger ett femvåningshus på Vimpelgatan i Flagghusen-området här i Västra Hamnen, med en bostad per våningsplan (140 kvm) och två radhus på gården. Det unika är att det är de boende som själva bygger sina bostäder. Självbyggeriet är det första i sitt slag i Sverige.

 • De boende skapar bostäder helt efter egna värderingar.
  • Det blir till exempel inget garage. I stället finns planer på en bilpool.
 • Husbygget har tagit längre tid än tänkt. Två personer har hoppat av.
 • Inflyttning är beräknad till december i år.
 • Det svåraste att enas om har varit var hissen ska placeras.
 • Fasaden ska täckas av vildvin.
 • Första våningen är öppen, så att man ser in i trädgården från gatan.
 • Balkongerna får ett jordlager på 30 cm så att träd, bärbuskar, gräsmatta och bambu kan planteras.
 • Den gemensamma takterrassen utformas som en sommaräng.

Sydsvenskan ljuger – Västra Hamnen inte under vatten

Från Sydsvenskan 2007-10-19

Sydsvenskan tog fram stora rubrik-släggan, och slog till med:

 • ”Västra Hamnen under vatten” (på förstasidan)
  • Lars kommentar: Man får av rubriken intrycket att Västra Hamnen redan idag står under vatten, vilket inte är sant.
 • ”Västra hamnen hotas av havet” (på förstasidan i lokaldelen)
 • ”Västra hamnen riskerar att dränkas” (artikelrubrik)

I artikeln fick vi bland annat veta att:

 •  

  • Detta ska jämföras med den nya rapporten som grundar sig på data från SMH som talar om att havsnivån runt Skåne blir mellan 38 och 79 centimeter högre än idag fram till nästa sekelskifte, vilket stämmer med Malmös tidigare antaganden.
  • Högsta tillfälliga förväntade havsnivåhöjning fram till nästa sekelskifte vid Klagshamn är 208 cm över normalvattenståndet, vilket är 58 cm högre än Malmös tidigare antaganden.
 • Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson har inga planer på att stoppa bebyggelsen av Västra Hamnen.
  • Västra Hamnen kan skyddas av vallar och höjda kanter mot havet om det behövs.
   • Kanten mot havet har redan höjts vid Bo01-området.
 • Malmö har en gräns för byggnation som ligger på 2,5 meter över havet.
  • Denna gräns planerar Malmö att höja till 3 meter.
 • Malmö har hittills räknat med att havet ska stiga 35 – 100 cm på hundra år, och att enstaka oväder kan pressa upp havsnivån 1,5 meter.

Sydsvenskan illustrerar artikeln med en karta över Malmös kust, där olika färger illustrerar höjden över havet. Kartan visar för Västra Hamnens del att:

 • Stora delar av Västra Hamnen ligger på 2-3 meter över havet. Undantagen är:
  • Vissa stråk precis utmed strandremsan ligger lägre än 2-3 meter över havet.
  • Bo01-området: 4-5 meter över havet. (Marknivån höjdes inför byggnationen av området.)
  • Flagghusen-området och stadsdelsparken: 5 meter över havet eller mer. (Marknivån höjdes inför byggnation av Flagghusen-området.)

Lars kommentarer:

 • Den rådande namnförvirringen gällande Västra Hamnen kontra Bo01-området ställer till det även i denna artikel, men åt andra hållet än vad som brukligt är:
  • Den normala namnförvirringen är att man säger Västra Hamnen men menar Bo01-området.
  • Sydsvenskans namnförvirring denna gång är att de säger Västra Hamnen men menar Västra Hamnen förutom Bo01-området och Flagghusen-området.
   • Eftersom marknivån har höjts i Bo01-området och Flagghusenområdet så är dessa områden inte lika utsatta som resten av Västra Hamnen för större havsnivåhöjningar än förväntat.
 • Sydsvenskan påstår även att tusentals lägenheter ska byggas trots att de ligger under Malmös höjdgräns för bebyggelse.
  • Sydsvenskan väljer att inte nämna att marknivån i Västra Hamnen har höjts i Bo01-området och Flagghusen-området före byggnation. Om en liknande höjning görs innan nya lägenheter byggs i andra områden i Västra Hamnen, så kommer de tusentals lägenheterna som ska byggas att hamna över Malmös höjdgräns för bebyggelse, tvärt emot vad Sydsvenskan påstår.
  • Sedan kan man ju undra hur Sydsvenskan kan vara så tvärsäkra på att marken där de tusentals lägenheterna ska byggas idag ligger på en marknivå under 2,5 meter över havet. Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med pekar på att höjdnivån är mellan 2 och 3 meter över havet för stora delar av Västra Hamnen dvs lägenheterna som byggs på denna mark utan marknivåhöjning först kan lika gärna hamna över Malmös nuvarande höjdgräns för bebyggelse.
 • Kartan som Sydsvenskan illustrerar artikeln med är inte helt korrekt för Västra Hamnens del. Kartan visar inte Dockans hamnbassäng, utan påstår att denna ”mark” ligger 2-3 meter över havet.

Se mer: Karta som visar höjd över havet för Malmös landremsa närmast havet

Läget på lokal-fronten

Från Lokalnytt oktober 2007

I princip all nyutveckling av kontorsfastigheter i Malmö sker i Västra hamnen, eftersom det inte finns någon mark att bygga på i centrala Malmö.

 • Västra Hamnen har de högsta hyrorna i Malmö.
  • I Västra Hamnen ligger kontorshyrorna på 1800 – 1900 kronor per kvadratmeter och år.
  • Det finns signaler på att hyrorna är på väg uppåt i Västra Hamnen.
 • I ”central business district” i centrala Malmö ligger hyresnivåerna mellan 1300 – 1400 och upp till 1800 kronor per kvadratmeter och år.

Wihlborgs kontorsfastighet vid Dockplatsen är klar.

 • Dockplatsen är Telecas nya kontor.
 • 10000 kvadratmeter kontor.
 • Wihlborgs flyttar även själva in.

Midroc färdigställer i år andra etappen av World Trade Center Malmö nära ICA Maxi här i Västra Hamnen.

 • 7000 kvadratmeter kontor.

NCC bygger lokaler i kvarteret Kaggen vid Stapelbäddsparken.

 • Bygget blir klart i år.
 • 8000 kvadratmeter kontor.
 • NCC kommer själva att flytta in.

Wihlborgs håller på att bygga ett hus till Daimler Chrysler vid Dockan.

 • Daimler Chrysler flyttar verksamheten från Köpenhamn till Malmö under 2008.

Skanska bygger kontorsfastigheten Citykajen på Universitetsholmen.

 • Bygget blir klar under 2008/2009.

Cirka 7500 bostäder inom överblickbar tid

Från en annonsbilaga i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet 2007-10-13

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson om Västra Hamnen:

 • ”Vi räknar med att antalet bostäder kommer att öka från dagens cirka 2000 till mellan 7000 och 8000 inom överblickbar tid.”

Västra Hamnen inkluderar Universitetsholmen, där Malmö högskola med 20 000 studenter håller till. I Västra Hamnen finns det också drygt 200 företag med fler än 8000 anställda.

Läs mer: Hitta ditt hem

Planerna för Dockan

Från en annonsbilaga i Sydsvenskan och Skånska Dagbladet 2007-10-13

JM bygger bostäder i Dockan. Det ska bli totalt 1000 bostäder.

 • 6-8 våningar höga.
 • 2-4 rum & kök (några ännu större)
 • Fyra kvarter med 320 lägenheter är klara.
 • Kvarter nummer fem står klar i början av 2008.
 • Ytterligare mellan 500 och 600 lägenheter ska byggas fram till 2011.

Läs mer: Hitta ditt hem, www.jm.se

Västra Hamnen toppar önskelistan

Från www.sr.se/malmo 2007-10-09

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson är inte orolig för att intresset för att utveckla Malmö håller på att svalna. Christer tror att Malmö stads mål (1000 nya bostäder per år) kommer att bli uppfyllt både 2007 och 2008.

Flest bostäder kommer de närmsta åren att byggas i Västra Hamnen, Hyllie och Sorgenfri-området. Högst på Christers önskelista står att bygga ihop Västra Hamnen med resten av staden.

Läs/hör mer: Bygglovsansökningar ner 30 procent

Vill byggarna bygga eller inte?

Från Punkt SE & City 2007-10-02. Från Sydsvenskan & Punkt SE 2007-10-03.

Vill byggarna bygga bostäder eller inte, eller är det så att världen inte bör ses som den svartvita bild som olika intressegrupper målar upp, och att man som läsare måste inse att det finns väldigt många nyanser mellan svart och vitt?

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin representerar åsikten att inga byggare vill bygga bostäder:

 • ”Det finns inga byggherrar som är intresserade av att bygga bostäder” (Punkt SE 2007-10-02)
 • ”Bostadsbyggandet kommer inte att ta fart förrän lågkonjunkturen slår till.” (City 2007-10-02)

Andra källor är inne på linjen att många byggare vill bygga många bostäder:

 • Sydsvenskan 2007-10-03: Hundratals bostäder planeras vid Kalkbrottet.
 • Sydsvenskan 2007-04-04: Ett 50-tal företag är intresserade av att bygga i nästa kvarter som kommunen planerar för byggnation i Västra Hamnen, området precis öster om Flagghusen.