10 mål för Västra Hamnen inför år 2031

Utbyggnaden av Västra Hamnen har kommit halvvägs (hälften av Västra Hamnens yta är bebyggd eller detaljplanelagd). Kommunen siktar på att Västra Hamnen år 2031 ska ha 25 000 boende (=10 000 lägenheter) och 25 000 som jobbar här. Kommunen har funderat på hur de vill att Västra Hamnen ska utvecklas, och har kommit fram till följande mål för Västra Hamnen år 2031 (förutom de mål som gäller generellt för Malmö):

  1. Varumärket Västra Hamnen är starkt nationellt och internationellt
  2. Västra Hamnen är en blandad stad med levande gaturum
  3. Till Västra Hamnen reser man hållbart
  4. Västra Hamnen är en kvartersstad
  5. Behovet av kommunal service tillgodoses inom Västra Hamnen
  6. I Västra Hamnen är det nära till blått och grönt
  7. Västra Hamnen fortsätter att ligga i framkant avseende hållbart byggande
  8. Kretsloppstankar präglar all konsumtion i Västra Hamnen
  9. I Västra Hamnen finns mötesplatser för alla inomhus
  10. I Västra Hamnen är energiproduktionen hållbar och energiförbrukningen låg

Skriften som presenterar målen inleds med bland annat följande text:

  • ”För att varumärket Västra Hamnen ska fortsätta vara starkt och för att Västra Hamnen ska fortsätta ligga i framkant avseende hållbar stadsutveckling, har ambitionerna höjts ytterligare.”

Lars kommentarer:

  1. Enligt kommunen är det viktigaste målet för Västra Hamnen att Västra Hamnen är ett starkt varumärke. Vem vill bo i ett varumärke?
  2. ”har ambitionerna höjts ytterligare” Jämfört med vilka ambitioner har ambitionerna höjts? Ambitionerna har inte höjts i jämförelse med de ambitioner som man hade inför bomässan Bo01. Jämför till exempel följande:
    • 2001: Ambitionen för Västra Hamnen var ”100% lokalt producerad förnybar energi”.
    • 2013: Ambitionen för Västra Hamnen är att kommunen ska samarbeta med aktörer ”för att säkerställa att den energi som förbrukas i Västra Hamnen täcks på ett hållbart sätt”.

Värt att notera: En kommunal prioritering är mod och vilja att testa nytt:

  • ”I Västra Hamnen tillvaratas lokala initiativ.”
  • ”På stadens mark ska självbyggeri med hållbarhetsfokus möjliggöras.”

Vi noterar även att kommunen vill lägga ytterligare en mässa i Västra Hamnen: Öresundsexpo 2022.

  • ”Malmö stad ska aktivt arbeta för att Öresundsexpo 2022 anordnas i Västra Hamnen”

Övriga citat värda att återges:

  • ”Den nya bron för spårväg över Varvsbassängen i Styrmansgatans förlängning ska dimensioneras för hög kapacitet för cykeltrafik.”
  • ”Malmö stad ska arbeta fram innovativa lösningar för stadsdelsbibliotek/mediatek i området.”

Läs mer: Västra Hamnen 2031 är visionen om ett hållbart och gott liv för alla

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.