E.ONs Hållbarheten: Är det verkligen ovanligt klimatsmart?

Både Metro och City hade artiklar om E.ONs experimentlägenheter i Hållbarheten under tisdagen.

Metro: ”Ovanligt klimatsmart hus står färdigt”

City: ”Samtliga åtta lägenheter är utrustade med avancerade testsystem som ska ta reda på vilket sätt att leva och bo som är det mest hållbara”

Lars kommentar: Om E.ON vill ta reda på det mest hållbara sättet att bo på, så borde ett mål vara att få ner energiförbrukningen för uppvärmningen så mycket som möjligt. Det gör man inte genom att välja mellan följande primära uppvärmningssystem (som E.ON erbjuder i de 6 hyreshusen som söker hyresgäster):

 1. fjärrvärme
 2. luft/vatten-värmepump
 3. gasvärmepump

Man hittar inte det mest hållbara sättet att bo på även om man kompletterar de primära uppvärmningssystemen ovan med en solfångare.

Har E.ON inte hört talas om passivhus och plusenergihus? Eller är det så att ett bolag som tjänar pengar på att sälja energi till bostäder inte vill att bostäderna ska bli så energisnåla att källan till åtminstone en del av bolagets vinst försvinner?

En reaktion på ”E.ONs Hållbarheten: Är det verkligen ovanligt klimatsmart?

 1. E. On
  Har nog koll på vad de gör. Det har i ett flertal undersökningar fastslagits att fjärrvärme som bygger på spillvärme är betydligt mycket mer miljövänligt än många andra lösningar, sett ur ett livscykelperspektiv.
  Bland andra professor Harrysson på Örebro Universitet har kallat den svenska passivhusmetoden för ”ett oförlåtligt materialslöseri”.
  Passivhus är jättebra, synd bara att vi inte har några i Sverige! Ja – så är det!

  Det finns många som påstår sig bygga passivhus, men det finns inga som klarat verifieringskraven!

  http://www.passivhus.nu/vanstermeny/intygomprestanda.4.764bd915124e8f2573d80004321.html

  Det finns ett par hus som lanserats som sådana, men inget av dem har nått målet och bägge har gett upphov till en miljöbelastning som aldrig kommer att kunna repareras.

  I fallet OneTonne Life hör det ju till saken att produktionen av huset och elbilen redan har gett upphov till lika mycket växthusgaser som om familjen fortsatt leva som vanligt i 20-25 års tid.

  Man går alltså in i projektet med en gigantisk miljöskuld. Om vi alla började bygga passivhus och köpte nya miljöbilar skulle jorden gå under per omgående!

  Dessutom nådde man aldrig entonsmålet…

  Vad vi måste satsa på är att minska energianvändningen i det befintliga beståndet av såväl bilar som hus!För en sak hade Du rätt i; 40 % av energianvändningen går till fastigheter – de fastigheter som finns idag! Gör vi inget med dessa kan energianvändningen bara gå åt ett håll – uppåt! Oavsett hur många nya ”passivhus” vi bygger.

  Vi måste bygga nytt, och då skall vi ta miljöhänsyn.

  Men vi måste också skapa utrymme för den miljöbelastning nyproduktionen innebär.

  Detta kan vi bara göra genom att minska påverkan av det befintliga beståndet av såväl bilar som fastigheter.

  Vi måste ju naturligtvis bygga nytt och energieffektivt, men det stora problemet är ju de befintliga fastigheterna. Om vi bara bygger nytt utan att åtgärda de hus vi redan har det kan ju energianvändningen och utsläppen av växthusgaser bara öka!

  Varje lägenhet i exempelvis Familjebostäders bestånd ger upphov till c:a två ton koldioxid per år. Om vi börjar med att minska dessa utsläpp skapar vi utrymme för miljövänlig nyproduktion utan att öka den totala miljöbelastningen.

  I fallet One-Tonne-Life-familjen fanns ju deras gamla miljöslösande hus kvar i oförändrad form, likaså deras gamla bil. Om köparna av dessa inte är lika miljömedvetna kan utsläppen från dessa ha ökat, ovanpå de 70 tonnen förorsakade av produktionen av familjens miljövänliga ersättare…

  I fallet OneTonne Life räknar man med att den koldioxid som projektet lett till ska återbetalas under de år huset står och bilen går.

  Men då är det ju alltså 70 ton koldioxid som redan släppts ut! Detta innebär att man alltså gått in i detta projekt med en enorm miljöskuld! Om det, som i många andra fall, visar sig att den låga energianvändningen inte håller sig kommer skulden aldrig att återbetalas.

  EU-direktivet om byggnaders energianvändning föreligger redan.

  Kravet är att alla nya hus eller hus som byggs om skall vara så kallade ”NäraNollEnergi-hus” NNE.

  Idag diskuteras hur det skall implementeras i det svenska regelverket.

  Som det är idag pågår diverse försök att bygga ”Passivhus”. I Sverige har alltså hittills ingen lyckats.
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/bostadsbolag-ersatter-boende-for-kyla

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.