Taggarkiv: badförbud

Gatukontorets gissar: Avföring och regn ger otjänligt vatten

Gatukontorets enhetschef Jan-Olof Harvigsson tror att det otjänliga vattnet i havet utanför Sundspromenaden här i Västra Hamnen beror på tarmbakterier i kombination med kraftigt regn. Man skulle kunna tro att tarmbakterierna kommer från badande människor, men Gatukontoret tror inte att det är den huvudsakliga bakteriekällan:

 • Vid regn: ”Då kommer det ut massa skit med dagvattnet, avföring från fåglar och annat. Jag skulle tro att det är det som gjort att proven visar på föroreningar.”

Läs mer: Det kan vara orsaken till badförbud i Malmö

Relaterade länkar:

 1. Bakterier i vattnet oroar inte alla: ”Vi förbjuder ingen att bada, men vi avråder ifrån det”
 2. Expertens råd: bada men svälj inte vattnet

Badförbud vid Sundspromenaden

Senaste kommunala vattenprovtagningen vid Sundspromenaden här i Västra Hamnen indikerade otjänligt badvatten.

 • Avspärrningar kommer att sättas upp
 • Det råder badförbud vid Sundspromenaden (och i Daniaparken) till dess att nya vattenprover indikerar bättre badvatten
 • Nästa provtagning sker i slutet av nästa vecka (=vecka 30)

För bad rekommenderas Scaniabadplatsen eller Ribersborg nära Kallbadhuset. Båda dessa näraliggande badplatser hade tjänligt badvatten vid senaste provtagningen.

Som en jämförelse: Under 2013 hände följande i badförbudsväg:

 1. 2013-07-20: Badförbud vid Sundspromenaden
 2. 2013-07-23: Badförbudet hävs
 3. 2013-08-03: Badförbud vid Scaniabadet & Sundspromenaden
 4. 2013-08-08 Badförbudet hävs

Kommunen har inte hittat orsaken till badförbuden under 2013.

Läs mer:

Badförbudet hävt

Kommunen har hävt badförbudet i Västra Hamnen. Scaniabadet och Sundspromenaden är nu öppna för bad igen.

 • Prover tas varje dag tills vidare.
 • Antalet provtagningsplatser har utökats från tre till åtta i ett försök från kommunens sida att hitta vad det dåliga vattnet med höga halter av tarmbakterier beror på.

Läs mer:

Badförbud vid Scaniabadet & Sundspromenaden

Då var det dags igen: Badförbud i Västra Hamnen, och denna gång drabbar det både Sundspromenaden/Daniaparken och Scaniabadet.

Jerker Nilsson på Cityjour Akutvård AB: ”Det som gäller är att vi avråder badgäster från att bada. Vi har i mätningarna från den 31 juli sett förhöjda värden av tarmbakterier”.

 • Mätvärdena ligger långt över gränsvärdet för tjänligt badvatten. Bland annat mättes halten intestinala enterokocker:
  • 50 cfu/100 ml är gränsen för tjänligt badvatten
  • 300 cfu/100 ml är gränsen för otjänligt badvatten
  • 320 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens nya provtagningsplats nära hamninloppet
  • 390 cfu/100 ml mättes upp vid Scaniabadet
  • 450 cfu/100 ml mättes upp vid Sundspromenadens ordinarie provtagningsplats
 • Ytterligare prover har beställts, för att ta reda på var bakterierna kommer ifrån.
  • De höga bakteriehalterna antas inte bero på folk som badar.
  • Det kan vara från båtar som besöker B001s småbåtshamn, som tömmer sin latrintank i närheten av badplatserna. Kommunen har tagit bort tömningsavgiften för gästbåtarnas latrinsystem i småbåtshamnen för att undvika att avföring släpps ut i vattnet.
  • Det finns inga tecken på att utsläppen kommer från avloppsrör.
 • Den som får i sig tarmbakterier vid bad kan drabbas av illamående, kräkningar och diarré.
 • Den som vill bada i bra badvatten får bege sig till Ribersborg, Sibbarp eller Klagshamn.

Den dåliga vattenkvalitén är inte helt bra för de som tävlar i Malmösimmet idag (eller i Malmö Triathlon Svenska Cupen under söndagen). Anders Sjöberg som arrangerar Malmösimmet, säger så här om skyltarna som satts upp om badförbudet under natten mot lördagen: ”Det står att det finns mer information på Malmö kommuns hemsida och på Smittskyddsinstitutet. Där står det att det är tjänligt vatten.”

Lars kommentarer:

1. Att Malmösimmets arrangörer inte tänker följa kommunens badförbudsrekommendationer indikerar att:

 • Malmösimmets arrangörer bryr sig inte om folks hälsa, utan tänker hellre på sin egen profit.
 • Malmösimmets arrangörer har en dålig krisberedskap.
 • Malmösimmets arrangörer är inte flexibla nog att klara av att flytta tävlingen till vatten med bättre kvalitet.

Det sätt som Malmösimmets arrangörer agerar på signalerar till allmänheten att det är ok att trotsa kommunens badförbud. Antingen har man ett förbud och följer det, eller så har man inget förbud så att det inte finns något förbud att bryta mot. Att ha ett förbud som ingen följer är ingen bra kombination. Något måste ändras:

 • Antingen följer Malmösimmets arrangörer badförbudet. Om de inte gör det, så bör kommunen inte ge Malmösimmets arrangörer tillstånd att arrangera Malmösimmet nästa år, då de inte kan samverka med kommunen på ett bra sätt. Samma resonemang gäller för Malmö Triathlon Svenska Cupen på söndagen, om även de väljer att trotsa badförbudet.
 • Eller så ändrar kommunen sitt sätt att kommunicera provsvaren, så att det mer ser ut som en rekommendation och inte som ett förbud. Är det endast en rekommendation så ska kommunen inte sätta upp kravallstaket som hindrar folk från att bada.

2. Det är inte acceptabelt att de officiella informationskällorna inte är synkade:

 • Skyltarna i Västra Hamnen sätts upp natten mot lördagen, som hänvisar till Malmö kommuns hemsida och Smittskyddsinstitutet.
 • Malmö stads hemsida lägger upp väldigt knapphändig information först klockan 11:18 på lördagen (då brödtextdelen av informationen bestod av endast de tre första meningarna av de som nu syns på sidan), och hänvisar till Smittskyddsinstitutet.
 • Går man på lördagen klockan 15:22 in på Smittskyddsinstitutets sida så är den senaste informationen om ”Scaniabadplatsen” från den 15:e juli och talar om tjänligt badvatten.

Mer:

Bra badvatten vid Sundspromenaden & Daniaparken igen

Nu går det att bada i havet utanför Sundspromenaden och Daniaparken igen, utan risk för åkommor. Bakteriehalten är tillbaka på normala och låga nivåer.

 • Provet som togs i fredags indikerade mindre än 50 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten, vilket innebär att vi nu har ett bra badvatten.
 • Provresultatet har satts upp bredvid badtemperatur-tavlan i Daniaparken.
 • Avspärrningarna ska tas bort, men har ännu inte tagits bort.

avsparrning
2013-07-23: Avspärrningarna står kvar, trots att badförbudet har hävts. Foto: Lars Tufvesson.

Läs mer:

Relaterad länk: Måste testas trots förbud

Badförbud längs Sundspromenaden – men inte vid Scaniabadet

Kommunens provtagning i måndags indikerade höga bakteriehalter i havet utanför Sundspromenaden.

 • Kommunen hittade 5000 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
  • Gränsen för tjänligt badvatten går vid 1000 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
  • Vid fyra tidigare provtagningar vid Sundspromenaden har man hittat mellan 50 och 100 ecoli-bakterier per 100 milliliter vatten.
 • Kommunen avråder från bad vid Sundspromenaden.
  • Badförbudet gäller längs Sundspromenaden, från Bo01s småbåtshamn till utsiktsnoden i Daniaparken.
  • Skyltar och kravallstaket har satts upp vid bryggorna och trapporna
 • Nya prover togs under fredagen.
  • Om provsvaren som kommer någon gång nästa vecka visar på tjänligt badvatten så tas avspärrningarna bort.

Vattengenomströmningen brukar vara hyfsad längs Sundspromenaden, men det hjälpte inte vid denna veckas provtagning.

Vill man bada i Västra Hamnen de närmaste dagarna, så är det Scaniabadet som gäller. Där är vattnet okej enligt kommunens mätningar. För den som kan tänka sig ett bad utanför Västra Hamnen, så har även Ribersborgsstranden tjänligt vatten.

Läs mer: Två badförbud i Malmö