Taggarkiv: byggkostnad

Turning Torso värderas till mer än byggkostnaden

Från Sydsvenskan 2008-01-05

I slutet av december gjorde Bryggan Fastighetsekonomi på uppdrag av HSB Malmö ännu en värdering av Turning Torso, och kom enligt HSB Malmös VD Lars Danielsson fram till att värdet nu överstiger produktionskostnaden.

 • Produktionskostnaden för Turning Torso var 1,6 miljarder kronor plus 265 miljoner kronor för Turning Torso Gallery, vilket blir 1865 miljoner kronor.
 • HSB Malmö har intresserade köpare. För tre månader sedan kom till exempel ett bud som Lars Danielsson bedömer som seriöst.
 • Det är HSB Malmös styrelse som avgör om Turning Torso ska säljas. Frågan har inte varit aktuell under de styrelsemöte som Lars Danielsson har deltagit i.
  • Styrelseordförande Alf Gustavsson: ”Turning Torso är till stor glädje både för HSB och regionen.”

Lars kommentar:

Buden som HSB Malmö har fått på Turning Torso har enligt HSB Malmö i Skånska Dagbladet 2007-01-30 sedan länge legat över vad det kostade att bygga huset.

Läs mer: Turning Torso på plus

Turning Torsos kostnadsökning: 60% eller 113%?

Från Ny Teknik 2007-09-26

Under rubriken ”Slarvkalkyler för miljarder” så konstaterar Ny Teknik att nio av tio byggprojekt drar över kostnaderna med i snitt 30%. Gunnar Falkemark, docent i satsvetenskap:

 • ”Det lönar sig för politiker och entreprenörer att underskatta kostnaden för infrastrukturprojekt. Då är det ju lättare att klubba igenom besluten.”

Ny Teknik tar upp följande byggprojekt under rubriken ”Så här mycket dyrare blev byggprojekten”:

 • Hallandsåstunneln +900%
 • Citytunneln +100%
 • Turning Torso +60% (källa HSB Malmö)
 • Götatunneln +50%
 • Öresundsbron +25% – +50%
 • Botniabanan +35%
 • Södra Länken +25%

NCC var huvudentreprenör för bygget av Turning Torso:

 • ”Turning Torso var ingen felkalkylering. Vi fick nya krav hela tiden och ändringar kostar.”

Lars kommentar: Hur mycket byggprojekt drar över kostnaderna beror bland annat på när man börjar mäta och vem man frågar. I fallet Turning Torso så finns till exempel också följande uppgifter (från The Irish Times 2006-10-26):

 • Från början beräknad byggkostnad: 81,5 miljoner Euro.
 • Byggkostnaden blev till slut 174 miljoner Euro.
 • Detta innebär en byggkostnadsökning på 113%, det vill säga nästan dubbelt så stor byggkostnadsökning som HSB Malmö talar om.