Taggarkiv: bygglov

Bygglov för Meeting Point Malmö

Meeting Point Malmö

Meeting Point Malmö heter tävlingsbidraget från Skanska som vann Malmö Stads markanvisningstävling på Universitetsholmen för kvarteret Tyfonen norr om Lärarhögskolans grönskimrande jättebyggnad Orkanen. Tävlingen utlystes i mars 2007. Idag, nästan sju år senare, beviljade Stadsbyggnadsnämnden bygglovet. Det blir:

 • Ett höghus på 14 våningar.
  • De fyra översta våningarna blir hotell (96 rum) med skybar, som ska drivas av hotellkedjan Story Hotel.
  • Våning tre till nio blir kontorslokaler.
  • Entréplan och en våning upp får butiker, restaurang, café och konferensfaciliteter (konferens, event, scenarrangemang).
 • En lägre kontorsbyggnad med 5 våningar.

Läs mer:

Bygglov beviljat för Stapelbäddsskolan

Stapelbäddsskolan som ska byggas väster om Stapelbäddsparken fick idag bygglov i Stadsbyggnadsnämnden.

 • Förskola och skola
 • Plats för cirka 525 elever
 • Antalet elever kan bli fler i framtiden, om behovet finns

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Carina Svensson om Västra Hamnen:

 • ”Här skulle inga skolor behövas, här skulle inga unga vuxna vilja bo. Nu vet vi att viljan att bo i Västra Hamnen är stor bland alla Malmöbor”
 • Lars kommentar: Kolla in kartan som visar hur fel Malmö stad initialt planerade (lägg märke till frånvaron av förskolor i Bo01-området och Dockan, i jämförelse med hur det gödslas med förskolor i senare bebyggelse i Västra Hamnen): Västra Hamnen förskolor april 2013

Läs mer: Klart för ny skola och förskola i Västra Hamnen

Mer om nya skolan (från Lokaltidningen Malmö 2013-10-09 Ny fritidsgård planeras samt från kommunens sida Förskolor och skolor i Västra Hamnen):

 • Namn: Stapelbäddsskolan
 • Invigs år 2015
 • Grundskola för årskurs 0 – 9 (Lokaltidningen nöjer sig dock med 0 – 5)
 • Fritidsgård för ungdomar 12 – 18 år (enligt Lokaltidningen)
 • Idrottshall, som används av skolan på dagen och av fritidsgården och föreningar på kvällen

Läs även: Stapelbäddens flexiskola ska stå färdig 2015

Bygglov för 90 hyresrätter i Västra Hamnen

Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde idag gavs bygglov för två byggen om sammanlagt 90 hyresrätter i kommande bostadsområdet Kappseglaren här i Västra Hamnen:

Koggen 2

47 hyresrätter på 50 – 100 kvadratmeter, butikslokaler och sophus på Östra Varvsgatan. Det är Peab som bygger. Lägenheterna kommer att förmedlas via Boplats Syd.

Koggen 2

 

Klippern 1

43 hyresrätter, garage i källaren, gemensam terrass på taket och murar/trappor. Det är ByggVesta som bygger. Planerad inflyttning våren 2013.

Klippern 1

Bygglov för 99 lägenheter

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 99 bostäder i nya bostadsområdet Fullriggaren här i Västra Hamnen:

 •  38 bostadsrätter och 34 hyresrätter vid Östra Varvsgatan som Stena Fastigheter ska bygga
 • 27 ägarlägenheter vid den blivande Koggparken i söder som White Arkitekter ska bygga

Läs mer: Området Fullriggaren fylls på med ännu fler bostäder

Dagens länkar:

Bygglov för 105 Fullriggaren-lägenheter

Från Malmö stad 2010-06-17

Kommunen beviljade bygglov för de lägenheter som Botrygg Göteborg AB planerar att bygga i nya bostadsområdet Fullriggaren här i Västra Hamnen:

 • 58 bostadsrätter i anslutning till Östra Varvsgatan.
 • 47 hyresrätter och en lokal i anslutning till Riggaregatan.

Läs mer: Över 100 nya lägenheter i Västra Hamnen


2010-06-17: Mässhall blev mässhål.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Bygglov beviljat för 88 hyreslägenheter

Från Malmö stad 2010-02-11 samt Sydsvenskan 2010-02-12

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 hyreslägenheter utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockum Fritid och Skeppets förskola.

 • NCC bygger och säljer till MKB som sedan hyr ut lägenheterna
 • Tre punkthus
 • 8-9 våningar
 • Mestadels tvåor

88 nya hyresrätter

 

Kommunen har även beslutat sig för att ta fram en detaljplan för 90 hyresrätter i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan (kvarteret Stapelbädden). Det är Ikano som vill bygga 80-90 hyreslägenheter på mark som idag är avsedd för kontor och centrumfunktioner.

Detaljplan för 90 nya hyresrätter

 

Slutligen har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att gå vidare med en samrådshandling som ligger till grund för en kommande detaljplan för 350 lägenheter och en förskola för 72 barn nära Mediegymnasiet, i ett område som ”omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata”. Samrådet handlar även om nya kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan.

Samråd om 350 bostäder och en förskola

Lars påpekar: Samrådsområdet som kommunen beskriver är delvis redan bebyggt.

Läs mer:

Bygglov sökta och beviljade

Från City 2009-12-03 samt Sydsvenskan och Skånskan 2009-12-04

Hagagruppen har sökt och fått bygglov för 51 hyresrätter på två tomter i nya bostadsområdet Fullriggaren (öster om Flagghusen) vid den gata som tidningen City kallar ”Östra värvsgatan” men som vi andra brukar benämna Östra varvsgatan. Enligt Skånskan rör det sig bara om 34 hyreslägenheter i ett kvarter som heter Fregatten. Gissningsvis fick Hagagruppen bygglov för ytterligare ett kvarter som inte Skånskan nämner.

JM har sökt och fått bygglov för 107 bostadsrätter och fyra butikslokaler i Brf Skrovet vid Isbergs gata. Det är här som JM tänker nytt. Nytänket sträcker sig dock inte så långt som till färgen på teglet. Det blir rödbrunt tegel, som så många gånger förr.

 • På söndag den 6:e december mellan 12 och 14 är det premiär för visningslägenheten i en byggbod där Brf Skrovet ska byggas i Dockan.

Stadsbyggnadsnämnden godkände även detaljplaner för:

 • 320 lägenheter vid Varvsparken och mässhallarna i Västra Hamnen
 • 100 lägenheter vid Ankarparken i Västra Hamnen.