Taggarkiv: bojar

Motorbåt & vattenskoter förbjudna


2009-05-14: Kommunen har lagt ut bojar från inseglingsrännan vid Bo01s småbåtshamn till en bit utanför Scaniabadet längre norrut. Bojarna markerar området där det är förbjudet att framföra motorbåt och vattenskoter mellan den 1:a maj och den 30:e september enligt Länsstyrelsens beslut som började gälla förra året. Förra året hann kommunen inte få ut några bojar förutom precis utanför Scaniabadet. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Det blir bojar som markerar båtförbudet

Från ett mejl 2008-08-06

Kommunen har nu beslutat sig för att markera förbudszonen för motorbåt och vattenskoter utanför Ribersborgsstranden och Västra Hamnens västra sida som Länsstyrelsen har beslutat om med bojar. Kommunen kommer snarast att beställa arbetet av entreprenören som de använder sig av.

Tidigare inlägg i samma ämne: Förbud, men inga bojar som markerar förbudet

Förbud, men inga bojar som markerar förbudet

Från ett mejl 2008-07-29 samt ett tidigare mejl.

Det är sedan den 15 juli förbjudet att under sommarhalvåret (1 maj – 30 september) framföra motorbåt och vattenskoter 100 meter ut från Västra Hamnens västra kust.

  • Förbudet omfattar även Ribersborgsstranden, fast där är det 400 meter från strandkanten som gäller.
  • Förbudet gäller inte inseglingsrännan till Bo01s småbåtshamn.

Problemet just nu är att det var meningen att kommunen skulle märka ut förbuds-zonen med bojar. Detta har inte gjorts. Bojar har bara lagts ut utanför badplatsen Djuphavsbadet (där det varje sommar har funnits bojar även innan förbudet trädde ikraft). Det finns inga bojar utanför Sundspromenaden.