Taggarkiv: bostäder

Skanska planerar för hundra lägenheter på Universitetsholmen

Skanska vill bygga hundra lägenheter vid Södra varvsbassängen, mellan Bassängkajen och Nordenskiöldsgatan. Kommunen vill göra området levande och vaket under dygnets alla timmar.

Hundra lägenheter
Kartan ovan: Ungefärlig position för de nya lägenheterna.

 • Ett äldre kontorskvarter ska rivas och ersättas med nya bostäder.
 • Det blir även 11 000 kvadratmeter kontor och undervisningslokaler för Malmö Högskola. Delar av den befintliga bebyggelsen (till exempel ett parkeringshus) behålls och byggs på.
 • Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.

Läs mer:

Universitetsholmen: Från 0 till 400 bostäder

Från annonsbilagan ”Där Malmö möter havet” 2010-10-22

 Idag finns det inga bostäder på Universitetsholmen, men de kommande 10-15 åren planerar Skanska att bygga drygt 400 lägenheter på Universitetsholmen, främst i den västra delen längs Citadellsvägen (som delvis blir en gångfartsgata när trafiken leds om till Norra Neptunigatan).

Universitetsholmen

Bygglov beviljat för 88 hyreslägenheter

Från Malmö stad 2010-02-11 samt Sydsvenskan 2010-02-12

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 88 hyreslägenheter utmed Västra Varvsgatan, mittemot Kockum Fritid och Skeppets förskola.

 • NCC bygger och säljer till MKB som sedan hyr ut lägenheterna
 • Tre punkthus
 • 8-9 våningar
 • Mestadels tvåor

88 nya hyresrätter

 

Kommunen har även beslutat sig för att ta fram en detaljplan för 90 hyresrätter i hörnet av Lilla Varvsgatan och Östra Varvsgatan (kvarteret Stapelbädden). Det är Ikano som vill bygga 80-90 hyreslägenheter på mark som idag är avsedd för kontor och centrumfunktioner.

Detaljplan för 90 nya hyresrätter

 

Slutligen har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att gå vidare med en samrådshandling som ligger till grund för en kommande detaljplan för 350 lägenheter och en förskola för 72 barn nära Mediegymnasiet, i ett område som ”omringas av Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan och Hallenborgs gata”. Samrådet handlar även om nya kontorslokaler och ett parkeringshus längs Östra Varvsgatan.

Samråd om 350 bostäder och en förskola

Lars påpekar: Samrådsområdet som kommunen beskriver är delvis redan bebyggt.

Läs mer:

Ny detaljplan på gång, ska tillåta ett fåtal bostäder

Från www.malmo.se via ett tips från Malmö Projects 2008-11-05

Malmö kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för kvarteret öster om kvarteret Ljungmannen 1 (Egmonthuset) nära World Trade Center som idag är en parkeringsplats. Syftet är att planen ska tillåta ett kontorshus som även innehåller cirka 10 lägenheter.

 • 3 – 5 våningar
 • Översta planet enbart bostäder
 • Affärslokal i bottenplanet

Läs mer: Detaljplan 5042, Jungmannen

Diligentia vill bygga bostäder vid Lilla Kockumskanalen

Från Malmö kommuns bilaga i Dagens Industri 2008-10-23

Diligentia äger fastigheten på andra sidan gatan vid ICA Maxis varuintag. Målsättningen är att bygga högklassiga bostäder med den anlagda Lilla Kockumskanalen utanför bostaden. Detaljplanen beräknas vara klar nästa år.

Läs även: Fler bostäder i Västra Hamnen (Helsingborgs Dagblad)

Riberstrand

NCC har börjat sälja bostadsrättslägenheterna i Riberstrand sydöst om Kockum Fritid.

 • Tre niovåningshus längs Västra Varvsgatan.
 • De tre husen talar samma formspråk men är inte exakt likadana.
 • Arkitekt Sissel Engblom.
 • 70 lägenheter.
 • 54 – 143 kvadratmeter.
 • 1 650 000 – 8 000 000 kronor.
 • Etagelägenheter på 143 kvadratmeter plus 50 kvadratmeter terrass längst upp.

Läs mer: Riberstrand – det bästa av tre världar

Webb-tv: Glimtar från samrådsmöte

Är du nyfiken på hur Malmömässans byggnad kommer att omvandlas när Malmömässan flyttar efter 2009? Då bör du kolla in senaste reportaget på Västra Hamnen webb-tv:

Glimtar från samrådsmöte (14,5 minuter). Det handlar om:

 • ICA Maxi
 • Malmömässan
 • Diligentia
 • Nya bostäder
 • Nya kontor
 • Planprogram och kommande detaljplaner
 • Diagonal genom området
 • Rivning av delar av mässhallarna
 • Blygsamt utökad handel
 • Trafiksituationen i Västra Hamnen
 • Varför är trafiken intensivare i Västra Hamnen än vad prognosen förutspådde?
 • Utspridda lokaler
 • Höghus utan hotell
 • Bollplan på ICA Maxis tak

Är du riktigt ambitiös i ditt Västra Hamnen-kunskapsinhämtande så kan du själv följa med i dokumentet som reportaget handlar om:

1830 bostäder i Västra Hamnen

Från Västra Hamnen i siffror 2007

Det finns 1830 bostäder i Västra Hamnen, vilket innebär att det i medeltal bor 1,57 personer per bostad i Västra Hamnen.

 • Bo01-området (förutom Turning Torso): 1303 bostäder (71%)
 • Dockan: 318 lägenheter (17%)
  • Det kommer att vara ungefär 467 lägenheter i Dockan år 2009.
 • Turning Torso: 147 lägenheter (8%)
 • Flagghusen: 62 bostäder (3%)
  • Det kommer att vara ungefär 626 lägenheter i Flagghusen år 2009.