Taggarkiv: betongbassäng

Scaniabadets betongbassänger: Uppvärmt vatten?

Kommunen har för en tid sedan beslutat att bygga betongbassänger vid djuphavsbadet Scaniabadet här i Västra Hamnen.

 • Planen är att tre bassänger med upp-pumpat havsvatten ska stå klara till sommaren 2014. Bygget för nästan 50 miljoner kronor inkluderar bland annat:
  • En 50-metersbassäng som kan användas för simtävlingar.
  • Ett soldäck med plats för 3000 personer.
 • Kommunen undersöker nu möjligheten att använda spillvärme från fjärrvärmenätet för att värma upp bassängerna. Diskussioner pågår med både Sysav (som matar in värme i fjärrvärmenätet och som kommunen är delägare i) och Eon (som äger fjärrvärmenätet som kommunen sålde i början på 1990-talet).
 • Tinnerbäcksbadet i Linköping värms upp med spillvärme. Där är temperaturen 25-26 grader på sommaren.

Betongbassänger

Läs mer: Malmö kan få uppvärmt havsbad

Dagens länk: Klart för inflyttning i nytt kvarter (Bostadsminister Stefan Attefall besökte Västra Hamnen för att inviga 31 ägarlägenheter i kvarteret Koggens Gränd)

Sydsvenskan gillar betongbassäng

Från Sydsvenskan cirka 2009-12-01

Sydsvenskans ledare handlade om Djuphavsbadets (Scaniabadets) utbyggnad:

 • Tre bassänger mellan strand och hav, med filtrerat havsvatten:
  • Tävlingsbassäng
  • Mellanpool
  • Barnbassäng
 • Hopptorn
 • Soldäck, som även fungerar som vågbrytare och 3000 åskådarplatser
 • Restaurang, bastu och omklädningsrum
 • Stadsbyggnadsnämnden har sagt ja
 • Kan stå klart tidigast våren 2011 till en kostnad av 40 miljoner kronor

Boende i närheten har överklagat planerna på en utbyggnad av badplatsen. Sydsvenskan står inte på de överklagandes sida:

 • ”De som söker lugn och lummig grönska vid vatten bör knappast bosätta sig i en arkitektoniskt spännande, ytterst promenadvänlig och central del av landets tredje största stad.”
 • ”Säg den kustbefolkning som inte suckar över hur ’badjävlar’ solkar idyllen.”
 • ”Badjävlarna stör vissa. Men många, många har skäl att vara besvikna om Malmö inte fortsätter att satsa på mer bad för fler.”

Läs mer: Badjävlar i stan

Boende ogillar betongbassäng

Från Skånska Dagbladet cirka 2009-11-10

Detaljplanen som ska möjliggöra en utbyggnad av Scaniabadet/Djuphavsbadet med en betongbassäng har överklagats till länsstyrelsen av flera boende i närheten. Många boende tar upp risken för störningar:

 • ”Även i stadsmiljö har de boende rätt att ej bo i en festival.”
 • ”Högljudda attraktioner som en öppen badanläggning kan rimligen inte anläggas nedanför de boendes balkong.”
 • ”När jag 2006 bestämde mig för att köpa en bostad i Norra fören på Barometergatan var det enligt stadsplanen klart att Scaniaparken skulle vara ett grönområde. Nu är det planer på en havsbassäng med hopptorn. Bassängen kommer enligt förslaget att vara öppen dygnet runt. Vi som bor i området och upplever hur man roar sig på kvällar och nätter vågar inte tänka tanken på vad som kan hända när man ’festar’ vid bassängen. Och hur skall säkerheten upprätthållas, när man har hopptornet öppet hela dygnet för badande?”

Många klagande oroas också över att trafiken kommer att öka.

Stadsbyggnadsnämnden godkände utbyggnad av Djuphavsbadet

Från Sydsvenskan cirka 2009-10-02


2009-10-04: Betongbassängen är tänkt att ligga mellan de gröna räckena över Lilla Kockumskanalen och badvaktstornet.
Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Gatukontorets planer på en utbyggnad av Djuphavsbadet här i Västra Hamnen med betongbassänger där havsvatten pumpas upp fick godkänt av stadsbyggnadsnämnden.

 • Tre betongbassänger på gränsen mellan hav och land placeras strax utanför Vimpelgatan.
 • Utbyggnaden gör det säkrare att bada eftersom man slipper eventuella strömmar i havet.
 • Det blir åskådarplatser på trädäck runt huvudbassängen, som kan användas vid tävlingar.
 • Planen innehåller även små hus nära bassängerna, för bastu, restaurang, omklädningsrum och liknande.
 • Kostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.
 • Tekniska nämnden har pengar i budgeten för bygget.
 • Hela anläggningen kan tidigast stå klar våren 2011.

Gatukontorets planer för utbyggnad av Djuphavsbadet har fått kritik: Cirka 10 enskilda hushåll och en bostadsrättsförening i närheten har uttryckt sitt ogillande:

 • De utgick från att marken skulle förbli grön.
 • De är oroliga för ytterligare trafik, skräp och buller.
 • Någon föreslår en flytt längre norrut.