Kategoriarkiv: Varvsstaden

Varvsstaden är Peabs utvecklingsområde för media där SVT ska flytta in, i Kockums gamla industrilokaler i Västra Hamnen.

Media Evolution City: Hål i väggen

I Kockums gamla lokaler precis väster om Sveriges Televisions lokaler råder det en intensiv byggverksamhet.

 • Det är lokalerna för Media Evolution City som håller på att byggas.
 • Media Evolution City ska vara inflyttningsklar till våren 2012.
 • Relativt nyligen togs ett nytt hål upp i fasaden. Hålet ska så småningom bli en ny ingång till det idag inte tillgängliga området bakom byggnaden.


2010-12-28: En titt in från Stora Varvsgatan genom det nya fasadhålet som så småningom ska bli en del av en allmänt tillgänglig väg till området bakom byggnaden. Notera den spetsiga och raketformade betongbyggnaden i bakgrunden. Det är ett gammalt skyddsrum från Kockumstiden som ska bevaras, eftersom typen är ovanlig i Sverige. Tanken var att bomberna ska studsa bort från den konformade kroppen.

Läs mer: Media Evolution City går från vision till verklighet

Peab bygger Media Evolution City för 153 miljoner

Från byggindustrin.com 2010-11-30

Wihlborgs har gett Peab i uppdrag att bygga Media Evolution City väster om Sveriges Televisions lokaler i Varvsstaden här i Västra Hamnen.

 • Kontraktssumman uppgår till 153 miljoner kronor.
 • Arbetet med att omvandla en del av Kockums gamla varvsområde till en samlingsplats för mediebranschen har påbörjats.
 • Inflyttning våren 2012.

Läs mer: Byggstart för medieklustret MEC i Malmö

Varvsstaden blir ett urbant laboratorium

Från Grön Stad nummer 3 2010

Det är Peab som ska omvandla Kockums gamla industrilokaler till Varvsstaden. Peab har tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet bestämt att ett urbant laboratorium ska skapas i Varvsstaden, för att testa gröna idéer på plats i en hård stadsmiljö.

 • I urbanlabbets experimentodlingar ska det testas:
  • Hur växter reagerar på den täta stadsmiljön och hamnområdets speciella klimat. Resultatet av testerna ska användas för att välja växter till Varvsstaden
  • Vilka växter som fungerar på väggar och tak, och vilka som klarar att klättra på olika konstruktioner.
  • Hur mycket grönska som Varvsstaden tål, med tanke på att det idag finns väldigt lite grönska i kulturmiljöerna och att det behövs vattenförsörjning.
 • Tanken är att:
  • Skapa ett referensbibliotek som visar de olika växternas möjligheter.
  • Urbanlabbet ska finnas i Varvsstaden under de två decennier det tar att bygga Varvsstaden.

Varvsstaden: En nästan poetisk förvandling

Från Grön Stad nummer 3 2010

Kockums gamla industribyggnader (tegelbyggnader från 1800-talet, industrihallar och traverser) ska omvandlas under namnet Varvsstaden. Omvandlingen startar senast år 2013, och beräknas ta 20-30 år. Det blir:

 • 2000 bostäder
 • Området saknar idag nästan helt grönska, med undantag för en liten park med stora träd utanför det gamla huvudkontoret.
 • Ett förslag är att väggar och tak tas bort från den enorma varvshallen av ljusblå plåt, men att stålskelettet behålls. Gröna växter kan då få klättra på (och hänga ner från) skelettet.

Carolina Wingren från Sveriges Lantbruksuniversitet tittar på Varvsstaden som en kandidat för ett projekt som handlar om urban grönska i en förtätad stad. Om Varvsstaden säger hon så här: 

 • ”Även om gamla industriområden byter funktion och innehåll så är det viktigt att man låter en del symboliska miljöer vara kvar. Kontrasterna mellan det nya och det gamla betyder mycket. Det är nästan något poetiskt i den förvandling som pågår här.”

Bildspecial: Så ser hemliga Varvsstaden ut

Från en guidad tur i Varvsstaden 2010-09-11

I samband med arkitekturdagarna i helgen fanns det möjlighet att följa med på en guidad tur i Varvsstaden, ett område i Västra Hamnen som idag inte är tillgängligt för allmänheten men som med tiden kommer att öppnas upp, i takt med att Kockums gamla industrilokaler omvandlas till moderna lokaler och bostäder.

 • Första steget mot Varvsstadens nya framtid togs när SVT flyttade in i sina nya (nyrenoverade) lokaler vid Klaffbron.
 • Andra steget mot Varvsstadens nya framtid tas när lokalerna bredvid SVT längs Stora Varvsgatan nu håller på att omvandlas till ett center för medieföretag.

Då ställer vi oss frågan: Hur ser denna otillgängliga del av Västra Hamnen ut idag? Här kommer svaret:

Nya mediecentret

Glasrutorna längst bort i bild gränsar till Stora Varvsgatan. Det gamla innehållet rivs ut och den nyrenoverade byggnaden kommer att byggas ihop med ett nytt hus som ännu inte har byggts.

Äldsta dockan

Det var Malmö stad som byggde den första dockan i Västra Hamnen, för skeppsbyggnad och reparation. Kockums började utnyttja dockan i Västra Hamnen när de kände att det blev för trångt vid Davidhallstorg, där de tidigare höll till. Denna docka kommer att bevaras.

Gissa vad detta är!

Svar: Detta är ett skyddsrum för omkring 100 tjänstemän på Kockums. Denna typ av skyddsrum, där bomberna på grund av skyddsrummets form skulle studsa bort från skyddsrummet, är ovanlig i Skandinavien. Detta är Sveriges enda exemplar av denna typ av skyddsrum.

Parken

Det finns inte speciellt mycket grönt i Varvsstaden, med ett undantag: En park vid Kockums gamla huvudkontor.

En salig blandning

Huset till höger är det äldsta huset i området. Även om det under en tidsperiod var viktigt med fina fabrikslokalsfasader (fabrikslokalernas fasader var dåtidens reklam) så har många av Kockums gamla fabrikslokaler fått känna på att ”funktion går före form”. I denna bild ser vi ett exempel på detta, där den gula sammanbyggnaden av de två husen skulle kunna betecknas som ett arkitektoniskt stilbrott eller två.

Bilden ovan visar områdets äldsta hus från ett annat håll. Här ser man att fasaden har kapats (återigen: funktion går före form). Växten som har fått växa fritt på fasaden gör dock att fasaden nästan kan betraktas som en tavla.

Stora dimensioner

Varvsstaden täcker ett stort område: 19 hektar. Ovan ser vi en väg i området, som efter den röda byggnaden längst bort i bild mynnar ut i Stora Varvsgatan.

En del byggnader har vackra tegelfasader. Huset i bilden ovan (som är huset till vänster i föregående bild) har en tillräckligt liten skala för att eventuellt kunna omvandlas till bostäder med bevarad fasad i framtiden.

Mysteriet med det kapade taket

Den uppmärksamme som färdas längs Stora Varvsgatan kan se detta kapade tak, och undra: Varför blev det så? Hade det inte varit bättre att ha kvar den fina skylten?

Svaret är lite komplicerat, men här kommer det i alla fall:

Kockums lät funktion gå före form. Det var viktigare att byggnaderna fungerade för båtbyggnad än att de såg vackra ut. Varvet expanderade och den stora dockan byggdes. Mellan den stora dockan och byggnaden i ovanstående bild byggdes en stor hall som användes för att bygga fartygets överdel. När överdelen var färdig, så lyftes den på plats på båtens underdel i dockan. För att kunna göra detta lyft, så hade den stora hallen ett tak som i delar kunde skjutas i hallens längdriktning. När det var dags för det stora lyftet så skulle hela taket ur vägen, och det sköts då utanför hallens ände längst bort ifrån den stora dockan. Men där låg det gamla huset i ovanstående bild, och hindrade med sin gamla höjd takdelarna från att skjutas helt bort från hallen. Lösningen blev att kapa det gamla husets tak tillräckligt mycket för att takdelarna från hallen skulle kunna skjutas över det gamla husets tak.

Inne i Varvsstaden finns det ett liknande gammalt tak som inte har fått sin topp kapad.

Dagens verksamhet

Släpet ovan används för att frakta de vindkraftstorn som idag tillverkas i Kockums gamla industrilokaler. Även järnvägsvagnar avsedda för LKAB tillverkas i området, fast i andra hallar.

I bakgrunden skymtas World Trade Center Malmö. Det nya tränger sig på. Industrierna i Varvsstaden har rivningskontrakt som går ut 2013. Då kan omvandlingen av Varvsstaden ta fart på allvar.

Foto: Lars Tufvesson

En kilometer kajpromenad i Varvsstaden

Peab utvecklar Varvsstaden här i Västra Hamnen:

 • 19 hektar
 • ”Området ska få en känsla av innerstad, en förlängning av city men med en helt egen identitet.”
 • ”En kilometerlång sammanhängande kajpromenad, gröna parkområden och strategiskt placerade torg ska bilda naturliga mötesplatser med ett rikt utbud av aktiviteter som gör att många kan hitta något som passar dem.”

Läs mer: Peab om Varvsstaden

Metro Arkitekter föreslår Akvarium

Från en runda på nätet 2008-08-25 (Malmö Projects)

Metro Arkitekters föreslår i sin strukturplan med etappvis utbyggnad av det gamla Kockumsområdet följande faciliteter i området:

 • Handel och kontor
 • Supermarket
 • ”Bed&Office”
 • Utbildning
 • Centrum för industridesign
 • Groddföretag
 • Teater
 • Hotell och restaurang närmast Klaffbron
 • Akvarium
 • Uteservering
 • Två cykel- och gångbroar över hamnbassängen
 • Marknadsplats

Se mer: Illustration från Metro Arkitekter över Kockumsområdet