Taggarkiv: bostadsområde

Fullriggaren: Hälften hyresrätter

Från Planering i Malmö nr 2 2008

Bostadsområdet Fullriggaren kommer att byggas öster om Flaggskepparen:

 • Skapandet av allmän platsmark i området startar hösten 2008 och beräknas vara färdig 2012.
 • 500 bostäder, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.
 • 9500 kvadratmeter kontor.
 • Energiförbrukning ska max vara 110 kWh per kvadratmeter och år.
 • Byggandet ska ske på ett fuktsäkert sätt.
 • Hyresrätterna ska ha en rimlig kostnad.

De 10 byggherrar som tillsammans med kommunen planerar för hur tomterna och byggnaderna i bostadsområdet Fullriggaren ska se ut, har av kommunen fått kravet på sig att vardera bygga lika många hyresrätter som bostadsrätter för att få vara med.

Eva Dalman: ”Bo01 hade spektakulära hållbarhetsinslag, som exempelvis det öppna dagvattensystemet. Flagghusen har hög, men för besökaren ganska osynlig, hållbarhetsstandard. På Fullriggaren ska det åter bli möjligt att med blotta ögat förstå att det är ett framtidsinriktat projekt där bågen spänns ordentligt.”

Byggherrar i Fullriggaren:

 • ByggVesta Bo
 • Botrygg
 • HSB
 • Briggen
 • Parkering Malmö
 • Stena
 • Tornahem
 • B Nevsten
 • Haga Gruppen
 • Derome

Havsbassäng oroar boende

Från Sydsvenskan 2008-08-31

En boende i Västra Hamnen har skrivit till Gatukontoret efter att ha läst om planerna på en havsbassäng vid Scaniabadet. Skribenten tycker att trycket mot Västra Hamnen är tillräckligt stort utan ytterligare attraktioner, och undrar: Ska Västra Hamnen vara ett bostadsområde eller en rekreationsplats?

Lars kommentar: På skribentens fråga kan vi nog svara att Västra Hamnen ska vara både flera bostadsområde och en rekreationsplats.


2008-08-31: Absolut sommar på Dockan, för den som missade förra gången tidigare i somras. Paula Åkersdotter-Jarl (Pearl) sjunger. Den som vill få arrangemanget att framstå i en så positiv dager som möjligt kan ju använda sig av till exempel ordet ”fullsatt”. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Företagen som får bygga öster om Flagghusen

Från Sydsvenskan 2008-01-09

Nu börjar det klarna vilka företag som får bygga i det nya bostadsområdet öster om Flagghusen.

 • 54 företag har anmält sitt intresse för att få bygga i det nya området.
 • Nio företag har erbjudits mark i det nya området:
  • Hagagruppen
   • Från Malmö
  • ByggVesta
   • Från Linköping
   • Bygger i Flagghusen-området
  • AwaPatent
   • Från Malmö
   • Vill bygga ett kontor i nordöstra hörnan av det nya området
  • Stena Fastigheter
  • Botrygg
   • Från Göteborg.
   • De har inte byggt i Malmö tidigare.
   • Tengbom arkitekter har ritat förslaget
   • Två tomter
   • 100 lägenheter (50 bostadsrätter och 50 hyresrätter)
   • Stora partier av glas och trä
   • Stora ljusa och öppna lägenheter.
  • Tornahem
   • Har byggt i Flagghusen-området
  • HSB
   • Bygger i Flagghusen-området
  • Bengt Nevsten
   • Har byggt i Flagghusen-området
  • Derome
   • Från Halland.
   • De har inte byggt i Västra Hamnen tidigare.
   • De har anmält sitt intresse för en tomt i det nya området och har av kommunen fått två tomter att välja på.
   • Vill bygga ett niovåningshus.
 • Planen från kommunens sida är att hälften av bostäderna i det nya bostadsområdet ska bli hyresrätter.
 • Förhandlingarna om markavtal börjar nu och beräknas vara klara i februari. Därefter ska avtalen godkännas av tekniska nämnden.
 • Byggstart 2009.
 • För hyresrätterna gäller en maxhyra på 1400 kronor per kvadratmeter och år.

Läs mer: 2000 nya lägenheter ska byggas (varav 500-600 i Västra Hamnen)