Taggarkiv: bassängkajen

Bassängkajen främjar "cykelkommunikation"

Skanska satsar på en helsidesannons i bilagan Det Nya Malmö för kontorskvarteret Bassängkajen på Universitetsholmen här i Västra Hamnen. Skanska skriver:

 • ”Den första etappen av Bassängkajen är till stor del uthyrd till bland annat Malmö högskola och Awapatent.”
 • ”I bottenvåningen kommer caféer och annan service att ta plats för att skapa en levande miljö och en naturlig samlingsplats för de människor som rör sig i området.”
 • ”Alla hyresgäster som flyttar in i Bassängkajen kommer desutom att förses med cyklar för att därigenom ytterligare kunna uppmuntra de anställda till klimatsmart kommunikation.”

Lars kommentar om cyklar som enligt Skanska uppmuntrar till klimatsmart kommunikation:

 • Är det inte så att lätttillgängliga cyklar uppmuntrar mer till klimatsmart transport än till klimatsmart kommunikation?
 • Det är svårare att kommunicera med andra när man cyklar än när man till exempel går eller sitter, eftersom man måste koncentrera sig på cyklingen.

Skanskas annons hittar du på sidan 45 i bilagan Det Nya Malmö (Stor pdf-fil)

Start för Bassängkajen etapp två

Skanska håller på att bygga etapp 1 av kontorsprojektet Bassängkajen på Universitetsholmen.

 • 8500 kvadratmeter
 • Färdig sommaren 2011
 • 75% av ytan är uthyrd
 • Malmö Högskolas förvaltning flyttar in
 • Awapatent flyttar huvudkontoret till Bassängkajen

Nu har Skanska beslutat sig för att starta etapp två av Bassängkajen:

 • Skanska investerar 215 miljoner kronor i etapp två
 • 7800 kvadratmeter
 • Sju våningar
 • Garage i källaren
 • Färdig första kvartalet 2012

Skanska startar stoppat projekt på Universitetsholmen

Från Sydsvenskan 2009-06-24

I mitten på mars 2008 så hade Skanska långt framskridna planer på att bygga kontorshuskvarteret Bassängkajen öster om NordMills kvarn på Universitetsholmen:

 • Två huskroppar.
 • Totalt 20 000 kvadratmeter.
 • Sju våningar.
 • Ljust silverfärgad fasad.
 • Mycket glas i fasaden mot vattnet i norr och mot staden i söder.
 • Garage med cirka 75 parkeringsplatser i källarplan.
 • Inflyttning i första etappen beräknades till år 2010.
 • Ingen hyresgäst var klar ännu.
 • Intresserade av att flytta in var:
  • Myndigheter
  • Offentliga verksamheter
  • Finans
  • IT
  • Juridik

Men så kom det en lågkonjunktur i vägen. Planerna lades på is. Fram till nu, då Skanska har beslutat sig för att bygga första etappen:

 • 3 300 kvadratmeter av Bassängkajen har hyrts ut till Malmö högskola.
 • Första etappen:
  • Består totalt av 8 500 kvadratmeter
  • Skanskas investering uppgår till 240 miljoner kronor
  • Bygget påbörjas i september
  • Lokalerna ska stå färdiga sommaren 2011

För hela Bassängkajen-kvarteret gäller följande:

 • Fortfarande sju våningar.
 • Totalytan har krympt till 16 000 kvadratmeter.
 • Antalet parkeringsplatser har ökat till 120.

Läs mer och se bilder hos Skanska: Bassängkajen, Stilla cityläge


2009-06-24: Snart slipper vi trampa i lervälling för att gå in i den spelande kullens inre, i Scaniaparken. Foto: Lars Tufvesson. Fin? Ful? Kommentera!

Dagens länkar

Från Malmö projects på SkyScraperCity 2009-01-11

Bassängkajen läggs på is

Från Planering i Malmö nr 2 2008 samt Sydsvenskan 2008-11-05

När Skanska bygger kontorslokaler i kvarteret Nereus, så tänkte kommunen förstärka kajen norr om kvarteret. Tanken var att sätta igång med kajförstärkningen under 2008 för att vara klar 2009. Därefter skulle kajplanet byggas om med start 2010 eller 2011, beroende på tidplanen för kvarteret Nereus.

Problemet är att Skanska har beslutat sig för att lägga byggnationen av detta kvarter (ett sjuvåningskontor) på is på grund av lågkonjunkturen. Skanskas presschef Peter Gimbe:

 • ”Hittills har det varit väldigt lätt att hyra ut i Västra Hamnen. Vår uppfattning är att det är väldigt populärt att flytta sina kontor dit. Men som konjunkturen ser ut tar vi det lite lugnt. Vi har inte lagt ner idén, vi bara fryser den.”

Efter Citykajen följer Bassängkajen

Från www.citymark.se 2008-03-17

Skanska håller på att bygga kontorshuset Citykajen närmast Citytunnelns västra uppgång på Universitetsholmen. Det är Arkitektbyrån i Göteborg som har ritat Citykajen.

Första etappen ska vara klar i december:

 • Huset får formen av ett ”d”.
 • 8 600 kvadratmeter kontor och butiker.
 • Halva fastigheten hyrs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 • Hyresgäster i butiksplanet:
  • Apoteket
  • 7-Eleven
  • Barista Fair Trade Coffee
  • Eventuellt en restaurang

Andra etappen ska vara klar i maj 2009:

 • Huset får formen av ett ”I”.
 • 5 300 kvadratmeter

Skanska ska senare också bygga Bassängkajen öster om NordMills kvarn på Universitetsholmen.

 • Två huskroppar.
 • Totalt 20 000 kvadratmeter.
 • Sju våningar.
 • Ljust silverfärgad fasad.
 • Mycket glas i fasaden mot vattnet i norr och mot staden i söder.
 • Garage med cirka 75 parkeringsplatser i källarplan.
 • Inflyttning i första etappen år 2010.
 • Ingen hyresgäst klar ännu.
 • Intresserade av att flytta in är:
  • Myndigheter
  • Offentliga verksamheter
  • Finans
  • IT
  • Juridik

Efter Citykajen kommer Bassängkajen

Från www.lokalnytt.se 2008-02-01

Skanska har byggt många lokaler på Universitetsholmen:

 • Tre fastigheter för Malmö Högskola
 • Brios huvudkontor
 • Hjälmarekajen med 15 hyresgäster

För närvarande bygger Skanska följande lokaler på Universitetsholmen:

 • Nya Hovrätten
 • Citykajen, som byggs i två etapper precis vid västra Citytunneluppgången

Snart är det dags för nästa projekt på Universitetsholmen för Skanska: Bassängkajen.

 • Byggstart 2008
 • Inflyttning 2010
 • 16 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta
 • Sju våningar
 • Två huskroppar
 • Utsikt över hamnbassängen i norr
 • Minsta hyrbara ytan är 250 kvadratmeter
 • Förutom kontor blir det förmodligen även någon typ av café- eller restaurangverksamhet på bottenplanet.