Taggarkiv: byggnation

De river 45 000 kvadratmeter MalmöMässa med start i april

Från Lokalguiden nr 2 2010

MalmöMässan slutar med mässverksamhet i MalmöMässan-byggnaden i kvarteret Bilen 7 de hyr av Diligentia den siste mars.

Diligentia har tagit ett investeringsbeslut som innebär att de kommer att riva 45 000 kvadratmeter av den stora byggnaden med start i april, för att förbereda exploateringen av 18 nya kvarter.

 • Först rivning invändigt i några månader.
 • Därefter börjar det utvändiga rivningsarbetet.

Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef på Diligentia: ”Nybyggnationerna innebär att vi får bort en stor barriär som det här området utgjort genom utformningen av många av de fastigheter som finns där idag.”

 • Det blir bostäder och kontor.
 • Diligentia funderar just nu på vad som ska byggas och för vem.
 • Planen är att det ska finnas cirka 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Initialt letar Diligentia efter tre-fyra företag som vill hyra mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter vardera.
 • Det blir ingen affärsgalleria, utan snarare kompletteringshandel i form av apotek, mindre livsmedelsaffärer och kommunal service.
 • Totalt handlar det om cirka 160 000 kvadratmeter bruttoarea.
 • Kvarteret Bilen 7 ska få ett nytt namn. Eventuellt får allmänheten vara med och bestämma namnet.
 • Diligentia siktar på att området ska vara färdigställt år 2025.

Här byggs det, enligt Lokaltidningen

Lokaltidningen Malmö: Här byggs det > Större byggprojekt i urval:

 • Kalkbrottet nordväst. Totalt 800 lägenheter.
 • Annetorpsgården i Limhamn. 400 lägenheter.
 • Hammars Park. 300 lägenheter.
 • På och omkring ön. 2000 lägenheter.
 • Västra Hamnen. 2000 bostäder, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Lars kommentar: Ur artikeln framgår inte tidsperspektivet för byggandet.

Salongen 35 får publik "micro park"

Från ett mejl 2009-04-21

Kommunen har nu bestämt sig för vem som får bygga på den sista kvarvarande obebyggda tomten inuti södra Bo01-området. Det är Kjellgren Kaminsky Architecture som har tagit fram förslaget:

 • Det blir passivhus (= ingen konventionell uppvärmning, tjock isolering).
 • En publik ”micro park”.
 • Två bostäder i form av ett parhus, med takterrasser och vinterträdgårdar ”på taket” (våning 3).
 • P-platser, en del av dem under sedumtak.
 • En lite större huskropp i norr (även denna tre våningar hög), med två lägenheter och lokal för verksamhet (liten affär eller litet kontor).
 • Trädgårdarna vända mot norr, där de möter Packwerks trädgårdar (som ligger söder om Packwerkhusen).
  • Götenehus radhuslänga norr om Packwerk, var initialt tänkta för Salongen 35, men Götenehusens takterrasser tittade rakt ner i Packwerkhusens trädgårdar, vilket ledde till protester och därmed fick Götenehus radhuslänga en placering norr om Packwerk i stället. I det nya förslaget för Salongen 35 ligger takterrasserna längre bort från Packwerk, eftersom husen har samlats på södra halvan av tomten.
 • Arkitektens illustration visar att parhusen får gul respektive blå färg, medan huskroppen med lägenheter och lokal får vit färg på ytterväggarna.

Byggaren Höllviksnäs Förvaltning AB har nu två år på sig att bygga husen.

Läs mer och se bilder på hur det kommer att se ut:

Tidtabellen för hotellet vid World Trade Center

Från Metro 2009-03-17

Ur gropen öster om World Trade Center Malmö kommer snart ett Park Inn-hotell att resa sig. Här är tidtabellen:

 • Augusti 2008: Projekteringen av hotellet börjar
 • Oktober 2008: Bygget startar
 • Oktober 2009: Yttertaket ska vara på plats
 • Mars 2010: Fasader ska vara klara
 • Juli 2010: Inredningen påbörjas
 • Runt årsskiftet 2010-2011: Hotellet öppnar

Projektledare Bengt Bengtsson: ”Vi ligger lite efter på grund av den här jäkla vintern. Det har varit så kallt att vi inte kunnat gjuta.”

Tidtabellen för kommunens byggnation

Från Planering i Malmö nr 2 2008

Hjälmarekajen ska förses med ett kajplan med låga sittblock ut mot kajen i platsgjuten betong. Ombyggnad sker under 2009 och 2010.

Vägen norr om Malmömässan byggs om med start våren 2009. Arbetet ska vara klart 2011.

Universitetsholmens Citytunneluppgång mynnar vid en utbyggd kaj, med natursten i form av smågatsten, granithällar och skiffer. Trappor ner mot vattnet ökar vattenkontakten. Färdig under 2008.

Den nya hovrättsbyggnaden i kvarteret Flundran får en kaj. Mark, murar och trappor utförs i platsgjuten betong, med inslag av skiffer. Arbetet startar hösten 2008 och arbetet ska vara klart våren 2009.

Webb-tv: Projekt i Västra Hamnen

Vill du veta vilka nya byggprojekt som är på gång i Västra Hamnen? Då skulle du ha varit på stadsbyggnadsforum Västra Hamnen den 27:e maj, då kommunen presenterade läget just då.

Missade du mötet? Då får du chansen här. Som en räddande ängel träder Västra Hamnen webb-tv in på arenan, och ger dig möjligheten att lära dig mer om Västra Hamnens kommande framtid. Håll till godo:

Reportaget sveper över Västra Hamnen som en virvelvind. I rask takt avhandlas:

 • Scaniabadet (Djuphavsbadet) etapp 2
 • MKBs nya hyresrätter vid Daniaparken: Ankarspelet.
 • Kvarteret Aktern 4, öster om Ankarparken och norr om Lawsons byggnad (före detta Intentiahuset).
 • I Flagghusen ordnar kommunen en tävling om bästa gård.
 • Nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusen
  • Urbana vindkraftverk på taken?
  • Bättre cykelparkering – det ska vara bekvämt och säkert att ställa cykeln.
  • Kontorshus
  • Parkeringshus
  • Förskola
 • Stadsdelsparken med kanal och skola. Preliminär tidplan:
  • Entrérummet färdigställs 2008.
  • Talldungar & kullar i norr färdigställs hösten 2008 samt våren 2009.
  • Tematrädgårdar mitt i parken färdigställs 2008-2010.
  • Blomstergatan mellan tematrädgårdarna och talldungarna färdigställs 2009.
  • Aktivitetsytan blir klar sommaren 2009.
  • En vattenanläggning (kanal) i söder färdigställs 2009 – 2010.
 • Esplanaden mitt i Västra Hamnen, från norr till söder.
 • Malmömässans omvandling när Malmömässan lämnar 1 juli 2009.
  • Arlövshallen i norr rivs.
  • Gator och torg skapas genom den befintliga byggnaden.
  • Parkering på andra våningen.
  • Bostadshus på taket.
 • World Trade Center.
 • Hotell öster om World Trade Center.
 • Midrocs tre bostadshuskomplex öster om Västra Varvsgatan och mittemot Kockum Fritid: Hus ritade av
  • Johan Celsing Arkitektkontor (tre punkthus längs Stora Varvsgatan)
  • Metro Arkitekter (lägre bostadshus mot blivande Kockumsparken)
  • Rapid Eye (tre punkthus längs Stora Varvsgatan).
 • Östra Varvsgatan – separat busskörfält som kan göras om till spårvagnsbana.
 • P-huset Erika längs Östra Varvsgatan med gym i bottenvåningen
 • Dockans östra sida (från söder)
  • Brygghuset (Mercedeshuset) med vit plåtfasad och nedsänkt restaurang.
  • Dockporten 2 – bostadshus ritat av White Arkitekter
 • Området norr om Kockums kontor Gängtappen som Wihlborgs vill bebygga.
 • Dockterrassen, bostadshus i Dockan
 • Kontorshus ritad av Fojab Arkitekter där Ångpanneföreningen ska sitta, väster om Teliahuset
 • P-huset Skrovet, norr om Ångpanneföreningens kontor.
 • Moving Media City, där SVT flyttar in i den gamla varvshallen och blir motorn i ett mediakluster, med en entréhall tillgänglig för alla. Restaurang, studios och kontor.
 • Flytt av Citadellsvägen för att ge plats åt bostäder och en kanalkantspromenad i söder.
 • Meeting Point Malmö – Skanskas multifunktionella byggnad i kvarteret Tyfonen norr om Lärarhögskolan på Universitetsholmen.
 • Kvarteret Niagara – idrottshall + administration för högskolan, nära nedgången till Citytunneln.
 • Skanskas nya kontorshus ritat av White Arkitekter i kvarteret Nereus 1 öster om NordMills.

Arkitektur utöver det vanliga bredvid Turning Torso

Wikeborg&Sander bygger för närvarande 66 bostadsrätter i kvarteret Vindöga i Flagghusen-området. Inflyttningen sker i april.Wikeborg&Sander kommer därefter att bygga bostadsrätter på tomten Aktern precis söder om Turning Torso.

 • Studios och urbana penthousevåningar med flexibla lösningar.
 • Lägenhetsstorlekar på mellan 50 och 150 kvadratmeter.
 • Kommersiella lokaler på nedre plan.
 • Inflyttning kring årsskiftet 2009/2010.

Arkitekt Mikael Wikeborg: ”En tomt som medger och kräver arkitektur utöver det vanliga.”

Ankarspelet tar form


2007-12-08: En del av MKBs nybyggnation Ankarspelet i nordvästra hörnet av Bo01-området. Inflyttning startar i maj 2008.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

 


Grafik från MKB: Så här ska Ankarspelet se ut när det är klart. 74 lägenheter i kontinental stil ritade av den danske arkitekten Kim Utzon. Kim har tidigare bland annat ritat Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Mäklarna vilseleder oss med flit

Från en lapp i lådan 2007-11-03

Så kom det då ännu en lapp i lådan om att ännu en lägenhet i Västra Hamnen är till salu. Som vanligt upptas mer än halva annonsen av en inbjudande bild som visar Västra Hamnen-lägenheter i en trevlig omgivning.

 • Denna gång fick vi se småbåtshamnen i Bo01-området, med Turning Torso i bakgrunden.
 • Mitt i bilden hittar vi bostadsrätterna på Sundspromenaden 1.
 • Lägenheten som är till salu i just den här annonsen..
  • …ligger dock inte på Sundspromenaden 1.
  • …syns inte ens på bilden, trots att bilden visar massor med bostadsrättslägenheter.
  • …ligger 1,2 kilometers gångväg från Sundspromenaden 1, i Flagghusen-området.
 • Då kan man fråga sig: Varför gör mäklarna på detta viset? Svaret är:
  • Lägenheten som är till salu på andrahandsmarknaden är inte färdigbyggd ännu.
   • En obegagnad lägenhet på begagnat-marknaden. Lite knasigt är det, men också mycket vanligt i Västra Hamnen.
  • Ett foto på en byggarbetsplats lockar inte många bostadsköpare.
  • Däremot lockar en vy ut över hamn och hav, trots att lägenheten som är till salu inte kommer att ha en sådan vy.

Lars önskar sig: Mäklare som inte luras.