Taggarkiv: 40 km/h

40 km/h i hela Västra Hamnen

Från lite olika källor 2009-12-02

Trafiknämnden föreslår att tekniska nämnden den 9:e december beslutar om 40-gräns för hela Malmö centrum, vilket i detta fall omfattar hela Västra Hamnen.

  • Mariedalsvägen i söder och Hornsgatan i öster gränsar till 40-området men kommer även i fortsättningen att ha 50-gräns.

Läs mer:

Det lutar åt 40 km/h i hela Västra Hamnen

Från Gatukontorets kundtidning Anslaget 2009-09-30

Gatukontoret har på försök haft hastighetsgränserna 40 respektive 60 km/h på olika gator i Malmö. Eftersom Gatukontoret anser att försöket har varit lyckat, så håller Gatukontoret nu på att ta fram två alternativ för politikerna att ta ställning till. För närvarande ser alternativen ut på följande vis:

  1. Alla Malmös gator får hastighetsgränsen 40 km/h
  2. Försöksområdet med 40-gräns i centrala Malmö utökas till att innefatta gatorna innanför Nobelvägen och John Ericssons väg samt hela Västra Hamnen

Som synes innebär båda förslagen att Västra Hamnen får hastighetsgränsen 40 km/h.