Taggarkiv: bassäng

Vattenpolo vid Djuphavsbadet?

Från Sydsvenskan cirka 2008-06-09

Simklubben Rans vattenpoloavdelning har lämnat in ett förslag till Gatukontoret på en utomhusarena för vattenpolo i Västra Hamnen. Kim Hansson spelar vattenpolo i Ran: ”Det krävs inte så mycket för att få till en permanent arena som kan användas även av allmänheten.”

Lars kommentar: Kommunen har ju planer på en betongbassäng i havskanten sydväst om nuvarande Djuphavsbadet, där havsvatten ska pumpas upp och rinna över kanten ner i havet igen. Att använda ouppvärmt havsvatten för vattenpolospel ger dock en ganska kort säsong. Vattnet måste hålla minst cirka 19 grader för att det ska gå att träna vattenpolo.

Kommunen har ännu inte bestämt sig för hur betongbassängen ska utformas, men de har fått in ett förslag från Jeppe Aagaard Andersen, arkitekten bakom Sundspromenadens och Djuphavsbadets trädäck. Jeppes förslag innehåller följande:

 • En liten förlängning åt sydväst av det redan befintliga djuphavsbads-soldäcket i trä.
 • Trädäck (för solbad och extra caféplatser) på östra sidan bassängerna.
 • En ö 30 meter ut i vattnet som en målpunkt att simma ut till.
 • Bassänger söder om nuvarande djuphavsbadet snedställda 45 grader jämfört med nuvarande strandlinje med längden i nord-sydlig riktning.
  • En stor pool med olympiska mått (50 meter lång) och ett djup på 4 meter.
  • Mindre pool på 300 kvadratmeter med 1,5 meters djup.
  • Barnpool på 45 kvadratmeter med ett djup på 0,4 meter.
 • Många plattformar norr om bassängerna för att gå i havet eller badet.
 • Stegar för att lätt komma upp ur havet.
 • Halva ena sidan av huvudbassängen sticker ut i havet och skyddas av en sida med stenar fastsatta i cement.
 • Badhytter.
 • Livräddarstol.
 • Cykelparkering.
 • Underhållsbyggnad med pumphus.
 • Restaurang/café.