Kategoriarkiv: Malmömässan

Malmömässan innehåller ICA Maxi, Skånemässan, Hus & Hem, Motormässan…

Diligentias första Masthusen-bygge startar i månadsskiftet februari-mars

Bygget av det första nya Masthusen-kvarteret (efter den stora rivningen av mässbyggnaden i området) startar i månadsskiftet februari-mars.

 • Det blir ett kontorshus öster om ICA Maxi här i Västra Hamnen.
 • Byggstart i månadsskiftet februari-mars.
 • Planerad inflyttning advent 2013.
 • 70% av kontorsytan är uthyrd.
 • Det blir svart tegel med inslag av ljus puts.
 • Kontorshuset kommer att värmas av ett borrhålslager med jordvärme.

Torget öster om det nya kontoret blir lika stort som Lilla Torg. Diligentia satsar mycket på detta torg, eftersom de tycker att det är viktigt att Masthusen-området får en bra start.

Nästa kvarter på tur att bebyggas av Diligentia (efter det nya kontorshuset) ligger bredvid det höga, glasade och redan befintliga kontorshuset:

 • Ett 30-tal bostäder samt kontor och butiker.
 • Byggstart förhoppningsvis till sommaren.
 • Inflyttning halvårsskiftet 2014.

Läs mer: Nytt kvarter på mässmark

Kontorshuset öster om ICA Maxi börjar byggas 2012


Bild: Kanozi Arkitekter

Diligentias första nybyggnad i Masthusen-området kommer att bli ett kontorshus öster om ICA Maxi:

 • Diligentia har beslutat att bygget ska startas i början av 2012
 • Första inflyttning sker hösten 2013
 • 6 våningar
 • 6000 kvadratmeter kontorslokaler
 • 1800 kvadratmeter service och butiker

Läs mer: Diligentia bygger första ”masthuset” efter nyår

Ingen vaccinering vid ICA Maxi: Vaccinbussens vaccin satt i karantän

Den 5:e november skulle vaccinbussen ha kommit till ICA Maxis parkering. Nu har läkemedelsverket stoppat all användning av vaccinet Preflucel, det vaccin som vaccinbussen använder sig av. Orsaken till stoppet är att ovanligt många vaccinerade har fått biverkningar som hög feber, muskelsmärtor och allergiska reaktioner. Läs mer: Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas

Prova på ”streethandball”

Söndagen den 18:e september mellan 13:30 och 15:30 kan alla barn och ungdomar prova på streethandball här i Västra Hamnen.

 • På ytan där gamla mässan stod i Västra Hamnen, mittemot Park Inn.
 • De 300 första får behålla var sin handboll och t-shirt.

Arrangörer är Malmö stad, Diligentia, HK Malmö och Dalhems IF och ytterligare företag.

Läs mer: Prova på ”streethandball” den 18 september

Dagens recension: Lunchdans med mättande munsbitar

Diligentia bygger inte 18 kvarter i Västra Hamnen

Från en Diligentia-annons i tematidningen Västra Hamnen – där Malmö möter havet som följde med Sydsvenskan 2011-05-27.

Diligentia har rivit Malmömässan-byggnaden här i Västra Hamnen. Kvar står bara ICA Maxi och ett kontorshus. Diligentia kommer att bygga nya bostäder och kontor på tomten under devisen ”Masthusen – 18 nya kvarter i hjärtat av Västra Hamnen”. Diligentia har alltså fått oss alla att tro att de ska bygga 18 nya kvarter i Västra Hamnen.

 • Nu visar det sig att Diligentia bara kommer att bygga 13 kvarter.
 • De resterande fem kvarterstomterna avsedda för bostäder vill Diligentia att något annat företag bebygger, och tomterna kommer därför att säljas. Målet är att kontrakt ska skrivas innan semestrarna startar. Diligentia vill på detta sätt hålla uppe hastigheten i projektet Masthusen.

Mer om Diligentias vision för området: Masthusen

Masthusen: Grindarna har öppnats

Det har länge funnits ett staket runt Malmömässans gamla byggnad här i Västra Hamnen. Byggnaden är nu riven och kvar står bara ICA Maxis del av byggnaden och den glasade kontorsbyggnaden. Staketet är nu borta och endast några grindar återstår. För att riktigt markera områdets nya status så är grindarna öppna.

Mer om vad som komma skall: Diligentias webbplats om Masthusen – 18 nya kvarter i hjärtat av Västra Hamnen

Dagens länk: Gritty port of Malmo reborn as a seaside idyll (The National, Abu Dhabi)

Ny hyresgäst på gång till Diligentias kontorshus


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter

Diligentia tecknade under februari ett kontrakt med en ny hyresgäst till kontorshuset som sitter ihop med ICA Maxis lokaler här i Västra Hamnen.

 • Hyreskontraktet omfattar 1400 kvadratmeter.
 • Hyresgästen representerar ett starkt varumärke.

När det gäller rivning av Malmömässan och nybyggnation av Masthusen, så har Diligentia följande att rapportera:

 • Rivningen och byggandet av nya fasader intill befintliga fastigheter väntas vara klart i april 2011.
 • Den första detaljplanen för ett Masthusen-kvarter väntas vinna laga kraft under sommaren 2011.
 • Bygget av första nya huset direkt öster om ICA Maxi och invid ett nytt torg är planerat att starta under hösten 2011. Det nya huste kommer att innehålla butiker och kontor, med inflyttningsdatum i början av 2013.


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter


Foto: Johan Hellberg/Kanozi Arkitekter

Lars kommentar: Diligentias pressmeddelande vill få oss att tro att Masthusen är ett lyckat projekt som har kommit långt. Låt oss titta närmare på Diligentias påstående:

 • ”Masthusen i Malmö börjar befolkas”
  • Det som Diligentia har lyckats befolka är redan befintliga och tomma lokaler, efter en hyresgästutflyttning i kontorshuset intill ICA Maxi.
  • Dessa lokaler byggdes långt innan Diligentia började kalla området för Masthusen, så man kan argumentera för att det är felaktigt att påstå att dessa lokaler tillhör Masthusen (som då skulle vara de nya husen som kommer att byggas i området).
  • Om man köper Diligentias synvinkel att de befintliga lokalerna tillhör Masthusen, så blir Diligentias påstående ändå felaktigt, eftersom de befintliga lokalerna redan befolkas av andra hyresgäster kan man inte påstå att de befintliga lokalerna med den nya hyresgästen börjar befolkas.
 • ”Uthyrningen är en viktig milstolpe i projektet”
  • Att kalla en uthyrning av befintliga lokaler som byggdes långt innan Masthusen var påtänkta för en milstolpe i Masthusen-projektet är felaktigt, eftersom denna uthyrning har väldigt lite att göra med Masthusen-projektets huvudmål (att bygga nya kontor och bostäder).

Läs mer: Masthusen i Malmö börjar befolkas

Malmömässan: Två nya kontorshus på gång

Rivningen av Malmömässan ska vara klar i februari. Snart är det dags att bygga upp det nya i stället för att riva ner det gamla. Totalt tänker sig Diligentia 18 kvarter i framtiden, men byggnationen kommer att ske etappvis baserad på hur stor efterfrågan är.

 • ”Först ut i det 18 kvarter stora området är två centralt placerade kontorshus. Dessa kommer att ligga i anslutning till ICA Maxi och ett nytt, levande stadsdelstorg. Som intressent i ett tidigt skede ges möjlighet att påverka utformningen av de nya kontoren och därmed få unika profilerade lokaler med närhet till såväl havet som stadspulsen.”

Mer om vad som ska ersätta Malmömässan efter rivningen hittar du på: www.masthusen.se